Get answers to frequently asked questions. Choose your language below.

Svenska

  1. Vad är Swedish Golf Tour?
  2. Swedish Golf Tour är Sveriges professionella golftour

   Swedish Golf Tour är en mycket viktig faktor i svensk elitgolfs utveckling. Svenska
   världsstjärnor som Annika Sörenstam, Henrik Stenson, Anna Nordqvist, Kristoffer
   Broberg m.fl. har spelat och vunnit på touren innan de tagit nästa steg i sina
   karriärer.

   En väg mot toppen

   Herrarnas tävlingar ingår i Nordic Golf League där en topp fem-placering på Order of Merit ger fullt kort på Challenge Tour nästföljande år. På damsidan ingår ett antal tävlingar i LET Access Series som är undertour till Europatouren för damer. Via LETAS Order of Merit får fem spelare fullt kort till damernas Europatour, LET, nästkommande år. Vinnaren av damernas SGT Order of Merit tilldelas en plats i finalkvalet till LET. Placering två och tre på rankingen ger kategori till LETAS nästkommande säsong.

   Swedish Golf Tour

   Bakgrund

   Touren startade 1984 och då spelades åtta herrtävlingar. Två år senare, 1986, fanns även damtävlingar på schemat.  

   Touren har sedan starten haft ett flertal olika namn som Telia Tour, SAS Masters Tour och de senaste åren Nordea Tour. Från 2017 återlanseras touren under det ursprungliga varumärket Swedish Golf Tour. Från och med säsongsstart 2018 projektleds Swedish Golf Tour av Svenska Golfförbundet.

   2018-års säsong

   Säsongen 2018 bestod av totalt 27 tävlingar och 8,45 miljoner i prissumma. Swedish Golf Tour Ranking 2018, vanns av Jacob Glennemo och Filippa Möörk som för detta erhöll 25 000 kronor vardera i bonus.

   Swedish Golf Tour existerar mycket tack vare många duktiga och engagerade arrangörsklubbar som hjälper oss att skapa och genomföra tävlingarna tillsammans med tourens organisation. Tack till alla arrangörer!

  3. Vem kan spela på Swedish Golf Tour?
  4. Swedish Golf Tour är öppen för både proffs och amatörer, alla nationaliteter. 

   Handicapgränser

   Herrar: -3,4 
   Damer Swedish Golf Tour: -8,4
   Damer LET Access Series: -2,6 

   Om du inte har spelat på touren tidigare är vår rekommendation för herrar att man deltar i vår kvalskola som spelas på hösten alternativt spelar på Future Series som är en undertour till Swedish Golf Tour. 

   Åldersgräns

   För att kunna spela på touren behöver du vara född senast 2005.

  5. Hur anmäler jag mig till en tävling?
  6. För att kunna anmäla dig till en Swedish Golf Tour-tävling måste du registrera dig som spelare hos oss. Det gör du genom att logga in med ditt Golf-ID och lösenord till Min Golf. Första gången du loggar in behöver du bekräfta dina kontaktuppgifter och eventuellt komplettera med några ytterligare uppgifter.

   För att anmäla dig till en Swedish Golf Tour-tävling klickar du på knappen "Competitions". Klicka därefter på knappen "Add" bredvid den tävling du vill anmäla dig till. Följ instruktionerna på skärmen.

   Tänk på att du inte automatiskt är deltagare i tävlingen bara genom att anmäla dig. 14 dagar före tävlingsstart stänger vi anmälan och då gör vi en uttagning av deltagare till tävlingen enligt kategorisystemet för Swedish Golf Tour och Nordic Golf League/LETAS (endast tävlingar som ingår i LETAS). Först när vi har publicerat deltagarlistan vet du om du kommit med i tävlingen eller ej.

  7. Vad kostar det att spela på Swedish Golf Tour?
  8. Avgift Belopp
   Damer
   Touravgift Pro 2000 kr inkl. 25% moms
   Administrationsavgift Amatör 300 kr inkl. 25% moms
   Anmälningsavgift Pro 1050 kr inkl. 6% moms
   Anmälningsavgift Amatör 850 kr inkl. 6% moms
   Anmälningsavgift LETAS 80 Euro inkl. 6% moms
   Herrar
   Touravgift Pro 500 Euro inkl. 25% moms
   Administrationsavgift Amatör 50 Euro inkl. 25% moms
   Anmälningsavgift Pro 1950 kr inkl. 6% moms
   Anmälningsavgift Amatör 1150 kr inkl. 6% moms
  9. Vad är touravgift och administrationsavgift?
  10. Touravgift är en avgift för professionella spelare som ska spela mer än en (1) tävling på Swedish Golf Tour. I touravgiften ingår även administrationsavgiften.

   Administrationsavgift är en avgift som amatörer måste betala varje tävlingssäsong för att vara aktiv registrerad spelare. Amatörer behöver inte betala touravgiften.

   Som professionell spelare kan du spela en (1) Swedish Golf Tour-tävling utan att betala touravgift. För att utnyttja den möjligheten måste du anmäla dig som vanligt och när deltagarlistan är publicerad kontakta oss för att registrera dig. Du betalar då anmälningsavgiften på plats på tävlingen. Du kan alltså inte registrera dig online.

    

  11. Hur fungerar kategorisystemet?
  12. Vad har touren för regler och bestämmelser?
  13. Vad är förutsättningarna för att arrangera en tävling på Swedish Golf Tour?
  14. Herrar

   Minsta prissumma: 350 000 kr.
   Upplägg: 54 hål över tre dagar. Max antal deltagare är 156.

   Damer

   Minsta prissumma Swedish Golf Tour: 100 000 kr.
   Prissumma LETAS: 35 000 - 50 000 euro.
   Upplägg Swedish Golf Tour: 54 hål över två eller tre dagar. Max antal deltagare är 78.
   Upplägg LETAS: 54 hål över tre dagar. Max antal deltagare är 132.

   Arrangörsklubbar får ett stöd från SGF från spelarnas anmälningsavgifter. Är er klubb intresserad av att arrangera en tävling på Swedish Golf Tour? Tveka inte på att kontakta oss på uppgifterna nedan så berättar vi mer! 

  1. Vad gäller för PGA, NA och amatörer?
  2. Svenska Golfförbundet (SGF) ansvarar för att föra register över vilka spelare som är amatörer (AM) respektive professionella (PGA, NA) samt att administrera övergången från professionell till amatör för de spelare som väljer att reamatörisera sig (REAM).

   Professional Golfers Association of Sweden (PGA) ansvarar för att föra register över vilka spelare som är professionella och vilka av dessa som är medlemmar i PGA och vilka som är professionella spelare utan att vara medlemmar i PGA (NA) samt att administrera övergången från amatör till professionell spelare.

   För att få delta i och ha möjlighet att vinna prispengar i tävlingar som spelas på svenska golfklubbar måste en spelare ha spelarkategori PGA (medlem i Professional Golfers Association) eller NA (Non-Amateur).

   En amatör som vill bli NA och som vill delta i tävlingar med prispengar måste göra följande:

   1. Kontakta PGA och be dem göra övergången till NA (görs i GIT).
   2. Betala avgiften för att få delta i tävlingar med prispengar (görs på länk nedan).

   OBSERVERA att en amatör som enbart betalar avgiften för att få delta i tävlingar med prispengar inte per automatik får spelarkategori NA.

   Från och med 2016 måste NA årligen betala en avgift på 1 000 kronor inklusive moms för att få delta i tävlingar med prispengar. Avgiften betalas genom att logga in i Min Golf och anmäla sig till en tävling med prispengar (ej tävlingar på Swedish Golf Tour). Spelaren kommer då att informeras om kravet på betald avgift och dirigeras vidare till en sida där betalning kan ske online med kort.

   NA som enbart spelar tävlingar på Swedish Golf Tour och/eller proffstävlingar utanför Sverige måste betala avgiften innan spelaren startar i sin första tävling innevarande år.

   Förändringen beror på att alla tävlingar med prispengar från och med 2016 måste ha tillstånd av SGF för att få arrangeras.

   Prispengar får enbart betalas ut av SGF. På detta sätt kan SGF kontrollera att utbetalningar görs på ett korrekt och lagligt sätt och enbart till spelare som har rätt att ta emot prispengar och att pristagarna får kontrolluppgift.

   För frågor om övergång från proffs till amatör, kontakta Magnus Grankvist.

   För frågor om övergång från amatör till proffs, kontakta PGA:s kansli.

   Länk till betalning av avgift för NA för att få delta i tävlingar med prispengar

English

  1. What is the Swedish Golf Tour?
  2. Swedish Golf Tour is the professional golf tour in Sweden.

   Swedish Golf Tour is a very important aspect in Swedish elite golf development. World know players such as Annika Sörenstam, Henrik Stenson, Anna Nordqvist, Kristoffer Broberg among others have played and won on the tour before taking the next step in their careers. The tour is open to players from all nationalities, and both amateurs and professionals.

   A step towards the top

   The men's tour is included in the Nordic Golf League where the top-5 players on the Order of Merit earn a full card to the Challenge Tour the following year. On the ladies' tour, a couple of the tournaments are included in the LET Access Series, the development tour to the Ladies European Tour. The top-5 players on the LETAS Order of Merit will receive a full card on the LET the following year. The winner of the ladies' SGT Order of Merit receive a spot in the LET Qualifying School final stage. The second and third placed player earn category to play on the LET Access Series the following season.

   Bakground

   Swedish Golf Tour was established in 1984. Eight tournaments were played on the men's tour. Two years later, in 1986, there were also ladies events on the schedule.

   Since the beginning, the tour has had many different names such as Telia Tour, SAS Masters Tour and most recently Nordea Tour. In 2017 the tour was relaunched under the original brand – Swedish Golf Tour. Starting in 2018, the tour is managed by the Swedish Golf Federation.

   The season of 2018

   The tournament schedule consisted of 27 tournaments with a total of 8,45 million SEK in prize funds. Jacob Glennemo and Filippa Möörk captured the first place on the Swedish Golf Tour Order of Merit. For this achievement they received a bonus of 25 000 SEK each. Jacob will play on the Challenge Tour in 2018, and Filippa made it all the way to the Ladies European Tour.

   Swedish Golf Tour exists thanks to our committed and hard-working hosting clubs assisting us in putting together tournaments. A big thanks to the hosting clubs!

  3. Where can I find the tournament schedule?
  4. Click here for the ladies' tournament schedule

   Click here for the men's tournament schedule

  5. Who can play on the Swedish Golf Tour?
  6. The Swedish Golf Tour is open for both professionals and amateurs from all nationalities.

   Maximum handicap

   Nordic Golf League: - 3,4
   Swedish Golf Tour Ladies: - 8,4
   LET Access Series: - 2,6

   If you haven’t played on the men’s tour before, our recommendation is that you participate in the qualification tournaments played in the fall, or play on the Future Series, the developing tour to the Swedish Golf Tour.

   Age limit

   To be able to play on the tour, one has to be born in 2005 or earlier.

  7. How do I enter a tournament?
  8. All players must create a profile in our online entry system. It does not cost anything.

   Ladies - click here

   Gentlemens - click here

   When you have created a profile you enter a tournament by clicking on "Compeitions" followed by "Add" next to the tournament that you wish to enter. Follow the onscreen instructions to complete the entry.

  9. How much does it cost do play on the Swedish Golf Tour?
  10. Fee Amount
   Ladies
   Tour fee professionals 2000 kr incl. 25% VAT
   Administration fee amateurs 300 kr incl. 25% VAT
   Entry fee professionals 1050 kr incl. 6% VAT
   Entry fee amateurs 850 kr incl. 6% VAT
   Entry fee LETAS 80 Euro incl. 6% VAT
   Men
   Tour fee professionals 500 Euro inkl. 25% VAT
   Administration fee amateurs 50 Euro incl. 25% VAT
   Entry fee professionals 1950 kr inkl. 6% VAT
   Entry fee amateurs 1150 kr inkl. 6% VAT
  11. What is the tour fee and the administration fee?
  12. The tour fee is for professional players who are going to play more than one (1) tournament on the Swedish Golf Tour. The administration fee is included in the tour fee.

   The administration fee has to be paid by amateurs before the beginning of the season to be registered as an active player on the tour. Amateurs do not pay the tour fee.

   As a professional, you can play one (1) tournament on the Swedish Golf Tour without paying the tour fee. To be able to make use of this opportunity, you have to enter the tournament as usual and then contact us to confirm you spot during the registration period. The entry fee will be paid on site at the tournament. You cannot register online.  

  13. What are the rules and regulations on the Swedish Golf Tour?
  14. To claim prize money as an international
  15. To claim prize money won in events, please send a copy of your Passport or Identity Card together with your bank details (IBAN account details) and postal address to Anders Gunnarsson (see contact info at the bottom).

   There will be a deduction of your prize money as follows.
   Players with a company: 2,5% levy to SGF Affärsutveckling AB and 15% tax to the Swedish Government.
   Players without company: 2,5% levy to SGF Affärsutveckling AB and 15% + 32% tax to the Swedish Government.

   Tax information for players outside the EU
   All international athletes earning money in Sweden are obliged to pay tax to the Swedish Government. Players who are registered residents in a country outside of the European Union, who do not have a registered company to which they collect their earnings, will be subject to a added tax of about 32%.

   To avoid this added tax submit proof that you have a company along with the form below.

   Contact information
   Anders Gunnarsson
   Email: anders.gunnarsson@golf.se
   Phone: +46 702 79 16 48

Contact us for more information

Porträttbild på Frida
Sofia Pettersson