Golfklubbens handicapkommitté ansvarar för medlemmarnas handicap, svarar på medlemsfrågor och kan göra kommittéjusteringar uppåt eller nedåt.

Handicapkommitténs ansvar

Klubbens handicapkommitté är en mycket viktig instans i världshandicapsystemet. Kommittén ansvarar löpande för medlemmarnas handicap och svarar på frågor från medlemmarna.

Arbetet utgår från de handicaprapporter och funktioner som finns i GIT Online. Vid behov kan kommittén göra kommittéjusteringar på golfspelare, uppåt eller nedåt.

Handicapkommittén ska arbeta i enlighet med regelboken för världshandicapsystemet som publiceras under 2020.

Läs mer om världshandicapsystemet och klubbens roll

  1. Hur gör klubbar som har en tourspelare som medlem?
  2. I grunden ska precis alla spelare sköta sin handicap i Min Golf, men SGF och klubbarna får ha förståelse för att spelare på världstourer som PGA, LPGA, ET och LET – typ Henrik Stenson och Anna Nordqvist – varken har tid eller intresse av handicap.

    Skulle någon av dessa spelare vid något tillfälle spela en vanlig handicaptävling får hemmaklubben bedöma en handicap med hänsyn till allmän spelstandard och registrera den handicapen på spelaren i GIT.

Årsrevisioner

Handicapkommittén ska fortsatt årligen göra en manuell genomgång av medlemmarnas handicap med hjälp av rapporter som går att ta ut ur GIT Online. 

Den tidigare automatiska årliga handicaprevisionen kommer dock inte längre göras från och med 2020. Detta eftersom världshandicapsystemet utgår från ett snitt och därmed uppdateras löpande utifrån spelstandard.

Ingen automatisk revision 2019–2020

Vid årsskiftet 2019–2020 gjordes heller ingen automatisk handicaprevision. Det fanns ingen anledning att revidera golfspelarnas handicap enligt EGA Handicapregler så nära inpå övergången till världshandicapen 1 mars 2020. 

Tidigare årsrevisioner, manuella eller automatiska, behöver inte göras igen efter övergången. Individuella handicapjusteringar med hänsyn till allmän spelstandard måste dock bevakas av handicapkommittén och eventuellt göras igen i det nya handicapsystemet.

För mer information kontakta

Porträttbild på Claes.