Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år.

Bakgrund

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i Golfens IT-system (GIT) att tillgå. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering.

Spelare med färre registrerade handicapronder har inte tillräckligt många ronder för en årlig handicaprevision.

Nu erbjuder Svenska Golfförbundet hjälp

Svenska Golfförbundet (SGF) kan hjälpa golfklubbarna genom att göra denna handicaprevision automatiskt vid årsskiftet via GIT.

Automatiken gäller bara höjning av handicap, ej sänkning (I utskicket 8 januari 2019 i SGF-nytt vände vi tyvärr på formuleringen). Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i GIT.

Hur erhåller golfklubben denna hjälp?

I dagsläget finns alla golfklubbar förregistrerade i GIT att erhålla denna hjälp. De klubbar som vill sköta hela handicaprevisionen själva ändrar i GIT. Golfklubben måste ändra senast den 15 december. De golfklubbar som vill ha hjälp behöver alltså inte göra någonting.
Om golfklubben väljer att göra det själv, justerar SGF inte dess medlemmar. Övriga spelare, dvs medlemmar i golfklubbar som tar hjälp av SGF, blir föremål för den automatiska handicaprevisionen.

Vi upprepar, den automatiska årsrevisionen gör bara höjningar. Eventuella sänkningar måste alla golfklubbar ta ställning till.

Information om EGA Handicapregler 2016 

Varför gör Svenska Golfförbundet det här?

 • Handicaprevisionen är en nödvändig del i EGA:s handicapregler. Görs inte den årliga handicaprevisionen på alla golfklubbar kommer handicapreglerna inte fungera så bra som de kan göra.

Konsekvenser om klubben inte utför revisionen

 • Spelare blir kvar på för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket kan ge ett orättmätigt inträde till tävling eller klass.

 • CBA kan justera buffertzonen neråt, trots att det är fint väder. Skälet är då istället att startfältet är fullt av spelare med för låg handicap.

 • Spelare kan stå kvar på för hög handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard och får naturligtvis en orättmätig fördel i tävlingar.

 • Spelare blir kvar på för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket gör att det inte blir lika roligt att spela golf eftersom de aldrig kan skrapa ihop tillräckligt med poäng och kanske därför tvekar att ställa upp i klubbtävlingar.

 1. Varför görs höjningar och inte sänkningar?
 2. Handicapreglerna bygger på att spelaren gör sitt bästa och registrerar så många ronder som möjligt, såväl bra som dåliga. Tyvärr är det fortfarande för många spelare som registrerar få ronder och bara sina bästa ronder. Systemet ser då bara dessa bra ronder och kanske kommer att föreslå sänkning. Därför gör automatiska ÅHR inte sänkningar, utan sänkningar måste klubbarna själva ta hand om. I dagsläget kan bara hemmaklubben få den riktiga bilden av spelarens allmänna spelstandard när det handlar om eventuell sänkning vid ÅHR.

 3. Vad gör klubben med spelare som registrerat färre handicapronder?
 4. EGA Handicapregler anser att färre än åtta handicapronder på två år är för dåligt underlag för att göra en bedömning av dessa spelares spelstandard. Lämpligast är väl att dessa spelare fortsätter på oförändrad handicap, men... det föreligger inget hinder att klubben sänker eller höjer även dessa spelare med hänsyn till allmän spelstandard. Allmän spelstandard kan visa sig även på andra sätt, tex via resultat i matchspel och parspel.

 5. Hur gör de klubbar som har en medlem som spelar världsgolf på PGA, LPGA, ET eller LET?
 6. I grunden ska precis alla spelare sköta sin handicap i Min Golf, men SGF och klubbarna får ha förståelse för att spelare typ Stenson, Nordkvist, Norén, etc, varken har tid eller intresse av handicap. Skulle någon av dessa spelare vid något tillfälle spela en vanlig handicaptävling får hemmaklubben bedöma en handicap med hänsyn till allmän spelstandard och registrera den handicapen på spelaren i GIT.

För mer information kontakta

Porträttbild på Claes.