Nya golfregler 2019

Här samlas den senaste informationen om det moderniserade regelverket för golfspelet som träder i kraft 2019.

De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. Golfreglerna blir lite snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och sätter fokus på speltempo, vilket är bra för spelet idag och i framtiden.

Regelboken på svenska 

Nu finns 2019 års Regler för golfspelSpelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning på R&A:s hemsida samt i appen Rules of golf 2019 för Android och iPhone (iOS). Den tryckta versionen kommer under början av 2019. Översättningarna är gjorda av Svenska Golfförbundet (SGF) och regelkommittén. 

Det här ger alla inom golfen möjlighet att börja plugga in de nya golfreglerna som börjar gälla den 1 januari 2019. 

Regelfilmer på svenska

24 filmer med svenskt tal och text som visar några av de viktigaste nyheterna i regler 2019 finns i en spellista på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal.

Utbildning och kommunikation

Information kommer att skickas ut med jämna mellanrum till regel- och handicapansvariga. Se till att din klubb har korrekta kontaktuppgifter i GIT till den personen. (Så här registreras roller i GIT)

En utbildningstrappa som börjar med förbundsdomare, därefter distriktsdomare, klubbrepresentanter och golfspelare inleddes med en "Teach the teacher"-utbildning som SGF anordnarde i oktober 2018. (Se mer i lägesrapporten för september ovan.)

I november/december kommer det att finnas ett kommunikationspaket tillgängligt för golfklubbar som kan användas för att informera och utbilda medlemmarna. Det kommer bland annat innehålla utbildningspresentation (PPT), filmer, kampanjbilder, affischer och malltexter för hemsida och sociala medier.

Status för det svenska förberedelsearbetet:

Lägesrapport september 2018

Lägesrapport maj 2018

För mer information, kontakta

Porträttbild på Claes.