Det nordiska klimatet, de fyra årstiderna, jordmån, utrustning och grässorter, allt påverkar banans kvalitet och anläggningens ekonomi.

Behöver du hjälp med golfanläggningen finns bankonsulenten till ditt förfogande. Förutom breddkunskap inom anläggande och allmän skötsel finns specialistkunskaper, som tillsammans med klubbens banchef behövs för att driva anläggningen framåt.

Samlad expertis för alla utmaningar

I de fall du behöver särskild rådgivning kring specifika utmaningar kan du känna dig trygg i den samlade specialistkunskap som finns i konsulentteamet. Alla bankonsulenter besitter olika expertområden, som förutom att användas vid Svenska Golfförbundets banutbildningar även finns tillgängliga för den enskilde klubben. Ta kontakt med din dedikerade bankonsulent, så hjälper han eller hon dig.

Expertområden:

Calle Lönnberg – Ekonomi, bättre spelupplevelse, arbetsmiljö.

Fredrik Seeger – Utbildning.

Henrik Norén – Maskiner, IPM, växtskydd.

Håkan Blusi – Konstruktion, dränering, övervintring, course set-up.

Mikael "Bobban" Frisk – Bevattning.

Peter Edman – Natur- och miljövård, miljöcertifiering (GEO), myndighetskontakter, gräs.

Stefan Nilsson – Mark, växtnäring, tillsatsmedel, kontaktperson forskningssiftelsen Sterf.

Hjälpmedel för bättre banor & nöjdare medlemmar

För att bedöma golfbanans spelyta utifrån snabbhet, jämnhet, ytans hårdhet, vattenhalt i profilen, ljusförhållanden vid green med mera, används ett antal mätinstrument. Players 1st för medlemsundersökningar är också en tillgång, där frågor som rör banskötsel kan analyseras tillsammans med din bankonsulent.

Mer om banskötsel

Hitta din bankonsulent

Fredrik Seeger
Porträttbild på Mikael.
En medelålders man med glasögon, kort skägg samt kortklippt ljusbrunt hår.
Porträttbild på Peter
Porträttbild på Calle.
Porträttbild på Henrik.
Porträttbild Håkan Blusi

Områdeschef

Annica