Mer glädje i golfen finns där du själv har kul och samtidigt bidrar som ledare till barns och ungdomars utveckling. Ett viktigt och utvecklande uppdrag som ger både dig som ledare och juniorerna på klubben en riktigt rolig fritid!

Visst är det väl härligt att vara ledare! Att kunna säga att vi tillsammans ger respekt för allas lika värde. Att kvalitet kommer från rörelseglädje och en egen inre drivkraft på precis den nivå och omfattning som passar just de här barnen och ungdomarna. Att de får vara med andra likasinnade och bli sedda, lyssnade till och må bra i vår sport.

Så välkommen till världens roligaste uppdrag! Grattis till möjligheten att genom ditt ledarskap få vara med och påverka barns och ungdomars liv med golfen som redskap.

För dig som vill bli golftränare är första stegen att gå de olika ledarutbildningarna. Du går GL1, gör Golfäventyret Ledarstöd samt går GL2 innan du går tränarutbildningen (TAU och därefter HTU) samt får även en fördjupning av GL2 i HTU.

 1. Golfens ledarutbildning 1 - Golfäventyret
 2. Utbildningar 2019

  Datum Utbildningsplats Anmälan
  Lördag 9 mars Ringenäs GK Anmäl här
  Lördag-söndag 23-24 mars Torreby GK Anmäl till: pro@torrebygk.se
  Lördag 30 mars Haninge GK Anmäl här

  Det finns tre utbildningsmöjligheter via klubb och distrikt: 

  1. Som ledare på golfklubb kan du gå via din tränare på klubben som är utbildad i Golfens ledarutbildning (GL) 1 - Golfäventyret. Utbildningen kan då arrangeras på din golfklubb av tränaren.

  2. Som ledare på en golfklubb kan du även gå distriktets GL1 - Golfäventyret. Till exempel om du inte har någon tränare på din klubb, om din tränare inte håller ledarutbildning eller om du vill få erfarenhetsutbyte från ledare från andra golfklubbar

  3.  PGA-tränare, som inte tidigare gått någon av ledarutbildningarna från 2014, kan gå PGA-distriktets eller golfdistriktets GL1 - Golfäventyret för att bli auktoriserad utbildare i GL1 - Golfäventyret.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

  Innehåll

  GL1 - Golfäventyret - den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 Golfävenyret.

  Upplägg

  6 utbildningstimmar (à 45 minuter)

  Utbildningswebb

  Klicka här för att komma till hemsidan för GL1 - Golfäventyret

  Efter utbildningen - Ledarstöd

  När du har gått GL1 Golfäventyret finns Ledarstöd som en guide i ditt ledarskap. Läs mer om det i fiken nedan.

  Utbildade golftränare

   I listan nedan hittar du de tränare som är utbildade och kan hålla i GL1 på klubben.

  Golftränare utbildade i GL1- Golfäventyret  

  Idrottslyftet

  Fyll i formuläret efter genomförd utbildning i distrikt och på golfklubb och få ersättning på 300 kronor per deltagare från Idrottslyftet. När formuläret är inskickat skickas kursintyg till deltagarna.

   

 3. Ledarstöd - guide i ledarskapet med utmaningar att klara av
 4. Det är som aktiv ledare du utvecklas och får erfarenheter som ledare och kan diskutera dina upplevelser tillsammans med andra ledare. Med hjälp av Golfäventyret Ledarstöd får du som ledare guidning i ditt ledarskap med olika utmaningar att klara av.

  Bocka av de olika ledarutmaningarna i Golfäventyret Ledarstöd och väx som ledare. När du klarat av de 18 utmaningarna och varit ledare under något år är du redo att ta nästa utbildningssteg  - Golfens Ledarutbildning 2 Fördjupning.

  Ladda ner Golfäventyret Ledarstöd här!

 5. Golfens ledarutbildning 2 Fördjupning
 6. Aktuella utbildningstillfällen 2019

  SGF har ett utbildarteam som genomför utbildningarna. 

  Utbildning BohuslänDal Utbildning Stockholm Utbildning Medelpad
  Datum 16-17 mars 27-28 april 15-16 juni
  Plats Lyckorna GK Stockholms GDF ? GK Hussborgs GK
  Kostnad 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmaterial 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmaterial 950 kr (inkl lunch, fika och utbildningsmaterial)
  Övrigt Max 16 deltagare. Ta med boken Golfäventyret, kläder för väder och golfutrustning. Max 16 deltagare. Ta med boken Golfäventyret, kläder för väder och golfutrustning. Max 16 deltagare. Ta med boken Golfäventyret, kläder för väder och golfutrustning.

  Anmälan

  Här kan du anmäla dig till utbildningen.

  Innehåll

  En fördjupning i ledarskapet för barn 7-12 år. Utbildningen är över två dagar ca 14-16 timmar. Det är en teoretisk del som även genomförs med praktiska inslag för att själv få uppleva hur teorierna fungerar i praktiken. Vi går igenom de olika dimentionerna i ledarskapet, motivation, självkänsla, barns utveckling och golfens utvecklingstrappa. Dessutom blir det fördjupning och förklaring av golfen  och Golfäventyret i praktiken.

  Vi rekommenderar dig som ska gå GL2 Fördjupning att vara aktiv ledare i juniorverksamheten på golfklubb. Det kommer att göra att du bättre tar till dig utbildningen och har möjlighet att reflektera och analysera genom egen erfarenhet.

  Målgrupp

  För erfarna ledare som gått GL1 Praktik och använt materialet Golfäventyret. Se Förkunskaper nedan. Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

  Utbildningswebb

  Här hittar du hemsidan för utbildningen

  Förkunskaper

  – Genomfört utbildningen Golfens Ledarutbildning 1 - Praktik
  – Varit aktiv som ledare på golfklubb
  – Arbetat igenom utmaningarna i dokumentet "Ledarstöd"

  Upplägg

  14-16 utbildningstimmar
  Dag 1 09:00-17:30
  Dag 2 08:30-16:00

 7. Till dig som utbildare
 8. För dig som är tränare och utbildad i Golfens ledarutbildning 1 Praktik kan genomföra GL1 Praktik-utbildning för ledarna på klubben.

  Här hittar du de dokument som du behöver för att genomföra GL1 på din golfklubb.

  Checklista GL1

  Mall inbjudan GL1

  Utbildarpresentation GL1

  Handledning Golfens Ledarutbildning 1

  Diplom

  Fyll i formuläret efter genomförd utbildning i distrikt och på golfklubb och få ersättning på 300 kronor per deltagare från Idrottslyftet. När formuläret är inskickat skickas diplom/kursintyg till deltagarna.

 9. Verktyg - planera aktiviteter i god tid
 10. Att planera och vara väl förberedd är en del i att lyckas med sitt uppdrag som ledare.

  Med hjälp av dokumenten nedan kan du planera de olika aktiviteterna i juniorverksamheten i god tid samt ha koll på barnens utveckling och ta fram gemensamma spelregler:

  Planera träningspass

  Planera ledarmöte

  Planera föräldramöte

  Planera Träningsläger

  Planera årets juniorverksamhet

  Golfäventyret - gemensamma spelregler

  Verktyg - Gruppens utveckling översikt

  Planera klubbens spel och tävlingar

Bild som illustrerar lärogruppsplan för golfens ledarutbildning

Lärgrupper som komplement i ledarutbildningarna

Golfens ledarutbildningar kan kompletteras med lärgrupper för att regelbundet utbilda och samverka med ledarna så att de utvecklas och stannar kvar i verksamheten. Det finns olika lärgruppsplaner som klubben kan använda.

Golfens ledarutbildning – Intro

Cirka nio studietimmar som kan genomföras på klubben innan GL1 för alla som är intresserade av att vara med och hjälpa till i verksamheten. Går igenom vad klubben vill med sin juniorverksamhet och hur samarbetet mellan tränare, ledare och föräldrar fungerar.

Lärgruppsplan för Golfens ledareutbildning – Intro

Bild som illustrerar lärogruppsplan för golfens ledarutbildning

Golfens ledarutbildning – Golfäventyret

Cirka nio studietimmar som bör genomföras på klubben mellan GL1 och GL2 för att uppmuntra arbetet med materialet Golfäventyret och stämma av hur verksamheten fungerar. Vad är bra, vad kan bli bättre och hur? 

Lärgruppsplan för Golfens ledarutbildning – Golfäventyret

Bild för att illustrera foldern Så stöttar du barn på tävlingar

Så stöttar du barn och ungdomar på tävlingar

Checklistor som innehåller handfasta tips till ledare som stöttar barn och ungdomar (barn t om 12 år och ungdomar från 13 år och äldre) vid tävlingar. Här tar vi upp vad du bör tänka på när du coachar.

Barn

Före tävlingen skapar du trygghet och ser till att alla är förberedda.
• Under tävlingen är det viktigt att se alla och stötta barnen.
• Efter tävlingen samlar du barnen – lyssnar, ställer frågor och finns till hands för dem som behöver.

Så stöttar du barn på tävlingar

Bild för att illustrera foldern Så stöttar du ungdomar på tävlingar

Ungdomar

Tävling är ett sätt att nå spänning och stimulans. Ungdomarna ska få möjlighet att tävla utifrån sina egna förutsättningar. Det viktigaste är att utmana spelarna på en lagom nivå och stötta dem så att de utvecklas på sina villkor.

Så stöttar du ungdomar på tävlingar

Under tävlingen – övningar för att träna under pågående tävling

Kontakt

Porträttbild på Ulrika.
Porträttbild på Lisa.