Det dagliga arbetet

Här handlar det om att styra verksamheten utifrån verksamhetsidé, värderingar och vision vidare till ett effektivt arbetssätt och en god arbetsmiljö. Här ingår områden som Golfens IT-system, tillgänglighet på banan, Golfäventyret, goda exempel och miljöfrågor.

(Med klubb menar vi här både ideella föreningar och golfbolag.)

Klubbrådgivaren anpassar all rådgivning kring det dagliga arbetet utifrån klubbens egna målsättningar och behov. Vissa områden är kopplat till andra delar inom rådgivningsverksamheten och sker direkt av eller i samverkan med GIT-supporten, juniorutvecklaren och bankonsulenten. Ta kontakt med relevant rådgivningsteam om klubben är intresserad av ett eller flera områden.

Hitta din klubbrådgivare

 1. Golfens IT-system (GIT)
 2. GIT hanterar administration, tidbokning och verksamhetsuppföljning för klubben. GIT är det verktyg som klubben har för att ta fram rapporter och nyckeltal, samt att mäta sin verksamhet och sina aktiviteter på olika sätt. Det kan handla om medlemsutveckling, tillgänglighet på banan eller tävlingsverksamheten.

  Ta chansen att gå någon av de årligen återkommande utbildningarna i GIT, både fysiska träffar och telefonutbildningar. GIT-supporten på SGF:s kansli kan också hålla specifika utbildningar på klubben eller för flera klubbar gemensamt mot en lägre kostnad.

  Läs mer

 3. Tillgänglighet på banan
 4. Att skapa tillgänglighet på banan är viktigt för att både medlemmar och gäster ska få en optimal upplevelse både före och under sin golfrunda. Men vad är optimalt och hur skapar man en upplevelse av att banan är bokad, men att det ändå finns lediga tider? Hur kan klubben jobba med bokningsregler, starttidsintervall, medlemsförmåner och greenfeeavgifter för att skapa den bästa lösningen?

  Prata med din klubbrådgivare, som kan hjälpa klubben ta fram statistik ur GIT kring antalet bokade ronder som ett underlag för att jobba vidare med frågan.

 5. Miljöfrågor
 6. Golfen står inför flera viktiga miljöutmaningar som klimatförändringar, nya lagar och restriktioner, dyra och begränsade naturresurser, ökad konkurrens om natur- och kulturvärden samt ekonomiska utmaningar.

  SGF:s bankonsulenter erbjuder rådgivning i miljöfrågor inklusive mallar, checklistor samt stöd vid miljöcertifieringsprogrammet GEO OnCourse.

  Hitta din bankonsulent
  Golfens miljöarbete
  GEO OnCourse miljöcertifiering

  Klubben kan också ta del av fakta från Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) – de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. STERF levererar handböcker, faktablad och broschyrer som kan användas direkt i banskötseln, i dialog med myndigheter och allmänhet för ett trovärdigt miljöarbete.

  STERF

 7. De goda exemplen
 8. Varför uppfinna hjulet själv när det finns goda exempel runt hörnet? De flesta golfklubbar delar gärna med sig av sina framgångar och på golf.se finns ett antal goda exempel indelade i olika teman. Hittar du ett spännande projekt bland våra goda exempel, ta gärna kontakt med klubben som drivit det och ställ fler frågor. Samverkan mellan klubbar är ofta givande.

  De goda exemplen är indelat i olika kategorier: Bättre ekonomi, Friskvård, Funktionsnedsättning, Integration, Juniorutveckling, Miljöarbete, Multifunktionalitet, Opinion och media, Rekrytering, Turism, Välgörenhet och Vision 50/50 (jämställdhet).

  Läs mer

 9. Säker golf
 10. För att golfspel ska ske så riskfritt som möjligt måste golfspelare, banpersonal och andra som vistas på en golfanläggning känna till och följa de säkerhetsrutiner som gäller. Säker golf bidrar till att medlemmar och gäster kan känna sig trygga på området och får spela snabbt och säkert på en välskött golfbana, och dessutom till att banpersonal får en arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.

  Här kan klubben få rådgivning i säker golf ur olika perspektiv. De centrala rådgivarna kan stötta vid juridiska frågor och kring bestraffningsärenden. Bankonsulenten kan ge råd kring hur banan kan utvecklas för att bli säkrare, exempelvis genom att bygga bort dolda landningsytor eller sätt upp varningsklockor. Klubbrådgivaren kan stötta i hur golfklubben kan lyfta säkerheten i det dagliga arbetet.

  Rutiner för säker golf
  Affisch att sätta upp på klubben
  Skriften "Säker golf i Sverige"
  Bestraffningsärenden och farligt spel

 11. Golfäventyret
 12. Vi behöver bli fler juniorer inom golfen och juniorkonsulenten erbjuder rådgivning i all typ av juniorverksamhet. Där ingår Golfäventyret, barn och ungdomars introduktion till idrotten golf som består av fyra steg: 30-, 50- och 100-bana samt spel på stora banan.

  Till konceptet finns en tydlig handbok med tränarinstruktioner hur man går tillväga lektion för lektion. Klubben kan beställa en särskild Golfäventyret-väska med allt material som behövs. För barn upp till tolv år finns ett roligt och pedagogiskt häfte där de själva kan bocka av när de utfört moment i sin egen takt och hur många gånger de själva vill.

  Golfäventyret kan ledas av tränare och utbildade ledare som med fördel kan ta hjälp av till exempel föräldrar och äldre juniorer. För tränare och ledare finns två utbildningar:

  • Golfens ledarutbildning 1 Praktik
  • Golfens ledarutbildning 2 Fördjupning

  Inom ramen för Golfäventyret finns också juniordagen Golfäventyret Cup, första steget i tävlingstrappan där alla barn och ungdomar kan vara med oavsett förkunskaper.

  Hitta din juniorutvecklare
  Läs mer om Golfäventyret
  Golfens ledarutbildning

 13. Faktabroschyrer
 14. Ska golfklubben ha medlemsmöte, möte med kommunen eller delta på en mässa? Vill ni informera medlemmarna om hur indexering går till och hur handicapsystemet fungerar. Behöver styrelsen uppdatera sig kring hur en golfbana sköts eller ta del av en handbok i att leda en golfklubb.

  Då finns möjlighet att beställa SGF:s faktabroschyrer kostnadsfritt för golfklubben.

  Läs mer och beställ