Kärnan i en välmående golfklubb är en god idrottslig miljö. Idrottsrådgivarna kan ge er stöd i att bygga en attraktiv golfverksamhet för alla kategorier golfare.

Collage med porträttbilder på fem personer, tre män och två kvinnor.
SGF:s idrottsrådgivare. Övre raden fr v: Peter Brattberg, Gary Cosford och Lisa Häggkvist. Nedre raden fr v: Ulrika Jorsell och Christian Nilsson.

Ett fundament i en attraktiv och trivsam golfklubb med ekonomi i balans är ofta att medlemmarna utvecklas och skapar en livslång passion för spelet. 

Erbjuder ni gemenskap och bra idrottsverksamhet stannar fler i klubben och i golfen. Att stärka och bredda idrottsperspektivet på klubben, är därför en viktig del i utvecklingen av klubbens verksamhet.

Idrottsverksamheten kan omfatta all form av golf – träning, spel och tävling – för alla kategorier golfare. Exempel kan vara juniorutveckling, rekrytera och behålla medlemmar, paragolfverksamhet, elitutveckling eller tävlingsutbud.

Vad gör en idrottsrådgivare?

Med start hösten 2021 kan din golfklubb få stöd i att driva den här typen av utvecklingsprocesser av Svenska Golfförbundets (SGF) nya team av idrottsrådgivare, baserat på era individuella behov, mål och förutsättningar.

Under våren kommer mer information om rådgivarna och hur din klubb kan få stöd av dem. 

Läs också pressmeddelandet från februari 2021

Vilka ingår i teamet?

Idrottsrådgivningen består av ett team på fem personer, med lång erfarenhet från roller som golftränare, klubbchef, juniorutvecklare, ledarutbildare och tävlingsspelare på tournivå.

Peter Brattberg 

Kontakt: N/A (börjar 6 april)
Utgår ifrån: Göteborg
Moderklubb: Mölndals GK

Gary Cosford

Kontakt: N/A (börjar 6 april)
Utgår ifrån: Nyköping
Moderklubb: Kingsthorpe Golf Club

Lisa Häggkvist

Kontakt: lisa.haggkvist@golf.se, 08-622 15 32
Utgår ifrån: Stockholm
Moderklubb: Kils Golfklubb

Ulrika Jorsell 

Kontakt: ulrika.jorsell@golf.se, 08-622 15 53
Utgår ifrån: Stockholm
Moderklubb: Söderåsens GK

Christian Nilsson 

Kontakt: N/A (börjar 6 april)
Utgår ifrån: Karlstad
Moderklubb: Kils Golfklubb

När börjar idrottsrådgivarna?

Hela teamet är på plats i april 2021. Den första tiden kommer fokus att ligga på planering och förberedelse av processer och arbetssätt. Den praktiska rådgivningsverksamheten gentemot klubben startar hösten 2021. 

Har du frågor eller vill göra inspel till idrottsrådgivningen? Hör av dig till SGF:s sportchef Marcus Norman, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.  

Mer om idrottsrådgivningen

I april 2021 inleds SGF:s nya rådgivningssatsning inom idrottsverksamhet. Idrottsrådgivningen syftar till att skapa samsyn och framåtdrift kring idrottsverksamheten och hitta samverkan mellan tränare – klubbledning – styrelse – andra förtroendevalda och ideella.

Målet är att fler klubbar ska ha en idrottsstrategi och förstå vilket värde en idrottsverksamhet skapar för klubbens attraktivitet, ekonomi och medlemmarnas glädje till spelet. Utvecklingsarbetet ska vara förankrat och ske i hela klubben.

Behov- och uppdragsstyrt över hela landet

Genom pensionsavgångar och en mindre omorganisation blev det möjligt att nyrekrytera och bygga det nya teamet av idrottsrådgivare.

SGF går nu från att ha fem spelarutvecklare baserade i Stockholm, till att ha idrottsrådgivare placerade på fyra olika orter. Det gör det enklare att arbeta över hela landet. Arbetet sker i första hand behovs- och uppdragsstyrt och rådgivarna har inga fasta geografiska distrikt.

Del i SGF:s totala rådgivningsverksamhet

Idrottsrådgivningen blir det fjärde benet i SGF:s rådgivningsverksamhet till golfklubbarna – tillsammans med klubbrådgivare, bankonsulenter och GIT-support.

Idrottsrådgivarnas arbete kommer att ske i nära samarbete med SGF:s klubbrådgivare och tränarorganisationen PGA.

För mer information, kontakta:

Porträttbild av en man i 40-årsåldern. Han har brunt hår, gröna ögon och en blå tröja.
Porträttbild på Ulrika.
Porträttbild på Lisa.