Verksamhetsseminarier

Den årliga verksamhetsresan besöker drygt 20 orter från januari till mars. Under en heldag utbyts erfarenheter med representanter från klubbar och distrikt som diskuterar viktiga frågor för Golfsverige.


2019 års verksamhetsseminarier arrangerades på 23 orter i landet mellan 15 januari och 13 mars för att kunna möta så många verksamma i Golfsverige som möjligt. Turnén nådde 1 522 deltagare från 347 klubbar, vilket avseende klubbar är det bästa deltagarsiffran hittills. Tack till alla som närvarade för stort engagemang och intressanta diskussioner! 

Programmet behandlade ämnen kopplade till Golfsveriges gemensamma verksamhetsinriktning 2019–2020. Däribland media 2020, Vision 50/50, golfnyttan i samhället, vägar in i golfen (nya nybörjarutbildningen), bättre spelupplevelse, aktuellt i banfrågor, nya golfreglerna samt ett betydande pass om GIT Online. 

Samtliga presentationer och filmer finns under fliken 2019 nedan. Anmälan till 2020 beräknas öppna i november. 

Presentationer och dokument

  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2014