Funktionsanpassat i Oskarshamn

Oskarshamns GK ska i samband med ombyggnation av banan anlägga en korthålsbana som är anpassad för funktionshindrade.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1978

Syfte med projektet

Att möjliggöra för personer med funktionshinder, barn och äldre att prova golf på en enklare bana.

Så gjorde Oskarshamns GK

I samband med att klubben anlitade Pierre Fulke för att rita om banan har beslut tagits att utveckla en korthålsbana som ska anpassas för funktionshindrade. Här kan även andra spela golf på enklare villkor. Klubben har för detta erhållit bidrag från kommunen.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd