Emmaboda skapar tillgänglighet

Via bidrag från Allmänna arvsfonden har en ombyggnation av Emmaboda GK:s klubbhus, klubbhusområde, range och studio kunnat göras så att människor med funktionsnedsättning får bättre tillgänglighet.

Snabbfakta

Antal hål: 18
Invald i SGF: 1977
Projekt påbörjat: 2015
Kostnad: 1,2 milj. kronor
Samarbetspartners: Allmänna arvsfonden

Syfte med projektet

Handikappanpassa anläggningen så att golfen blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Så gjorde Emmaboda GK

En ambassadör på Emmaboda GK har lyft fram betydelsen för funktionshindrade att kunna nyttja golfanläggningen. Via stöd från Allmänna arvsfonden med upp till 75 procent av beräknad kostnad och vidare bidrag från företag och regionalt har man kunnat förbättra klubbhus, klubbhusområde, range och studio.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.