Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år.

Ingen årsrevision årsskiftet 2019–2020

Vid årsskiftet 2019–2020 görs ingen automatisk handicaprevision, eftersom det nya världshandicapsystemet införs 1 mars 2020. 

Vi rekommenderar också handicapkommittéer att inte göra manuella årsrevisioner vid årsskiftet, utan vänta med det arbetet till efter övergången 1 mars. 

Skälet är att det inte finns någon anledning att revidera golfspelarnas handicap enligt EGA Handicapregler så nära inpå övergången till världshandicapen. Dels blir det dubbelarbete, dels blir det förvirrande för golfspelare om deras handicap justeras två gånger inom några månader.

Tidigare årsrevisioner, manuella eller automatiska, kommer inte att behöva göras igen efter övergången. Individuella handicapjusteringar med hänsyn till allmän spelstandard måste dock bevakas av handicapkommittén och eventuellt göras igen i det nya handicapsystemet. 

Handicapkommitténs ansvar

Klubbens handicapkommitté kommer att vara en mycket viktig instans även efter övergången till världshandicapsystemet. Kommittén ansvarar för medlemmarnas handicap, svarar på frågor från medlemmarna och kan göra kommittéjusteringar uppåt eller nedåt. 

Arbetet ska ske i enlighet med handicapregelboken för världshandicapsystemet som publiceras här i början av 2020. 

Kommittén ska även fortsatt årligen göra en manuell genomgång av medlemmarnas handicap med hjälp av rapporter som går att ta ut ur GIT. 

  1. Hur gör klubbar som har en tourspelare som medlem?
  2. I grunden ska precis alla spelare sköta sin handicap i Min Golf, men SGF och klubbarna får ha förståelse för att spelare på världstourer som PGA, LPGA, ET och LET – typ Henrik Stenson och Anna Nordqvist – varken har tid eller intresse av handicap.

    Skulle någon av dessa spelare vid något tillfälle spela en vanlig handicaptävling får hemmaklubben bedöma en handicap med hänsyn till allmän spelstandard och registrera den handicapen på spelaren i GIT.

För mer information kontakta

Porträttbild på Claes.