När en ny person hittar till golfen har klubben en viktig roll. Genom mottagande, stöd och engagemang kan klubben ge den nya spelaren en positiv upplevelse och lustfylld väg in i idrotten. Den här utbildningen hjälper dig på klubben att lyckas med just det.

Grönt Kort och den inkluderande golfklubben

Utbildningen ”Grönt Kort och den inkluderande golfklubben” består av tre delar där du bland annat kan:

  • lära dig mer om det nya regelverket och varför Grönt Kort uppdateras

  • utmana bilden av introduktionsverksamhet

  • få hjälp att på bästa sätt få nya golfspelare att nå handicap 54

Utbildningen innehåller information och verktyg som du kan använda. Det finns också utrymme för reflektion där du får ta ett steg åt sidan och tänka till kring hur ni på klubben möter nya människor som kommer till er. 

Utbildningen är öppen för alla som har ett golf-ID och du kan genomföra den i din egen takt när du har tid. 

Till utbildningen!

Klubbstödet är en del av Vägar in i golfen. I bloggen med samma namn kan du läsa mer om nya Grönt Kort och hur klubben på bästa sätt kan använda det nya verktyget.