Handigolfare invigde korthålsbana på Surahammars GK

I mitten av september 2018 invigdes ett nytt övningsområde och korthålsbana på Surahammars GK. Projektet har blivit verklighet genom ekonomiskt stöd av bland annat Allmänna Arvsfonden och kommunen. Klubben har nu möjlighet att erbjuda bra träning och ”golf för alla”.

Snabbfakta

Golfbanan: 18 hål, småkuperad skogs- och parkbana, invigd 1990.
Korthålsbanan och övningsområdet: Golf och footgolf på samma bana, de sex hålen (footgolf har sju) är 30–100 meter långa. Det är gratis att spela och öva på banan.

– Vi invigde banan med en handigolftävling med spelare från handitouren och en footgolftävling med lokala fotbollsföreningar som deltagare. Övningsområdet invigdes med ett puttävling öppen för alla och efter invigningstävlingarna arrangerade vi en korthålstävling öppen för alla och efter det fritt val av aktivitet, säger klubbchefen Maria Pennerborn.
Hon berättar att klubben kommer att utöka satsningen på handigolf nästa år. De har startat en dialog med en annan klubb som är duktig på att rekrytera handigolfare om hur de har jobbar med gruppträningar för funktionsnedsatta.

Landslagsspelaren Joakim Björkman Frösåker GCC fick slå första slaget, tillsammans med fyra andra handigolfare från distriktet invigde han banan.
Landslagsspelaren Joakim Björkman Frösåker GCC fick slå första slaget, tillsammans med fyra andra handigolfare från distriktet invigde han banan.

– Vi tittar på deras modell av organiserad träning. Vi tror oss veta att vi har en dold befintlig grupp redan i vår medlemsbas som vi kommer att satsa på 2019. Vi har redan ett samarbete med en skola där alla elever har någon slags funktionsnedsättning och som vi nu kommer kunna utöka aktiviteterna för. Vi har bjudit in handigolfare från Västmanland som återkommer hit för att träna, säger hon.

Viktigt med spontanidrott

Allmänna arvsfonden ställde flera krav får att gå in som finansiär. Banan ska vara godkänd för handigolf (Surahammar har haft handigolfare på plats som godkänt layouten och spelat banan), att man kan använda hjälpmedel på banan och att den är kostnadsfri att använda = tillgänglig för alla.
– Man behöver alltså inte vara medlem, eller ha utrustning för att få spela. Vi har utrustning att låna här och bollränna gäller som "tidsbokning", säger klubbchefen.
Det nya övningsområdet och korthålsbanan är ett rejält lyft för Surahammars GK.
– Vi kommer att erbjuda träningar med vår pro till nya medlemmar, juniorer och seniorer. Vi har dagligen besökare som spelar golf eller footgolf och ibland båda. Övningsområdet är delvis belyst med strålkastare och bjuder in till träning av pitch, bunker och puttning efter mörkrets inbrott. Säsongen förlängs.
– Spontan idrott är viktigt och vi lånar ut klubbor och fotbollar till dem som vill prova på. Anläggningen är kostnadsfri för alla.

Bild från invigningen som förrättades av Surahammars kommuns kommunalråd Tobias Nordlander och Surahammars golfklubbs ordförande Mia Runnérus.
Invigningen förrättades av Surahammars kommuns kommunalråd Tobias Nordlander och Surahammars golfklubbs ordförande Mia Runnérus.

Vad har ni fått för respons från besökare och medlemmar?
– Responsen har varit fantastisk. Anläggning håller hög kvalitet och bjuder in till spontanidrott. Den är lättillgänglig och tydlig i sin information. Vi har haft företagsevent och avslutningar för fotbollslag. Medlemmarna uppskattar att de kan träna på det korta spelet som är en förutsättning för att kunna scora bra.

Lägre tröskel med footgolf

På den nya korthålsbanan spelas golf och footgolf från samma tee, men spelarna siktar på olika flaggor och ytor. Golfarna har en riktig green med greenområde och vissa hål har också bunkrar. Flaggorna ser ut som på en vanlig golfbana och är vita.
– Footgolfspelarna siktar mot en blå flagga som är lite kortare än en golfflagga. Hålet är 53 centimeter i diameter och ligger vid sidan av golfgreenen och något framför greenområdet. Man kan spela golf och footgolf samtidigt, säger Pennerborn.
Hur kommer det sig att ni gör en satsning på footgolf?
– Footgolf har växt kraftigt på kort tid i Sverige och vi hoppas på att denna aktivitet visar vilken tillgänglighet golfen och vårt område har och att de som kommer hit upplever att tröskeln till golf inte är lika hög som den i dag upplevs som. Vi vill aktivera fler och få ett levande klubbliv oavsett aktivitet.

Från vänster Surahammars Golfklubbs Pro Michael Ramquist sedan Joakim Björkman Frösåker GCC, Felix Norrman Köpings GK, Mathias Bergström Surahammars GK, Tobias Hallquist Västerås GK och Peter Hansen Skerike GK. Segern delades av Joakim Björkman och Michael Ramquist.
Från vänster Surahammars Golfklubbs Pro Michael Ramquist sedan Joakim Björkman Frösåker GCC, Felix Norrman Köpings GK, Mathias Bergström Surahammars GK, Tobias Hallquist Västerås GK och Peter Hansen Skerike GK. Segern delades av Joakim Björkman och Michael Ramquist.

Fick värdefull rådgivning

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden, Västmanlands Idrottsförbund, Surahammars kommun, Svenska Golfförbundet, samt egna medel. För att knyta ihop detta tog klubben tillvara extern hjälp som fanns tillgänglig.
– Konsulenterna på Västmanlands Idrottsförbund vet vilka områden och aktiviteter som stöttas genom bidrag för utveckling. Deras rådgivning har varit oerhört värdefull och har gjort att vi kunnat genomföra våra medlemmars efterfrågan om ett övningsområde, säger Pennerborn och fortsätter:
– Golfförbundets rådgivning lyfte footgolfen som ett område för nytänkande.
Har du några konkreta tips till andra klubbar som planerar liknande projekt?
– Projektplanen måste vara tydlig, konkret, långsiktig och väl förankrad hos medlemmarna. Planen och genomförandet måste uppfylla det man sökt bidrag för.
– Klubbchef, banchef, styrelse och projektgrupp har jobbat organiserat och var och en har haft ansvarsområden som de svarat för i alla delar av projektet. Från anbudsförfrågan till återrapportering. Vår projektgrupp och organisation har också haft tät kontakt med alla finansiärer och varit noggranna i val av leverantörer.