Det nordiska klimatet, de fyra årstiderna, jordmån, utrustning och grässorter, allt påverkar banans kvalitet och anläggningens ekonomi.

Behöver du hjälp med golfanläggningen finns bankonsulenten till ditt förfogande. Förutom breddkunskap inom anläggande och allmän skötsel finns specialistkunskaper, som tillsammans med klubbens banchef behövs för att driva anläggningen framåt.

Specialistkunskaperna används bland annat vid Svenska Golfförbundets banutbildningar och vid behov även vid särskild rådgivning till din klubb. Du kan alltså ta hjälp av den bankonsulent du ser besitter den specialkompetens just din anläggning är i behov av.

För att bedöma golfbanans spelyta utifrån snabbhet, jämnhet, ytans hårdhet, vattenhalt i profilen, ljusförhållanden vid green med mera, används ett antal mätinstrument. Players 1st för medlemsundersökningar är också en tillgång, där frågor som rör banskötsel kan analyseras tillsammans med din bankonsulent.

Hitta din bankonsulent

Fredrik Seeger
Porträttbild på Mikael.
 • Mikael "Bobban" Frisk
 • Distrikt: Småland, Gotland, Örebro och Värmland. Expertområde: Bevattning, ledarskap och allmän banskötsel.
 • Tel: 070-634 44 98
Porträttbild på Kim.
 • Kim Sintorn
 • Distrikt: Halland och Göteborg. Expertområde: Bankonstruktion, dränering, gräs, utbildning och allmän banskötsel.
 • Tel: 070-636 82 80
Porträttbild på Peter
 • Peter Edman
 • Distrikt: Västergötland och Bohuslän-Dal. Expertområde: Natur- och miljövård, myndighetskontakter, marklära, växtskydd och allmän banskötsel.
 • Tel: 070-266 56 86
Porträttbild på Calle.
Porträttbild på Henrik.
Porträttbild Håkan Blusi
 • Håkan Blusi
 • Distrikt: Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland-Härjedalen och Norr-Västerbotten. Expertområde: Maskiner och övervintring.
 • Tel: 072-083 67 06