Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Här hittar du rekommendationer och riktlinjer kring tävlingsverksamhet i Golfsverige, med anledning av coronapandemin.

För riktlinjer kring övrig golfverksamhet under coronapandemin, klicka här

Ordinarie tävlingsvillkor från 29 september

Uppdatering 29 september 2021: Pandemin är inte över. Vi måste fortsatt vara ansvarsfulla och hålla oss hemma om vi har symptom. Men sedan 29 september har myndigheterna lättat på en stor del av restriktioner och råd i samhället, inklusive de som berört idrottstävlingar.

I enlighet med detta har SGF fattat beslut att tävlingsverksamheten i Golfsverige åter kan genomföras enligt ordinarie version av Spel- och tävlingshandboken.

Ladda ner Spel- och tävlingshandboken

De tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren som använts under pandemin tas därmed bort. Om smittspridningen ökar och restriktioner åter måste skärpas kan det bli aktuellt att återinföra dem.

Fortsätt följa allmänna råd

Fortsätt gärna att informera deltagare, publik, funktionärer och andra besökare på tävlilngsanläggningen att följa de allmänna råden om att stanna hemma vid symptom och att hålla avstånd och visa hänsyn om man är ovaccinerad.

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.