Kärnan i en välmående golfklubb är en god idrottslig miljö. Idrottsrådgivarna kan ge er stöd i att bygga en attraktiv golfverksamhet för alla kategorier golfare.

Collage med porträttbilder på fem personer, tre män och två kvinnor.
SGF:s idrottsrådgivare. Övre raden fr v: Peter Brattberg, Gary Cosford och Lisa Häggkvist. Nedre raden fr v: Ulrika Jorsell och Christian Nilsson.

Ett fundament i en attraktiv och trivsam golfklubb med ekonomi i balans är ofta att medlemmarna utvecklas och skapar en livslång passion för spelet. 

Erbjuder ni gemenskap och bra idrottsverksamhet stannar fler i klubben och i golfen. Att stärka och bredda idrottsperspektivet på klubben, är därför en viktig del i utvecklingen av klubbens verksamhet.

Idrottsverksamheten kan omfatta all form av golf – träning, spel och tävling – för alla kategorier golfare. Exempel kan vara juniorutveckling, rekrytera och behålla medlemmar, paragolfverksamhet, elitutveckling eller tävlingsutbud.

Vad kan du på klubben få hjälp med?

Syftet med idrottsrådgivningen är att hjälpa Sveriges klubbar till långsiktigt välmående med stabila medlemstal och en ekonomin i balans. Genom rådgivningen kan du få teoretiskt och praktiskt stöd i att rekrytera, behålla och utveckla klubbens medlemmar. Vi utgår från den senaste forskningen om vad som utmärker en god idrottsmiljö och adderar beprövad erfarenhet från golfens värld.

Hur arbetar rådgivarna?

Arbetet är långsiktigt och du kan vänta dig en inspirations- och kunskapsresa liknande Vision 50/50-processen, med målet att åstadkomma en varaktig förändring av klubbens idrottsverksamhet. Rådgivarna har en bred syn på vad som är idrott – från den som tar sina första trevande steg, via den som har golfen som hobby till den som siktar mot världstoppen.

Vilka effekter kan din klubb uppnå?

Fler golfspelare som inte bara hittar till klubben, utan också stannar, trivs och utvecklas. Det i sin tur ger en mer ekonomiskt välmående och trivsam klubb.

Spännande – hur bokar jag in ett möte?

Kul att din golfklubb vill utveckla er idrottsverksamhet! Varmt välkommen att ta kontakt med er rådgivare enligt distriktsindelningen nedan.

Idrottsrådgivare

Porträttbild av en man i 40-årsåldern. Han har brunt hår, gröna ögon och en blå tröja.
Porträttbild av man i yngre medelåldern.
Porträttbild av leende man i medelåldern.
Porträttbild på Lisa.
Porträttbild på Ulrika.
  • Ulrika Jorsell
  • Idrottsrådgivare. Distrikt: Skåne, Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norr- och Västerbotten, Ångermanland.
  • Tel: 08-622 15 53
Porträttbild på leende man i medelåldern.

Varför idrottsrådgivning?

Innan pandemin kom i mars 2020 såg vi en 16-årig trend med sjunkande medlemssiffror, och många klubbar kämpade med ekonomin. Cirka 50 000 personer hittade årligen till golfen, men lika många slutade. Golfsverige har dessutom en skev könsfördelning redan från de första årskullarna, där inte ens var femte junior är flicka.

Därför påbörjade SGF vintern 2019/2020 en inventering av hela idrottsverksamheten i förbundet. Inventeringen resulterade sedan i beslutet att jobba med strategisk och mer idrottsinriktad rådgivning mot klubbarna, för att vända dessa trender.

Från september 2021 är rådgivarorganisationen tillgänglig för att stötta klubbar och distrikt i idrottsfrågor. Läs mer här.