Kärnan i en välmående golfklubb är en god idrottslig miljö. Idrottsrådgivarna kan ge er stöd i att bygga en attraktiv golfverksamhet för alla kategorier golfare.

Ett fundament i en attraktiv och trivsam golfklubb med ekonomi i balans är ofta att medlemmarna utvecklas och skapar en livslång passion för spelet. 

Erbjuder ni gemenskap och bra idrottsverksamhet stannar fler i klubben och i golfen. Att stärka och bredda idrottsperspektivet på klubben, är därför en viktig del i utvecklingen av klubbens verksamhet.

Idrottsverksamheten kan omfatta all form av golf – träning, spel och tävling – för alla kategorier golfare. Till exempel inom områdena:

➤ Juniorutveckling

➤ Rekrytera och behålla medlemmar

➤ Paragolfverksamhet

➤ Elitutveckling eller tävlingsutbud

➤ Nybörjarverksamhet

Aktuella tips från idrottsrådgivarna

 1. Underlag för reflektioner och verksamhetsplanering inför 2023
 2. Spelsäsongen börjar rundas av på många håll i landet och för en hel del klubbar är detta tidpunkten att reflektera och planera verksamheten framåt.

  Här hittar du statistiskt underlag och förslag på frågor som du och din klubb kan reflektera över under detta viktiga arbete. Det är roligt att många söker sig till golfen, men det är också viktigt att få dem att fortsätta spela.

  Andelen flickor minskar

  Antalet golfande tjejer minskar i landet. Av Sveriges totala antal golfare är 11,5 % juniorer,och av dessa är det i nuläget ca 17% tjejer. Ungefär 10 000.

  Tittar vi bakåt ett år i tiden, är detta en minskning av golfande tjejer på 15%. Även totala andelen juniorer i landet har minskat senaste året.

  Förslag på diskussionsfrågor:

  ☞ Hur ser det ut på din klubb?
  ☞ Är/bör detta vara ett fokusområde för er?
  ☞ Hur säkrar ni en hållbar framtid för klubben och kanske ungdomarna?

  Tips och verktyg för att vända utvecklingen hittar du här

  Vad får en spelare att fortsätta med golfen?

  Vi ser en tydlig koppling mellan antalet spelade ronder och utveckling bland golfspelare. Generellt ger fler spelade ronder bättre utveckling. Spelare med lägre handikapp spelar mer frekvent.

  Vi kan även se att utveckling, lärande i golfspelet och ett lägre handikapp främjar drivkraften och benägenheten att fortsätta med spelet och sitt medlemskap.

  Statistik för spelade ronder 2022.

  Diagrammet här intill baseras på de nya golfarna under pandemin, där de gröna staplarna är de som varit kvar som medlemmar även 2022 och de röda staplarna är de som slutat eller pausat.

  Där syns tydligt hur antalet ronder (spelfrekvens) har spelat roll för att fastna i golfen. Få eller inga spelade ronder har lett till avhopp, medan nästan alla är kvar i golfen av de som spelat 100 ronder eller fler.

  Förslag på diskussionsfrågor:

  ☞ Hur jobbar ni för att främja mer spel hos er?
  ☞ Har ni koll på vilka av medlemmarna som stagnerat i utveckling och spelar lite?
  ☞ Hur tar ni hand om era nya? Unga som äldre?
  ☞ Har ni en plan för att behålla golfarna?

  Diskutera gärna dessa frågor ihop med andra på din klubb. Vi på idrottsrådgivningen finns alltid tillgängliga som stöd diskussioner inom dessa ämnen.

  Har ni behov av stöd i andra frågor eller utvecklingsarbeten på er klubb, finns vi naturligtvis till hands även för det. Tveka inte att kontakta din idrottsrådgivare. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

  Är du nyfiken på att läsa mer siffror och statistik över medlemskapen, spelarna och spelandet för 2022 hittar du det här

Läs april månads krönika om idrottsverksamheten

 1. Start, stay, succeed
 2. Idrottskrönika april

  Nöjda medlemmar som utvecklar sin passion för spelet ökar efterfrågan på golf och ger välmående golfklubbar. Det är vårt mantra. Målet med idrottsrådgivningen är att fler klubbar ska inkludera spelet, verksamheten samt medlemmarnas trivsel och utveckling som en del av kärnverksamheten, tillsammans med allt annat som är viktigt.

  2022 blev det första hela året med tre rådgivargrupper från SGF ute på fältet. De fem idrottsrådgivarna stöttar klubbar i olika utvecklingsprocesser.

  Störst behov kan noteras inom tre övergripande områden:

  ☞ Strategi och handlingsplan för att behålla vuxna medlemmar.
  ☞ Övergripande strategiarbete kring idrottens och verksamhetens betydelse på klubben.
  ☞ Verksamhetsutveckling med fokus på juniorer och tjejer.

  Idrottsrådgivarna arbetar också med stöd, tips och hjälp av mer kortsiktig karaktär.

  På tal om kort sikt. I skrivande stund är ett stort samtalsämne på många klubbar medlemsläget. Vi kommer ur tre år som varit oerhört gynnsamma för golfen men frågan är om vi kommer kunna etablera en ny stabil nivå som är väsentligt högre än innan pandemin. Hur golfen mår i hela landet är viktigt för några, men hur den mår lokalt är viktigast för de allra flesta. Här ser vi stora variationer. Från klubbar som har en större tillströmning än under 2022 men också de som ser ut att tappa stora volymer.

  Här kan ett kortsiktigt tips vara att helt enkelt identifiera vilka som ännu inte betalat sin medlemsavgift och upprätta ringlistor. Finns det något vi kan göra för dig för att du ska ge golfen eller klubben chansen ett år till?

  En styrelsemedlem i en klubb som i dagarna anammade detta sa: Det är ju egentligen inget gott betyg att den första kontakten man som medlem får från klubben är när fakturan har förfallit.

  Några som funderat mycket kring detta är Jesper Hansson (Falsterbo GK) och Klas Olsson (Köpenhamns GK). Vid Golfens Klubbchefsutbildning 2022 gjorde de ett examensarbete som hette "Start, stay, succeed - en mall för att behålla medlemmar". Vill ni ha ett exemplar kan ni maila undertecknad. Vill ni starta en process för att implementera innehållet i examensarbetet kan du kontakta din Idrottsrådgivare.

  Vi kommer att med lite olika intervall dela med oss av spaningar från fältet. Dela gärna detta vidare om du känner att läsningen ger dig något! Och har du tips på något som vi bör fördjupa oss inom så hör gärna av dig till din Idrottsrådgivare.

  Marcus Norman

  Sportchef

  Det är inte förrän vid ebb man ser vem som har badat naken - citat, Sven Hagströmer (men ursprungsversionen var på engelska av Warren Buffet.)

   

Vad kan du på klubben få hjälp med?

Syftet med idrottsrådgivningen är att hjälpa Sveriges klubbar till långsiktigt välmående med stabila medlemstal och en ekonomi i balans. Genom rådgivningen kan du få teoretiskt och praktiskt stöd i att rekrytera, behålla och utveckla klubbens medlemmar. Vi utgår från den senaste forskningen om vad som utmärker en god idrottsmiljö och adderar beprövad erfarenhet från golfens värld.

Hur arbetar rådgivarna?

Arbetet är långsiktigt och du kan vänta dig en inspirations- och kunskapsresa liknande Vision 50/50-processen, med målet att åstadkomma en varaktig förändring av klubbens idrottsverksamhet. Rådgivarna har en bred syn på vad som är idrott – från den som tar sina första trevande steg, via den som har golfen som hobby till den som siktar mot världstoppen.

Vilka effekter kan din klubb uppnå?

Fler golfspelare som inte bara hittar till klubben, utan också stannar, trivs och utvecklas. Det i sin tur ger en mer ekonomiskt välmående och trivsam klubb.

Spännande – hur bokar jag in ett möte?

Kul att din golfklubb vill utveckla er idrottsverksamhet! Varmt välkommen att ta kontakt med er rådgivare enligt distriktsindelningen nedan.

Idrottsrådgivare

Porträttbild av man i yngre medelåldern.
Porträttbild av leende man i medelåldern.
Porträttbild på Lisa.
Porträttbild på Ulrika.
 • Ulrika Jorsell
 • Idrottsrådgivare. Distrikt: Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland, Norr- och Västerbotten. Ansvarig för paragolf.
 • Tel: 08-622 15 53
Porträttbild på leende man i medelåldern.
Porträttbild Pert Lindroth
Porträttbild av en man i 40-årsåldern. Han har brunt hår, gröna ögon och en blå tröja.

Kom igång på egen hand redan idag

Att rekrytera och behålla golfspelare är en prioriterad fråga för hela Golfsverige och under coronapandemin sökte sig ett stort antal nya och nygamla spelare självmant till golfen. Men för att lyckas behålla dem i spelet och på klubben är det viktigt att vara proaktiv och agera i tid.

Till er hjälp har ni så klart klubbens idrottsrådgivare, men det finns också en hel del ni på klubben kan göra själva. Kika in under respektive flik nedan och få tips kring att upptäcka, fördjupa och utveckla er idrottsverksamhet!

Upptäck

Fördjupa

 • Låt stegen i utforskningsfasen ligga till grund för ett öppet och nyfiket undersökande i frågan kring vad just ni skulle vilja göra på er klubb!

  Vill ni satsa på något helt nytt inom er juniorverksamhet? Eller få fler medlemmar att träna golf? I det här skedet kommer idrottsrådgivarna finnas tillgängliga att träffa en eller flera klubbar samtidigt och genomföra workshops i olika ämnen, för att hjälpa er fördjupa förståelsen kring det eller de områden ni är intresserade av.

  Med en mer konkretiserad bild av era önskningar och förutsättningar kan sedan nästa steg i arbetet bli ännu mer effektivt.

Utveckla

 • När ni har en lite tydligare bild av vad ni vill utveckla eller satsa på blir det enklare att omsätta era önskemål och idéer till specifika insatser, del- och slutmål. Det här kan ni till exempel göra med hjälp av er idrottsrådgivare, eller genom det klubbutvecklingsprogram som vi just nu arbetar på att ta fram.

  Självklart finns rådgivaren tillgänglig från dag ett, under hela processen, om ni har frågor och behöver hjälp i ett tidigare skede.

Varför idrottsrådgivning?

Innan pandemin kom i mars 2020 såg vi en 16-årig trend med sjunkande medlemssiffror, och många klubbar kämpade med ekonomin. Cirka 50 000 personer hittade årligen till golfen, men lika många slutade. Golfsverige har dessutom en skev könsfördelning redan från de första årskullarna, där inte ens var femte junior är flicka.

Därför påbörjade SGF vintern 2019/2020 en inventering av hela idrottsverksamheten i förbundet. Inventeringen resulterade sedan i beslutet att jobba med strategisk och mer idrottsinriktad rådgivning mot klubbarna, för att vända dessa trender.

Från september 2021 är rådgivarorganisationen tillgänglig för att stötta klubbar och distrikt i idrottsfrågor. Läs mer här.