Världshandicap kommer 2020

Nu släpps mer information kring det nya världshandicapsystemet där dagens sex stora system ska bli ett. Från 2020 kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika villkor överallt.

Lägesrapport maj 2018  status för det svenska förberedelsearbetet med världshandicapsystemet 2020 och nya golfreglerna 2019

 

april 2017 släpptes nyheten att golfen får en gemensam världshandicap, WHS, år 2020. Nu kommer de första detaljerna kring hur systemet ska fungera. Den största skillnaden är att spelarens handicap baseras på snittet av de åtta bästa av de tjugo senast registrerade handicapronderna.

”Det är viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt.”

Birgitta Ljung, ledamot av Svenska Golfförbundets regelkommitté, är en av de europeiska representanterna i den 20 personer stora kommitté av handicapexperter från de nuvarande sex handicapsystemen som arbetar fram den nya modellen.

– Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och speciellt för den resande golfaren. Grunden att världshandicapsystemet bygger på snittscorer kommer från det amerikanska systemet, men de flesta detaljer har man lärt från Europa, säger Birgitta Ljung.

Golfspelaren behöver bara ta reda på sin spelhandicap, spela och registrera scoren efter ronden i datasystemet Min Golf där sedan aktuell handicap visas.

– Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto mer riktig handicap får spelaren 2020, säger Claes Grönberg, regelansvarig på Svenska Golfförbundet.

Några av nyheterna:

 • Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir spelarens handicap.

 • För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid finns ett tak, en maximal höjning under en tolvmånadersperiod.

 • Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform.

Världshandicapsystemet gör det möjligt för alla att spela golf på rättvisa grunder. Filmer från R&A och USGA.

Golfvärlden har sedan länge enats om att använda samma golfregler (sedan 1952), amatörregler och utrustningsregler, nu var det dags för handicapen. Initiativet kom från regelorganisationerna Royal & Ancient och United States Golf Association som inledde arbetet för över fem år sedan. De stora vinnarna när även handicapsystemet blir gemensamt är spelarna, som lättare kan jämföra sig med varandra världen över.

Så här presenteras nyheten av Royal & Ancient och United States Golf Association.

Frågor och svar

 1. Vilka är fördelarna med ett världshandicapsystem?
 2. Golf spelas i många länder, i olika format och uppsättningar på många typer av golfbanor. Med världshandicapsystemet blir det möjligt för alla golfare att spela på rättvisa grunder och mäta sig med sina tidigare resultat eller jämföra handicap med miljoner golfspelare över hela världen, oavsett var man spelar. Dessutom kommer det att bli enklare för resande golfare att administrera och registrera ronder som spelas utomlands.

 3. Hur kommer den nya handicapen att räknas ut?
 4. Spelarens handicap blir ett snitt av de åtta bästa av de tjugo senaste registrerade handicapgrundande rundorna. För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid kommer det att finnas ett tak, en maximal höjning under en 12-månadersperiod.

  Det enda golfspelaren behöver göra är att ta reda på sin spelhandicap för den aktuella banan, spela ronden och registrera scoren efteråt. Resten sköter datorn och spelarens aktuella handicap syns i datasystemet Min Golf, precis som det fungerar idag.

  Systemet kommer också räkna ut ett CBA, en svårighetskorrigering, för både tävlingsronder och sällskapsronder.

 5. Vilka spelformer räknas som handicapgrundande?
 6. Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapgrundande ronder. Här kan dock länder göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform. Exakta detaljer för vad som gäller i Sverige kommuniceras under 2019.

  Spelformerna och poängbogeysystemet ska fungera precis som tidigare. En nettodubbelbogey på ett hål kommer även fortsättningsvis att ge noll poäng ur handicap-perspektiv.

 7. Vad händer med min nuvarande handicap när det nya systemet träder i kraft?
 8. Befintliga registrerade ronder i Min Golf kommer att användas för att beräkna spelarens handicap inom det nya systemet. Antalet tillgängliga registrerade ronder är viktiga för beräkningen. Därför rekommenderas alla golfare att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf under 2018–2019 – både bra och dåliga – för att systemet ska kunna beräkna en så rättvisande handicap som möjligt. Ju fler ronder som finns tillgängliga, desto mindre kommer din handicap att påverkas vid övergången till det nya systemet 2020.

 9. Hur kommer handicap beräknas för nya spelare?
 10. Detaljerad information om hur det nya systemet fungerar för nya och befintliga golfare presenteras senare. Men i korthet får nya golfspelare en handicap efter att ha registrerat ett minimalt antal golfronder. Tanken är att skapa en enklare väg in i golfen för nya golfspelare. Handicapen försvinner inte om golfaren har varit inaktiv under en period och den maximala handicapen blir 54.

 11. Vilka nuvarande system ersätts av det nya världshandicapsystemet?
 12. Det nya världshandicapsystemet omfattar både handicapreglerna och banvärderingssystemet (tidigare USGA Course Rating och Slope System).

 13. Hur hänger världshandicapsystemet ihop med målet att snabba upp spelet?
 14. Världshandicapsystemet är skapat för att uppmuntra fler golfare att mäta och registrera sin prestation för att få ett så rättvisande handicap som möjligt, men också för att göra golf roligare för alla. Därför är det viktigt att klubbarna utbildar nya golfare med högre handicap i att plocka bollen upp vid det maximala hålresultatet och hålla ett bra speltempo.

 15. Hur ser tidsplanen ut för genomförandet?
 16. Systemet träder i kraft 2020. Dessförinnan kommer SGF att göra ett omfattande arbete med kommunikation och utbildning av både klubbadministratörer och golfspelare samt systemanpassning och testning av Golfens IT-system och Min Golf.

 1. Hur och när kommer golfare och administratörer att utbildas i världshandicapsystemet?
 2. Utbildningsinsatserna startar i början av 2019. Arbetsgruppen arbetar fram en utbildningsplan för att stödja genomförandet och vi som nationellt förbund har ansvar för att utbilda golfspelare och administratörer i Sverige inför införandet av systemet 2020.

 3. Har världshandicapsystemet stöd från nationella förbund och befintliga handicaporganisationer?
 4. Ja. En serie informationsmöten genomfördes runt om i världen 2015, med syfte att ta in feedback från så många nationella förbund och organisationer som möjligt. Reaktionen var mycket positiv.

  Svenska Golfförbundet står helhjärtat bakom det nya världshandicapsystemet. SGF har varit direkt involverade genom att vi har haft en av de europeiska platserna i den 20 personer stora kommitté som arbetat fram den nya modellen.

 5. Har golfspelare och klubbadministratörer fått tycka till?
 6. Ja. Arbetsgruppen har tagit in synpunkter från golfare och golfklubbsadministratörer över hela världen via en online-undersökning som fick över 52 000 svar. 76 procent av de tillfrågade var positiva, 22 procent neutrala och 2 procent negativa. Dessutom har det genomförts fokusgrupper på fem marknader i Europa, USA och Sydamerika som gett värdefull feedback.

 7. Var kan jag läsa mer om WHS?
 8. Mer information finns hos huvudorganisationerna inom arbetsgruppen, www.usga.org och www.randa.org.

 9. Vad händer med min handicap om jag inte har 20 handicapronder registrerade när vi går över till världshandicapen?
 10. Då kommer en annan formel användas som är anpassad till hur många handicapronder som finns registrerade. Exakt hur dessa formler kommer att se ut är ännu ej beslutat.

 11. Vad händer med dagens handicapgrupper?
 12. Världshandicapsystemet kommer inte att ha några handicapgrupper, så de försvinner. Alla spelare oavsett handicap kommer då att kunna registrera sällskapsronder som handicapgrundande, inklusive nuvarande handicapgrupp 1 med hcp 4,4 och bättre.

Fler detaljer inför ändringen 2020 kommer att presenteras efter hand. 

För mer information:

Porträttbild på Claes.