Skol-SM

Skol-SM i golf arrangeras varje år i samarbete mellan Svenska Golfförbundet, Skandia och Svenska Skolidrottsförbundet - SSIF. Varje skola får anmäla ett lag med maximalt sex lagmedlemmar som måste innehålla både pojkar och flickor. 

Tävlingen spelas över två dagar (36+18). Spelformen är lag slagtävling scratch. Maximalt 24 skollag deltar. Varje skollag spelar fyra foursomeronder (dag 1) och fyra individuella ronder (dag 2). Varje rond måste lagmedlemmar från båda könen spela.

Hemsida Skol-SM