För dig som arbetar med klubbens administration har vi samlat grunderna och vidareutbildningar i hanteringen av den. Som Golfens IT-system (GIT) och klubbchefsutbildning.

Utbildning Golfens IT-system

Vi fortsätter med olika sätt att erbjuda utbildning. Kostnadsfritt är exempelvis att se de instruktionsfilmer som ligger på Onlinehjälpen och att delta på något av våra webb- och telefonmöten. Det är ett mycket enkelt sätt att nå ut eftersom ni är spridda runt om i landet. Det går även att beställa utbildning specialgjord för en golfklubb, se vidare under skräddarsydd utbildning på din klubb.

Obs! Inloggningsuppgifter till mötet mailas ut dagen innan valt tillfälle till den epostadress ni uppgivit.

 1. Webb- och telefonmöten
 2.  

  Allmän info om våra webbutbildningar

  Vi kan ha upp till 20 personer per tillfälle och kan därför enbart erbjuda 1 plats per golfklubb - men ni kan naturligtvis sitta flera runt en dator och använda en högtalartelefon.

  Först till kvarn gäller. Tänk dock på att ni sätter av tid själva och inte bokar in er innan ni vet att ni kan delta. Webbutbildningarna som vi erbjuder är kostnadsfria.

  Utbildningsschema våren 2019:

  GIT – Uppläggning & webbokning av golfbil

  När: 11 feb eller 14 mars, kursen pågår ca 45 minuter.

  För vem: För dig som administrerar uthyrning av Golfbil på golfklubben.

  Vad: Vi går igenom delarna som berör golfbil i GIT. Vad skall man tänka på vid uppläggning av golfbil och delar är kopplade till webbokning av golfbil. Vilka rapporter kan vara extra nyttiga att känna till när de kommer till uthyrningsartiklar och för att få fram relevant statistik.

  Klicka här för att anmäla dig

  GIT - Redigera uthyrningsavtal för golfbil

  När: 11 feb, kursen pågår ca 45 minuter.

  För vem: För dig som administrerar uthyrning av Golfbil på golfklubben.

  Vad: I samband med uthyrning av golfbil, finns också ett uthyrningsavtal tillgängligt som kan skrivas ut till personen som hyr. Avtalet är ett standardavtal för uthyrning av fordon. På webbutbildningen går vi igenom hur avtalet kan redigeras, så att ni kan lägga till text eller ta bort text i uthyrningsavtalet allt efter era önskemål.

  Klicka här för att anmäla dig

  GITStart av säsong del 1

  När: Välj något av tillfällena 21 feb eller 18 mars. Kursen pågår ca 60 minuter.

  För vem: För dig som arbetar i kansliet på golfklubben.

  Vad: Vi går igenom de väsentliga delarna för att öppna upp banan för året. För att göra det kikar vi på Slinga och Bana i GIT.

  Klicka här för att anmäla dig.

  GIT Start av säsong del 2

  När: Välj något av tillfällena 21 feb eller 18 mars, kursen pågår ca 60 minuter.

  För vem: För dig som arbetar i kansliet på golfklubben.

  Vad: I samband med öppnandet av banan behöver vi säkerhetsställa att vi har rätt Greenfee-avgifter inlagda för kommande säsong och så tittar vi igenom starttidsschemat.

  Klicka här för att anmäla dig.

  GIT - Rapporter i GIT

  När: 21 feb alternativt 11 mars. Kursen pågår ca 45 minuter.

  För vem: För dig som arbetar i kansliet på golfklubben.

  Vad: Få bättre kunskap om hur rapporterna är uppbyggda, få tips på specifika rapporter som vi kikar extra på och hur vi kan använda oss av dem.

  Klicka här för att anmäla dig

  GIT Tävling – Uppläggning av tävling

  När: Välj något av tillfällena 25 februari alternativt 14 mars. Kursen pågår ca 45 minuter.

  För vem: För dig som administrerar tävlingar i GIT Tävling.

  Vad: Vi går igenom delarna som omfattar hur vi skapar en tävling, vi går igenom fliken Inställningar.

  Klicka här för att anmäla dig

  GIT Tävling – Genomförandet av tävling

  När: Välj något av tillfällena 25 februari alternativt 14 mars. Kursen pågår ca 45 minuter.

  För vem: För dig som administrerar tävlingar i GIT Tävling.

  Vad: Skapa dig en bra grund för att administrera en tävling i genomförande fasen. Hur går vi tillväga för att administrera anmälningar, skapa startlista och lägger in resultat. Vi går igenom flikarna Anmälda, Startlista och Resultat.

  Klicka här för att anmäla dig.

  GIT Tävling - Avgifter, klubbgrupper & Order of merit

  När: Välj något av tillfällena 25 februari alternativ 14 mars. Kursen pågår ca 45 minuter.

  För vem: För dig som administrerar tävlingar i GIT Tävling.

  Vad: Vi går igenom hur vi lägger upp grundavgifter i GIT Tävling, för att administrera grundavgifter behöver vi arbeta med klubbgrupper. Att administrera grundavgifter i GIT Tävling kan vara en användbar funktion även om klubben inte har webbetalning påkopplat. Vi kikar också på möjligheter som finns med en Order of merit (koppla ihop resultatet från flera enskilda tävlingar, som ger ett slutresultat). Vi går igenom uppläggningen för en Order of merit som kan göras med olika inställningar och alternativ, sedan ser hur vi kopplar en Order of merit till en enskild tävling och hur resultat överförs. Slutligen går vi igenom hur Order of meriten kan följas av deltagarna under pågående säsong.

  Klicka här för att anmälda dig. 3. GIT-utbildningar i Idrottens Hus (Stockholm)
 4. GIT - Utbildning i Statistik och beläggning

  När: 20 mars mellan kl 10.00 – 16.00. Utbildningen äger rum i Idrottens Hus som ligger vid Skanstull i Stockholm.

  För vem: För dig som arbetar som Klubbchef eller Kanslist på golfklubben.

  Vad: Under utbildningsdagen går vi igenom hur man kan dra nytta av rapporter i GIT som behandlar statistik om medlemmar och beläggning. Vi går igenom hur vi kan tyda innehållet från rapporterna. Genom skapad förståelse för vem som spelar när, kan vi fatta strategiska beslut som är kopplade till frågor kring prissättning, beläggning och när vi skall lägga företagsgolf etc. Ta med egen bärbar dator. Förkunskaper i Excel behövs.

  Kostnad: 1000 kr exkl moms per person, lunch ingår i priset.

  Klicka här för att anmäla dig  Ny Receptionist

  När: 11 april, kursen pågår mellan kl 10.00-16.00.

  För vem: För dig som är ny eller arbetat ca 1 år som receptionist på en golfklubb.

  Vad: Utbildningen är en grundläggande kurs, som ökar dina kunskaper kring de specifika avsnitten Starttidsschema, Personbild och Rapporter (grundläggande) i GIT. Detta ger en bra överblicksbild och underlättar det dagliga arbetet i systemet.

  Kostnad: 1000 kr exkl moms per person. Lunch ingår i priset.

  Klicka här för att anmäla dig
   

  Ny Kanslist

  När: 12 april, kursen pågår mellan kl 10.00-16.00.

  För vem: För dig som arbetat 1-3 år på kansliet på en golfklubb.

  Vad: Vi går under utbildningen igenom avsnitten om Rapporter, Bana, Avgifter, Medlemskapstyper och Klubbgrupper. Utbildningen ger en bra grund för det administrativa arbetet med medlemshantering och administrationen för bana i GIT.

  Kostnad: 1000 kr exkl moms per person. Lunch ingår i priset.

  Klicka här för att anmäla dig

 5. Skräddarsydd utbildning på din klubb
 6. Många klubbar börjar en ny säsong med helt ny personal. Vik en dag för GIT-utbildning så att ni kommer igång ordentligt. GIT Onlinehjälp och GIT-supporten är jättebra verktyg men ska stora förändringar göras eller om man är helt ny krävs en större insats. Vi erbjuder utbildning på plats om ni så önskar alternativt kommer ni till oss. Ni bestämmer innehållet och hur många hos er som ska vara med.

  Vad: På plats-utbildning
  Var: På er klubb 

  För vem: För er som genomför stora förändringar inom klubben alternativt behöver utbilda ny personal eller vidareutbilda personal
  Innehåll: Vi skräddarsyr helt efter era önskemål
  Antal deltagare: Valfritt
  Längd: 7-8 timmar eller enligt överenskommelse
  Kostnad: 5 500 kr exkl. moms - inga rese- eller ev. hotellkostnader tillkommer

  Vad: Klubbutbildning
  Var: Golfförbundet, Idrottenshus, Skansbrogatan 7 Stockholm

  För vem: För er som genomför stora förändringar inom klubben alternativt behöver utbilda ny personal eller vidareutbilda personal
  Innehåll: Vi skräddarsyr helt efter era önskemål
  Antal deltagare: Valfritt
  Längd: 6-7 timmar eller enligt överenskommelse
  Kostnad: 3 500 kr exkl. moms 

  Vänligen använd denna länk för att anmäla intresse om klubbspecifik utbildning:

  Intresseanmälan

  Dessa utbildningar sker i mån av tid, vi får gemensamt försöka hitta ett lämpligt tillfälle.

Att leda en golfklubb

En halvdagsutbildning som hålls som en del i klubbens utvecklingsarbete och skräddarsys just för din golfklubbs behov och utmaningar. Den vänder sig till styrelser i golfklubbar och golfbolag som jobbar aktivt med att utveckla klubbens verksamhet, och ger grundläggande och viktig kunskap om uppdraget samt verktyg att säkerställa utvecklingen.

Under tre timmar ges styrelse, operativ ledning och valberedning faktisk och konkret kunskap kring ansvar och befogenheter, ekonomiskt och arbetsmiljöansvar, delegationsordning, målstyrning och olika regelverk som styr klubbens och styrelsens arbete. Har klubben driftbolag kopplas även detaljer kring detta på. Under tillfället ges även utrymme för dialog och diskussion. Styrelsen får förslag på verktyg för att säkerställa utvecklingsarbetet och en plan för att nå önskade mål. Klubbens möjligheter till samarbete med SISU kring lärgrupper lyfts.

Läs mer och boka in kursen

Läs och beställ handboken "Att leda en golfklubb"

Administrativ personal

Utbildningsprogram erbjuds klubbens administrativa personal för olika nivåer. En grundläggande, en högre utbildning samt en klubbchefsutbildning. GAF ansvarar för genomförandet av Grundutbildning för administratörer (GUA) och Högre utbildning för administratörer (HUA) i samarbete med Svenska Golfförbundet.

Gå vidare till den utbildning ni är intresserad av.

Välkommen med din anmälan!

Administratör GUA

Administratör HUA

Golfens klubbchefsutbildning

Seminarium för disciplinär verksamhet

Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd anordnar, under ledning av nämndens ordförande, ett dagseminarium om disciplinär verksamhet för golfdistriktsförbundens juridiska kommittéer. Syftet med seminariet är utbildning och erfarenhetsutbyte så att förseelser som anmäls behandlas och bedöms så likvärdigt som möjligt i hela landet.

Varje golfdistriktsförbund inbjuds att delta med max två representanter med ansvar för den disciplinära verksamheten. SGF står för resan och mat under dagen.

Nästa seminarium genomförs hösten 2019 i Stockholm. Därefter vart tredje år; 2022, 2025 och så vidare.

Golfdistriktsförbundens bestraffningsrätt framgår i SGF:s mallstadgar för golfdistriktsförbund. För att på bästa sätt hantera uppgiften att utöva bestraffningsrätten är det viktigt att kommittén har en sammansättning så att minst en ledamot är jurist samt att SGF:s Juridiska Nämnds och RF:s Riksidrottsnämnds beslut rutinmässigt vidaredistribueras till kommitténs ledamöter för kännedom.

Utbildningspärm från det senast genomförda seminariet finns alltid tillgängligt i Golfens Hus som stöd för kommitténs introduktion och utbildning av nya ledamöter.

Utbildning arbetsmiljöarbete

SGF tillsammans med Gröna arbetsgivare erbjuder en heldagsutbildning i klubbens arbetsmiljöarbete. Utbildningen riktar sig till klubens styrelse, skyddsombud och personal med ansvar för en god arbetsmiljö; klubbchef, banchef, tränare (eller motsvariga). Läs mer.