Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Vägledning, rekommendationer och bestämmelser kring tävlingsverksamhet i Golfsverige, med anledning av coronapandemin.

Uppdatering 5 juni: 

Den 29 maj kom Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för idrottstävlingar och från den 13 juni hävs reserestriktionerna inom Sverige.

Baserat på detta har SGF uppdaterat riktlinjerna för Golfsverige och ger grönt ljus för tävlingsverksamhet från och med 1 juli, med vissa restriktioner för att minska smittspridningen som anges i de tillfälliga tävlingsvillkoren.

Läs mer om vad som gäller för olika typer av tävlingar i flikarna för klubb- och distriktstävlingar respektive förbundstävlingar nedan.

Klubb- och distriktstävlingar

Förbundstävlingar

SGF Golf Ranking

SGF Golf Ranking kommer att börja uppdateras veckovis från och med vecka 28.

Läs mer här

GIT Tävling

 • GIT Tävling: viktig checklista inför tävlingsstart!

  Vid kopiering av tävling, eller om klubben skapar en ny bana direkt i GIT Tävling, blir värdena som krävs för världshandicapberäkning fel. Klubben måste därför följa dessa enkla checklistor för samtliga tävlingar som ska vara godkända för handicapjustering:

  Checklista vid kopiering av tävling

  1. Kopiera önskad tävling, eller gå in på redan kopierad tävling.

  2. Vid samma bana: Klicka på "Uppdatera" under val av banor. Korrekta värden hämtas då från GIT.

   Vid byte av bana: Lägg först till aktuell bana. Korrekta värden hämtas då från GIT. Genomför sedan ett byte av bana och radera den ursprungliga (inaktuella) banan.

  3. Efter att banan uppdaterats eller lagts till från GIT får inga värden ändras i GIT Tävling.

  Checklista vid skapande av ny tävling

  1. Skapa tävlingen i GIT Tävling enligt vanlig rutin.

  2. Lägg till aktuell bana till tävlingen. Den hämtas då från GIT med korrekta värden.

  3. Efter att banan lagts till från GIT får inga värden ändras i GIT Tävling.

  För en mer detaljerad checklista, se GIT Onlinehjälpen.

  Det är oerhört viktigt att dessa steg följs! Annars kommer tävlingen inte vara godkänd för handicapjustering, vilket skapar stora problem för alla involverade.

  Begreppet "Exakt tävlingshandicap"

  Exakt tävlingshandicap (ETH) var en funktion som visade om spelarna hade minst fyra registrerade  handicapronder under året. Världshandicapsystemet omfattar inte ETH och funktionen finns därmed inte sedan 1 mars.

  En motsvarande funktion, där klubben kan ställa krav på minst X antal registrerade handicapronder, är med i en framtida utvecklingsplan men kommer inte att införas under 2020. Som tillfällig lösning kan klubben göra följande:

  1. Skriv i ”Offentlig beskrivning” i GIT Tävling att tävlingen är öppen för spelare med minst X handicapregistreringar i år.

  2. Vid behov, kontrollera detta manuellt i handicapmodulen i GIT Online för respektive spelare.

  För en mer detaljerad beskrivning, se GIT Onlinehjälpen.

Covid-19: Tävlingsvillkor och golfregler

Även om det är grönt ljus för golftävlingar behövs vissa restriktioner för att begränsa smittspridningen. Tävlingarna måste därför följa de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren som gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Dessutom finns en vägledning gällande regler för golfspel, som bland annat tar upp hur tävlingsledningen kan anpassa tävlingsvillkor och lokala regler kring resultathantering, flaggstång, hålad boll samt bunkrar. 

Läs och ladda ner dokumenten under respektive flik nedan:

Tävlingsvillkor

 • Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor

  I ett nytt avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken 2020 finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under rådande coronapandemi. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

  Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 

  Ladda ner de tillfälliga tävlingsvillkoren som gäller fr.o.m. 1 september 


  Uppdatering 26 augusti:
   Ny version av villkoren, giltiga från 1 september. Uppdatering kring rekommendationer för tävling med fler än 50 deltagare samt lokal regel om caddieförbud. 

  Uppdatering 12 juni: Villkoren är uppdaterade med beslut och rekommendationer för spelare som fyllt 70 år.

  Uppdatering 5 juni: Villkoren har uppdaterats efter beskedet att restriktionerna för inrikes resor hävs från 13 juni. 

  Dokument för tävlingsgenomförande från 1 september

  Med anledning av de coronarelaterade kompletterande tävlingsvillkoren har SGF tagit fram tre guider för tävlingsgenomförande:

  Information till deltagare vid ankomst

  Publikförbud

  Scorekortshantering

  Riktlinjer för press & media

  Deltagarinformationen är fri att ladda ner och skicka ut till deltagarna inför tävlingen och/eller dela ut till deltagarna på tävlingsdagen.

  Dokumenten om publikförbud, scorekortshantering och riktlinjer för press & media är vägledning till arrangören hur dessa ska hanteras.

Regler

 • Vägledning gällande regler för golfspel

  R&A har sammanställt hur tävlingsarrangörer kan hantera vissa frågor som rör golfreglerna för att minimera risken för smittspridning. I tillägg finns rekommendationer och klargöranden som gäller för Sverige, sammanställt av SGF:s regelkommitté och förbundsläkare.

  Ladda ner vägledningen

  Närbild på ett golfhål med en golfboll som ligger på hålkanten.
  Exempel på boll som är hålad. Ronden är en handicaprond.

  Uppdatering 31 mars: Om klubb eller tävlingsledning väljer att göra hålet grundare (se bild) har regelkommittén i vägledningen tydliggjort vad som gäller för att bollen ska anses hålad.

  Så länge någon del av bollen är nedanför markytan räknas bollen som hålad och ronden är en handicaprond.

  Mall för klubben

  Ladda ner en mall med de rekommenderade tillfälliga ordningsreglerna som klubben kan anpassa och publicera på anläggningen. (OBS! Där mallen innehåller flera alternativ, välj vilka ni vill använda och ta bort övriga alternativ innan ni skriver ut och anslår dokumentet.)

  Ladda ner mallen

Övriga råd kring golf under rådande coronapandemi

Svenska Golfförbundets (SGF) totala hantering av coronapandemin styrs i hög grad av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Det finns fortsatt möjligheter att utöva sällskapsspel i Sverige, men med vissa begränsningar. Generella råd och riktlinjer för golfverksamheten finns att läsa på denna sida.