För landslagsspelare

Här hittar du som landslagsspelare, främst du som är med i någon av landslagstrupperna eller som är uttagen till ett landslagsuppdrag, specifik information inför, under och efter uppdrag.

Spelarregistrering

Registrering för spelare som är med i landslagstrupp eller som ska på landslagsuppdrag görs via spelarregistreringen. Det gör du genom att klicka på den här länken.

Här läser du om vilka regler som gäller för landslagskläder

Har du frågor gällande landslagskläder kontaktar du linda.appelblad@golf.se

Reseinformation

Regler som gäller vid resa med Swedish Golf Team.

Ersättning för utlägg i samband med landslagsuppdrag

Kolla alltid först med ansvarig coach vad du har rätt att få ersättning för i samband med uppdraget.
Tänk på följande:
- Alla utlägg ska strykas med originalkvitton. Tänk på att slip för kort inte är kvitto!
- Kvitton fästs på vitt A4 papper och ges verifikationsnummer. Dessa häftas/tejpas därefter upp på papper bakom utläggsblanketten (den hittar du här nedan)
- Redovisningen skickas när den är klar till ansvarig coach för uppdraget för attestering. Övrigt sänds till landslagskoordinator på SGF.
- Ersättning för utlägg ska skickas in inom 2 veckor från hemkomst efter uppdrag.

Här hittar du blanketten för ersättning av utlägg

Här hittar du blanketten för reseersättning

Europeiska Sjukförsäkringskortet

För att lättare få tillgång till behandling vid eventuell skada vid internationella tävlingar/landslagsläger inom EU/EES-länder och Schweiz, rekommenderar vi att spelare skaffar Europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet kommer hem till dig inom en vecka och är kostnadsfritt. Ha alltid med dig kortet vid tävlingar/landslagsläger utomlands. Som spelare är du även försäkrad genom Svenska Golfförbundet hos ERV.

Antidoping

Riktad information om antidoping till landslagsspelare

För dig som är uttagen till ett av Svenska Golfförbundets landslag gäller, liksom inom all idrott, att all form av doping är förbjuden. Detta gäller även intag av dopingklassade medel. Vilka läkemedel som är dopingklassade framgår av den Röd-Gröna listan och WADA:s Dopinglista som finns på Antidoping Sverige. Om du är osäker på om ett preparat är tillåtet ska du alltid rådfråga din läkare.

Mänskliga rättigheter - idrott och golf

Informationen i det här dokumenet är tänkt att ge dig en bättre bild över läget i världen gällande mänskliga rättigheter. Även Svenska Golfförbundets (SGF) inställning till träning och tävling i länder med bristande demokrati och syn på mänskliga rättigheter tas upp samt medias roll.

Policydokument gällande mänskliga rättigheter inom idrott och golf.

Amatörtävlingar i Europa

Att spela internationella tävlingar är ett utmärkt sätt samla på sig mer erfarenhet av andra typer av banor än de vi har i Sverige samt att utveckla sin golf och sig själv som person. Det är också ett bra sätt att förlänga säsongen och prova på att tävla utanför Sverige. Sist men inte minst är det roligt! Här hittar mer info om  amatörtävlingar i Europa