Delbetalning av SGF-fakturor

Med anledning av coronapandemin har en del förändringar gjorts gällande årets förbundsavgifter. Klubbens anmälan till delbetalning av fakturaomgång två ska vara inne senast 24 juli.

2020 blir inget vanligt år för någon del av samhället. Hur det till slut utvecklas i Golfsverige, med fler eller färre medlemmar och mer eller mindre spel, vet ingen. Däremot är det troligt att många klubbar kommer att se minskade intäkter från exempelvis sponsorer, tävlingsverksamhet och företagsgolf.

Delbetalning och uppskjutna förfallodatum

Förbundsstyrelsen har därför gjort fem förändringar som rör debiteringen av medlems- och GIT-avgifterna för klubbar och bolag. Syftet är att så långt som möjligt kapa stora engångsutlägg, fördela kostnaderna jämnt över säsongen och flytta extra avgifter.

 1. Möjlighet till delbetalning av fakturaomgång 1 (klart)

  Delbetalning av den första fakturaomgången av medlemsavgift och GIT-avgift, som enligt stadgarna ska vara betald den 30 april. Alla klubbar och bolag kan välja ett, två eller fyra betalningstillfällen enligt modell nedan. Ingen ränta eller extra avgift tillkommer vid delbetalning. Fakturan motsvarar 50 % av medlemsantalet den 15 mars.

 2. Senareläggning och möjlighet till delbetalning av fakturaomgång 2

  Den andra fakturaomgången, som enligt stadgarna ska vara betald den 30 juni, flyttas framåt en månad till 31 juli. Även här kan klubben välja att betala vid ett, två eller fyra tillfällen enligt modell nedan. Ingen ränta eller extra avgift tillkommer vid delbetalning. Fakturan motsvarar 80 % av medlemsantalet den 1 juli, med avdrag för vad klubben har betalat vid den första fakturaomgången. Anmälan senast 24 juli.

 3. Senarelagd fakturering av höjd GIT-avgift

  Den extra höjningen av GIT-avgiften (5 kr) skjuts upp till slutfaktureringen i oktober, med förfallodag 31 oktober. Inför slutfaktureringen kommer förbundsstyrelsen noga överväga om avgiften ska faktureras, reduceras eller skjutas upp till kommande år.

 4. Slutfakturorna kommer först i oktober

  Slutfakturorna för medlems- och GIT-avgiften motsvarar 100 % av klubbens högsta medlemsantal vid mätningarna den 1 juli, 15 augusti och 15 september. På de två fakturorna görs avdrag för vad klubben redan har betalat genom de preliminära avgiftsfakturorna i omgång 1 och 2. Förfallodag är den 31 oktober.

 5. Ajournerat beslut om medlemsavgift för 2021

  Istället för den tidigare föreslagna höjningen med 2 kronor beslutade förbundsmötet, efter förslag från förbundsstyrelsen, att ajournera beslutet om medlemsavgifter 2021 till ett fortsatt förbundsmöte i november. Då väntas SGF och medlemsklubbarna bättre kunna bedöma det ekonomiska läget. GIT-avgiften 2021 bestäms av förbundstyrelsen senast i december 2020.

Välj betalningsalternativ

Alla golfklubbar och golfbolag som önskar delbetala måste föranmäla önskat betalningsalternativ för respektive faktura (medlemsavgift och GIT-avgift). Sista datum för anmälan till fakturaomgång 2 är fredag 24 juli

Klicka här för att anmäla klubbens val

Fyra viktiga aspekter

 • Möjligheten till delbetalning av fakturaomgång 1 och 2 är öppen för alla golfklubbar och golfbolag.

 • Vid respektive fakturaomgång får klubben två fakturor: medlemsavgiften till SGF och GIT-avgiften till SGF Golfsystem.

 • Klubben väljer vilken betalningsmodell som önskas för respektive faktura (ett, två eller fyra betalningstillfällen). Anmälan inför fakturaomgång 2 ska göras senast fredag 24 juli via denna länk

 • SGF skickar endast en faktura för respektive GIT- och medlemsavgift i de två faktureringsomgångarna. Klubben ansvarar själv för att dela upp totalbeloppet och lägga in delbetalningar enligt förfallodatumen nedan.

Alternativ Fakturaomgång 1 Fakturaomgång 2
1 betalning = 100% på förfallodagen 30 april 31 juli
2 betalningar = 50% per förfallodag 30 april, 31 maj 31 juli, 31 aug
4 betalningar = 25% per förfallodag 30 april, 15 maj, 31 maj, 15 juni 31 juli, 15 aug, 31 aug, 15 sept

Lathund för delbetalning

Här kan du ladda ner en lathund som beskriver delbetalningen med exempel.

Ladda ner filen här

Om (del)betalningarna uteblir

Med dessa insatser vill SGF i möjligaste mån underlätta för golfklubben. Om en klubb inte betalar någon av fakturorna i tid, det vill säga på förfallodagarna, träder reglerna i stadgarna i kraft. Se lista nedan.

 • Dröjsmålsränta enligt 6 och 9 §§ räntelagen tickar på skuldbeloppet från och med förfallodagen. Vid delbetalning tickar räntan på det aktuella restbeloppet som klubben inte har betalt på någon av förfallodagarna.

 • Tillgången till GIT och Min Golf stängs av när det har förflutit 15 dagar från förfallodagen och skuldbeloppet (restbeloppet vid delbetalning) fortfarande inte är reglerat.

Mejla dina frågor så ringer vi upp

Bild på personen saknas.