Ett golfbolag är ett aktiebolag (AB) som har till syfte att bedriva golfverksamhet och lyder under aktiebolagslagen.

Endast AB kan och får ansöka om associering till Svenska Golfförbundet (SGF). Golfbolaget ska bedriva golfverksamhet men kan också ha annan verksamhet. 

SGF ställer alltså inte något krav på att den som vill driva golfverksamhet bildar ett särskilt golfbolag för det ändamålet.

SGF har inga synpunkter på bolagets namn (firma), men förbundsstyrelsen har fastställt regler och en policy för namngivningen av den anläggning som golfverksamheten ska bedrivas på.

Mer information om regelverket för aktiebolag och tips och råd på hur man bildar ett nytt aktiebolag finns på Bolagsverkets hemsida. 

Namnregler för association

 1. Ansökan associering A1
 2. Årsavgifter associering A1 2018

  Punkterna 1-7 ska skickas in till SGF (post eller e-post)

  1. Beskrivning av organisationen
  2. Spelrättsförteckning över anslutna spelare
  3. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning
  4. Svar på frågeformulär vid ansökan om associering
  5. Fastställda utbildningsplaner
  6. Lagfartshandlingar om ansökande klubb förfogar över egen banvärderad golfbana
  7. Minst 5-årigt avtal om nyttjanderätt till banvärderad golfbana i golfbolagets geografiska närhet (med obligatoriskt innehåll)

  Associationsavtal A1

  Bilaga GDF:s roll i processen för associering 

  Bilaga GDF:s roll i prövning av associering

  Bilaga Definition av golfbana

  Bilaga Mästerskapstecken, medaljer och rätt att delta

  Bilaga Riktlinjer för nybörjarutbildning, Grönt Kort

  Bilaga Bestämmelser för personuppgiftsbehandling och tillgång till program och databas i Golfens IT-system
  Bilaga Policy för SGF:s introduktionskort

  Bilaga Arrangemang av förbundstävlingar 

  Bilaga Handicaprevidering

  Beslutsrekommendation från GDF

  Till stöd i anslutningsprocessen av ett golfbolag har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s Förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om associering. GDF har också en kontinuerlig uppgift att hålla kontakt med golfbolaget för att säkerställa att avtalet efterlevs.

  GDF:s roll i processen för associering 

  GDF:s roll i prövning av associering

  Beslutsrekommendation från GDF (mall)

  Handläggning

  1. Ansökningshandlingar skickas till SGF
  2. Beslutsrekommendation från GDF
  3. SGF fattar beslut om associering
  4. Underskrift av A1-avtal om associering 

 3. Ansökan associering A2
 4. Årsavgifter associering A2 2018

  Punkterna 1-3 ska skickas in till SGF (post eller e-post)

  1. Beskrivning av organisationen
  2. Verksamhetsplan/verksamhetsinriktning
  3. Lagfartshandlingar/arrendeavtal med markägare 

  Associationsavtal A2

  Bilaga GDF:s roll i processen för associering 

  Bilaga GDF:s roll i prövning av associering

  Bilaga Definition av golfbana

  Bilaga Riktlinjer för nybörjarutbildning, Grönt Kort

  Bilaga Golfens IT-system, behandling av personuppgifter

  Beslutsrekommendation från GDF

  Till stöd i anslutningsprocessen av ett golfbolag har SGF golfdistriktsförbunden (GDF). GDF har en stadgeenlig uppgift att ge SGF:s Förbundsstyrelse en beslutsrekommendation innan beslut fattas om associering. GDF har också en kontinuerlig uppgift att hålla kontakt med golfbolaget för att säkerställa att avtalet efterlevs.

  GDF:s roll i processen för associering 

  GDF:s roll i prövning av associering

  Beslutsrekommendation från GDF (mall)

  Handläggning

  1. Ansökningshandlingar skickas till SGF
  2. Beslutsrekommendation från GDF
  3. SGF fattar beslut om associering
  4. Underskrift av A2-avtal om associering