Arbetsprövning i Karlshamn

Sedan år 2000 erbjuder Karlshamns GK personer med funktionsnedsättning en möjlighet till arbetsprövning och eventuell anställning.

Snabbfakta

Antal hål: 27
Invald i SGF: 1965
Projekt påbörjat: 2000

Syfte med projektet

Att erbjuda människor med funktionsnedsättning möjlighet till arbetsprövning. Resultatet har varit mycket gott genom att man senare har kunnat erbjuda några personer anställning.

Så gjorde Karlshamns GK

Sedan 15 år tillbaka har klubben ett samarbete med Samhall och arbetsförmedlingen för att erbjuda arbetsprövning av personer med funktionsnedsättning. Några har även kunnat anställas och klubben är nöjd med de flestas arbete. Det kräver dock bra handledning varför handledarbidrag och tid är viktigt.

För mer information kontakta

Det finns ingen tillgänglig bild.