Anpassad träning i Oxie

Oxie GK gör flera insatser för barn och vuxna med olika typer av funktionsnedsättning för att alla ska kunna träna golf. Reaction är ett av projekten, sommarläger ett annat.

Snabbfakta

Antal hål: 12
Invald i SGF: 2006

Syfte med projektet

Erbjuda möjlighet för personer med olika funktionsnedsättningar till anpassad golfträning.

Så gjorde Oxie GK

Oxie GK och Hylliekrokens Golfcenter erbjuder tillsammans med Strokeföreningen i Malmö och länsföreningen Parkinson i Skåne möjlighet till anpassad golfträning, inom projektet Re:Action. Syftet är att utveckla, tillgängliggöra och sprida ett självinstruerande metodmaterial om golf för kvinnor och män i olika åldrar som har drabbats av stroke eller har Parkinson, så att fler i målgrupperna kan ta del av och använda metoderna. Målet är att stärka deltagarna motoriskt och deras balans- och koordineringsförmåga. Det ska även främja social gemenskap och god hälsa. 

Man driver också ett ungdomsprojekt tillsammans med Sorgenfri gymnasiesärskola och Föreningen Idrott för Handikappade (FIFH) ett metodutvecklingsprojekt för unga med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning. För samma målgrupper anordnar man även sommarläger och ett integrationsarbete. Allt arbete sker med stöd från olika fonder och stiftelser.

För mer information kontakta

Porträttbild ej upplagd