Sveriges banvärderare

Här hittar du Sveriges banvärderare och de riktlinjer och mål som är uppsatta för varje distrikt.

Nya slopetabeller inför världshandicapen

Den 1 mars träder det nya världshandicapsystemet i kraft i Sverige. Eftersom exakt handicap kommer att gå upp till 54,0 måste slopetabellerna på samtliga banor uppdateras för att de ska vara handicapgrundande.

Utskick under februari

Under februari 2020 kommer de regionansvariga banvärderarna att skicka nya slopetabeller till samtliga golfanläggningar per mejl till klubbens primära e-postadress.

Anslå tabellen och kontrollera värden i GIT

Slopetabellen ska anslås i det format som skickas ut, med logotyp för SGF och WHS samt märkta med datum för banvärderingen. För tryck till anläggningens anslagstavlor rekommenderar vi A3-format för bästa möjliga läsbarhet. 

Kontrollera också att värdena för Course Rating och Slope Rating för era banor i GIT är samma som på de nya tabellerna. 

Vid frågor eller om ni inte fått era nya slopetabeller senast 27 februari, hör av er till regionansvarig banvärderare, se kontaktuppgifter nedan.

Organisation

Sedan 2016 har SGF ett helhetsansvar för banvärdering med en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner. Centralt för SGF arbetar Birgitta Ljung (ordförande handicaputskottet regelkommittén, utbildningsansvarig) med banvärdering.

Själva arbetet utförs i regionerna. Nedan finns regionindelningen, ansvarig för varje region och eventuell information från regionen.

Riktlinjer för banvärdering

 1. Region 1 – Norr- Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Ångermanland, Medelpad
 2. Regionansvarig: Göran Hermes, 070-527 00 57, banvardering01@golf.se

 3. Region 2 – Gästrike-Hälsingland, Dalarna, Uppland
 4. Regionansvarig: Kenth-Åke Lindberg, 070-724 50 53, banvardering02@golf.se

 5. Region 3 – Örebro, Södermanland, Värmland, Västmanland
 6. Regionansvarig: Rune Andersson, 070-586 07 75, banvardering03@golf.se

 7. Region 4 – Stockholm, Gotland
 8. Regionansvarig: Bo Nilsson, 072-571 81 43, banvardering04@golf.se

 9. Region 5 – Västergötland, Östergötland, Småland
 10. Regionansvarig: Jan Linder, 0708-26 83 54, banvardering05@golf.se

 11. Region 6 – Halland, Göteborg, Bohuslän-Dal
 12. Regionansvarig: Klas Bengtsson, 070-202 02 59, banvardering06@golf.se

 13. Region 7 - Skåne, Blekinge
 14. Regionansvarig: Lars Olin, 0706-51 78 75, banvardering07@golf.se

GPS-uppmätta golfbanor

2018 tecknade SGF ett samarbetsavtal med Mapping Industries från Västervik att leverera GPS-uppmätta golfbanor inför slopevärderingar. I och med det kommer banvärderingen snabbas på och klubben har sin bana digitalt uppmätt för framtiden.

Med den nya metoden kommer vi kunna se hur förändringar på banan eventuellt påverkar banvärderingen. Hela denna process gör att banvärderarna kan ta tillvara uppmätning på ett mer effektivt sätt, samtidigt som klubben har möjlighet att se över var viktiga uppgifter om banan finns.

Vid frågor, kontakta din regionansvarige eller:

Porträttbild på Håkan Stålbro
Bild på Birgitta Ljung