Utveckla din klubb eller anläggning med hjälp av en klubbrådgivare.

Rådgivaren erbjuder ett stöd för klubbar (både ideella föreningar och golfbolag) att hantera utmaningar, utvecklas och förflytta sig till önskat läge. Arbetet sker med ett coachande förhållningssätt utifrån ledorden LyhördhetÖppenhetEngagemang.

Med erfarenhet från golfbranschen och tillgång till data möjliggörs värdefulla analyser och hjälp i klubbens direkta utveckling.

Hitta din klubbrådgivare

Teamet består av sex klubbrådgivare med geografiska ansvarsområden samt tre centrala rådgivare i Idrottens hus.

Klubbrådgivarna arbetar med ekonomi, verksamhet, ledarskap, jämställdhet och anläggningsfrågorDe centrala rådgivarna i Idrottens hus är sakkunniga inom juridik, skatteregler, försäkring, medlemskap och associering, bestraffningsärenden samt opinionsbildning.

Klubbrådgivare

Porträttbild på Anders.
Porträttbild på Claes.
 • Claes Björklund
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Halland, Göteborg, Bohuslän (Dal) och Västerbotten. Projektledare Golfens dag
 • Tel: 070-858 42 82
Porträttbild på Lena.
 • Lena Lindström
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Gästrike-Hälsinge, Medelpad, Stockholm, Uppland, Västerbotten, Västmanland och Ångermanland.
 • Tel: 08-622 15 91
Porträttbild Pert Lindroth
Porträttbild på Sandra.
Porträttbild glad man
 • Stefan Janson
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Dalarna, Dalsland, Närke, Värmland, Västmanland och Västergötland.
 • Tel: 08-622 15 92

Centrala rådgivare

Porträttbild på Bo.
 • Bo Bengtsson
 • Biträdande generalsekreterare. Chef klubb- och anläggningsutveckling. Vice ordf Riksidrottsnämnden, sekreterare i förbundsstyrelsen.
 • Tel: 08-622 15 59
Porträttbild på Johan.
Thomas.
 • Thomas Bergman
 • Klubb- och anläggningsutvecklare. Särskilt ansvarsområde: Invalsfrågor, föreningsjuridik, avtal, skatter och försäkring. Handläggare Juridiska Nämnden.
 • Tel: 08-622 15 12

Arbetsområden klubbrådgivare

Har enskilda klubbmöten, arrangerar klustermöten och skapar nätverk mellan klubbar på regionnivå, men också på riksnivå, baserat på gemensamma faktorer som storlek, geografiskt läge, ägande- och driftsform och idrottsverksamhet. Arbetet skräddarsys utifrån klubbens behov och kan delas in i tre olika områden som alla utgår ifrån en övergripande arbetsstruktur. 

 1. Verksamhetsledning
 2. Här ingår omvärldsanalyser med fakta, statistik och trender om Golfsverige och samhället i stort som gör att klubbens ledare kan fatta så välgrundade beslut som möjligt. Rådgivaren håller skräddarsydda styrelseutbildningar, arrangerar nätverksträffar utifrån behov och använder oss av statistik och slutsatser från bland annat Players 1st, GIT och Qlik Sense för att definiera klubbens nuläge.

  Läs mer

 3. Klubbutveckling
 4. Här är fokus på att ta organisationen till nästa steg i utvecklingen från nuläge till önskat läge. Här ingår stöd i förändringsarbeten generellt samt inom områden som inkludering, och golfens samhällsnytta. Rådgivaren deltar i klubbutvecklingsmöten, agerar processledare och stöttar i opinionsarbete.

  Läs mer

 5. Det dagliga arbetet
 6. Verktyg för att styra verksamheten utifrån verksamhetsidé, värderingar och vision vidare till ett effektivt arbetssätt och en god arbetsmiljö. Här finns områden klubben arbetar med dagligen, som Golfens IT-system, tillgänglighet på banan, juniorgolf och miljöfrågor.

  Läs mer

 7. Övergripande arbetsstruktur
 8. Oavsett i vilket av de tre områdena klubben arbetar finns en övergripande struktur som klubbrådgivaren utgår ifrån i allt arbete. Det innebär att rådgivaren i både små och stora frågor stöttar klubben i att identifiera följande:

  1.      Nuläge
  2.      Önskat läge
  3.      Arbetssätt och rutiner
  4.      Aktiviteter

  Dessa fyra steg kan ses som ett ständigt snurrande utvecklingshjul. När klubben har infört nya arbetssätt/rutiner och genomfört planerade aktiviteter behöver en ny nulägesanalys göras och ett nytt önskat läge tas fram, och så vidare.

Arbetsområden centrala rådgivare

Finns på kansliet i Idrottens hus och erbjuder rådgivning och stöd inom områden som juridik, försäkring, skatter, medlemskap och associering, bestraffningsärenden, arbetsgivar- och avtalsfrågor och opinionsbildning. Rådgivningsarbetet är indelat i två olika områden.

 1. Juridik och skatter
 2. Driften av en förening eller ett bolag, en golfanläggning samt golfverksamheten i sig är omgärdat med en rad lagar och regelverk. Här erbjuds rådgivning inom alla de juridiska, skatterättsliga och ekonomiska områden som är relevanta och viktiga för golfverksamheten.

  Läs mer om juridik och skatter

 3. Opinionsbildning – Golfnyttan
 4. Golfen behöver förtjäna sin roll i samhället. Om beslutsfattare förstår hur viktig golfen är inom områden som miljö, friskvård och besöksnäring är grunden för bra samarbeten i framtiden lagd. Här erbjuds klubben och distriktet rådgivning för att kunna samspela och skapa dialog med kommuner, organisationer och företag och därigenom stärka sin roll lokalt.

  Läs mer om opinionsbildningen

Bakgrund till klubbrådgivningen

Golfbanorna och golfverksamheten i Sverige drivs av 413 golfklubbar och 44 golfbolag (juni 2018). Denna mix av organisationsformer är unik i Idrottssverige och ställer fler och andra krav på Svenska Golfförbundet än vad ett idrottsförbund normalt hanterar.

Den gemensamma nämnaren är att alla aktörer i Golfsverige brinner för att skapa så bra verksamhet som möjligt, men också att anläggningarna är egenfinansierade med litet ekonomiskt stöd från samhället. Golfanläggningarna drivs inte i primärt syfte att maximera intäkterna och vinsterna, men måste drivas effektivt och upplevas som attraktiva av golfspelarna för att överleva långsiktigt.

Det finns många väl fungerande och stabila klubbar och golfanläggningar, men också dess motsats. Nivån och kvaliteten på den verksamhet som erbjuds varierar kraftigt från en klubb och anläggning till en annan. Väderförhållandena varierar kraftigt år från år vilket också påverkar medlemsflödet.

Mot bakgrund av detta fattade förbundsstyrelsen 2016, i linje med den av förbundsmötet beslutade verksamhetsinriktningen 2015–2016, beslutet att öka satsningen på kvalificerad rådgivning genom att komplettera befintliga team av bankonsulenter och juniorutvecklare med erfarna verksamhetsutvecklare. Målet är att skapa grund för välmående golfanläggningar i Sverige med nöjda medlemmar, gäster och medarbetare vilket innebär en ekonomi i balans med en attraktiv verksamhet för golfanläggningarna.