Utbildningen är ett samarbete mellan branschens yrkesorganisationer (PGA, GAF och SGA) med SGF som huvudman och IHM Business School som utförare. Den täcker hela branschens behov och skapar de bästa förutsättningarna för dig som är eller har som ambition att bli klubbchef eller nå annan ledande befattning.

När vi ställs inför större utmaningar är det relativt lätt att bli medveten om våra och verksamhetens styrkor och svagheter.  

Vi alla behöver vara rustade på bästa sätt för att kunna manövrera och leda oss själva, och våra verksamheter genom kriser och lågkonjunkturer. De allra flesta som läst baskursen i företagsekonomi får lära sig att spara under högkonjunktur och satsa i lågkonjunktur. 

Logotyper GAF, SGA, SGF och PGA.

Med det sagt har det nog aldrig varit viktigare att ta tillfället i akt och kompetensutveckla sig för att möta omvärldens behov och krav. Därför har vi beslutat att till hösten 2020 starta en ny upplaga av Golfens Klubbchefsutbildning

Innehåll

Golfens Klubbchefsutbildning är utbildningen som kommer att utveckla dig personligen, kompetensutveckla dig i delar som ledarskap, ekonomi, verksamhetsstyrning, riskanalyser, arbetslagstiftning, kommunikation och mycket mer. Samt bidra till golfen som idrott och golfanläggningen som arbetsplats i samhället. 

Utbildningen vänder sig till dig som redan arbetar som klubbchef och vill utvecklas eller arbetar med andra uppgifter inom golfen, alternativt annan verksamhet och vill byta bransch. Vi ser gärna att du har förkunskaper inom kärnverksamheten golf och erfarenhet av ledarskap.

Detta är en utbildning som gör skillnad och är framtagen för dig som har hög ambitionsnivå och vill vara förberedd på bästa sätt för att möta framtidens behov och krav. 

Läs mer om utbildningen och anmäl dig hos PGA

Omfattning 

Utbildningen omfattar 300 timmar, varav 200 i kursform och 100 som enskilt arbete i form av inläsning av kurslitteratur, arbetsuppgifter samt examensarbete. 

Kursen är utlagd på tre kalenderår med start i oktober 2020 och avslutning mars/april 2022, med kursdagar fördelade på 9 tillfällen (3-dagarsperioder) samt en dag för diplomutdelning/examensbevis.

Med tanke på rådande omständigheter kring Covid-19 förbehåller vi oss möjligheten att vid behov skjuta på kursstarten. Allt för att kunna starta utbildningen med bästa förutsättningar.

Kursavgift

Pris för utbildningen är 65 000 kr exklusive moms. Kursavgiften fördelas på tre delbetalningar, uppdelade på tre olika kalenderår. 

I kursavgiften ingår kurslokaler, kursledning, föreläsare och kurslitteratur. Även boende mellan kursdagarna samt luncher ingår.

Fullständig information samt anmälan finns hos PGA