Teen Tour

På Teen Tour kan juniorer födda 2001–2009 tävla på nivåerna Elite, Future och First. Flera distrikt genomför även tävlingar för yngre spelare i samband med Teen Tour First.

Touren spelas över sex omgångar. Mellan varje omgång sker upp- och nedflyttningar beroende på prestation. Teen Tour startar med Grand Opening och avslutas med en final som också ingår i SGF Golf Ranking.