Klubbutveckling

Med fokus på att ta organisationen till nästa steg i sin utveckling. Klubbrådgivaren anpassar innehållet utifrån klubbens nuläge, mål och vision framåt. Här ingår stöd i förändringsarbete generellt samt i områden som Vision 50/50 och Golfnyttan.

(Med klubb menar vi här både ideella föreningar och golfbolag.)

Läs mer om produkterna i klubbrådgivarnas verktygslåda inom klubbutveckling nedan och boka in möte med er klubbrådgivare om klubben är intresserad av ett eller flera områden.

Hitta din klubbrådgivare

 1. Analys av nuläge
 2. Med god kunskap om golfklubbens nuläge blir det enklare att välja väg framåt för att nå klubbens önskade läge. Klubbrådgivningen hjälper till att analysera klubbens nuläge utifrån sju områden.

  – Ekonomi
  – Kapacitet och beläggning
  – Medlemsstruktur
  – Organisation
  – Idrottsverksamhet
  – Verksamhetsplan
  – Players 1st samt annan statistik

  När nuläget är dokumenterat ligger det som grund i det vidare samtalet för att bestämma om klubbens önskade läge. Rådgivaren hjälper klubben att ta sig från nuläge till önskat läge genom att utveckla ett effektivt arbetssätt för att förflytta klubben.

  Ta kontakt med din klubbrådgivare för mer information och för att boka möte.

 3. Vision, verksamhetsidé och värdegrund
 4. Det är lätt att fastna i alla dagliga måsten så att tiden inte räcker till att lyfta blicken mot framtiden. Din klubbrådgivare kan stötta klubben genom processen i att stanna upp, fundera och ta ut riktlinjen mot framtida mål. Vad är klubbens nuläge och önskat läge. Hur skapar vi en attraktiv klubb för våra medlemmar. var befinner vi oss i dag och vart är vi på väg?

  Det handlar om att ha en vision som är levande bland medlemmar och en verksamhetsidé som leder i rätt riktning. Klubben måste ta fram strategier som leder mot visionen, och därefter aktiviteter för att nå målen. Här har klubben nytta av ekonomisk styrning och nyckeltal, som också ingår i klubbrådgivarens verktygslåda. I utvecklingsprogrammet Vision 50/50 ingår detta också som en del.

  Ta kontakt med din klubbrådgivare för mer information och för att boka möte.

 5. Klubbutvecklingsmöte
 6. Många golfklubbar håller ett klubbutvecklingsmöte, antingen en gång per år på hösten i slutet av säsongen, eller två gånger per år på hösten och på våren. Syftet är att gemensamt summera säsongen och blicka framåt mot nästa säsong. På mötet är det vanligt att styrelsen, kommittéordföranden, personal, entreprenörer och övriga nyckelpersoner på klubben deltar.

  Här kan klubbrådgivaren stötta som mötesledare och leda processen under dagen. Lämplig tidsåtgång är 3–4 timmar, inklusive gruppdiskussioner temavis. Dessa teman har operativt ansvarig/styrelsen på klubben identifierat som viktiga områden att diskutera. Exempel på teman kan vara Medlemmen, Behålla och rekrytera, Golfnyttan, Klubbens attraktionskraft, Nybörjarna, Greenfeegästen och Idrotten i fokus.

  Ta kontakt med din klubbrådgivare för mer information och för att boka möte.

 7. Vision 50/50
 8. Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är en ettårig digital utbildning i idrott, golf och jämställdhet som erbjuds svenska golfklubbar och golfdistriktsförbund. I programmet finns filmer, poddar, texter, quiz, uppgifter och malldokument som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

  Utbildningen har plats för cirka 28 klubbar och distrikt årligen, och ansökan sker på våren.

  Läs mer och anmäl klubben

  I väntan på att din klubb ska gå programmet, kontakta gärna din klubbrådgivare för information om hur klubben kan komma igång. Ta också del av andra klubbars tips och goda exempel och börja spana på hur det ser ut i er verksamhet redan nu.

 9. Golfnyttan
 10. Svenska Golfförbundet bedriver en process för att synliggöra den stora samhällsnytta som golfen skapar inom exempelvis miljö, hälsa och turism. Golfanläggningen befinner sig mitt i omvärlden och behöver visa upp sig på den lokala arenan, uppvakta och påverka beslutsfattare och möta andra organisationer och föreningar.

  På kansliet finns sakkunniga som kan stötta klubben i det lokala arbetet med opinionsarbete inom ramen för golfnyttan.

  Klubben kan också ta del av det material som producerats och finns tillgängligt på golf.se och i tryckt format. Tidningen Golfnyttan gavs fram till och med 2019 ut med två nummer per år och innehåller goda exempel från andra klubbar samt tips och nyheter som rör golfen och samhället.

  Klubbrådgivaren har ett antal goda exempel från golfklubbar inom tolv olika kategorier som rekrytering, opinionsbildning och miljö. Dessutom finns Golfnyttanpodden, där programledare och inbjudna gäster diskuterar innovativa lösningar, tips och råd kring hur en golfklubb kan fungera och utvecklas.

  Läs mer här