Med en ny mediastrategi ska vi öka synligheten för golfklubben och golfen, diskutera frågor ur fler perspektiv och påskynda omställningen till ett digitalt medialandskap.

Övergripande handlar strategin om att:

 • skapa bättre möjligheter att visa upp klubben i nationell golfmedia

 • ta fram nya digitala verktyg för klubbens kommunikation

 • skapa möjligheter för klubben att synas i fler kanaler utanför vanlig golfmedia

Det nya innehållet innebär att:

 • tidningen Svensk Golf ersatts med den nya medlemstidningen Golfa! (Svensk Golf blev samtidigt en prenumerationstidning)

 • nya möjligheter att följa golf digitalt tas fram, där du som mottagare själv väljer vad du tycker är intressant att ta del av

 • golfklubben får bättre möjligheter att kommunicera med sina medlemmar via digitala verktyg

Golfa! är den nya medlemstidningen

Framsida för tidningen Golfa 1-2020. Illustrationer av golfare, pokaler, golfbag, solpaneler och biodling.

Den 27–29 maj kom första numret av Golfsveriges nya medlemstidning Golfa!. Tidningen är en del av den nya bredare mediastrategin och ersätter Svensk Golf, som från och med nu är prenumerationsbaserad. Den går ut till alla golfspelare enligt samma princip som Svensk Golf tidigare gjort, det vill säga ett nummer per hushåll.

I Golfa! läser du mer om värden i golfen än vad som händer i golfvärlden. Med olika temanummer och spännande innehåll är målet att låta läsaren upptäcka fler sidor av golfen och visa vad Sveriges golfklubbar har att erbjuda. 

Producerar tidningen gör byrån Make Your Mark, som är en del av Aller Media. Med kunder som bland andra Unionen, Villaägarna och Försvarsmakten har de en bred kunskap om medlemstidningar och modern kommunikation, och kan ge Golfa! en ny redaktionell inriktning med djupare reportage och fler perspektiv på golfen idag.

Vanliga frågor

 1. Vad behöver vi på klubben göra?
 2. Förbered er på att det kommer frågor från era medlemmar. Läs gärna igenom den information som finns på denna sida och hänvisa medlemmarna till nygolftidning.se.

  När det gäller tidningen Golfa! kommer att baseras på samma prenumerationsuppgifter i GIT som Svensk Golf idag går till. Håll som alltid medlemsregistret i GIT så uppdaterat som möjligt.

  I övrigt behöver ni på klubben inte göra något annorlunda. 

 3. Vad kostar den nya mediasatsningen?
 4. Trots att det blir en bredare mediamix i den nya strategin ryms kostnaderna inom ramen för nuvarande mediabudget. Den nya tidningen, det nya digitala innehållet och nya verktyg för golfklubbens kommunikation ingår alltså i den av förbundsmötet fastställda medlemsavgiften till Svenska Golfförbundet.

 5. Hur många nummer ges ut av nya tidningen?
 6. Vi går från 10 nummer av papperstidningen Svensk Golf till en ny mediamix där den nya tidningen Golfa! planeras att komma ut med fyra nummer per år (tre nummer under 2020). Dessutom ingår nya digitala möjligheter att ta del av golfnyheter och innehåll som du själv väljer.

 7. Hur fungerar det i GIT?
 8. Det funkar på exakt samma sätt som med Svensk Golf.

  För att ändra adress på en medlem

  Sök upp personen i GIT, ändra adressen i fältet under fliken "bostad" och tryck på verkställ.

  Medlemmen kan också själv ändra sin adress i Min Golf. 

  Utebliven tidning

  I fältet längst ner, under fliken "familjegrupp", ska det stå ett T i kolumnen för tidning. Finns inget T i kolumnen så får medlemmen ingen tidning. Observera dock att endast en person i ett hushåll behöver vara markerad, då bara en tidning per hushåll delas ut.

  Om medlemmen/ingen i hushållet får tidningen, tryck på "redigera" och markera T i kolumnen för tidning på medlemmen/en av personerna i hushållet. Tryck på verkställ.

  Medlem vill ej ha tidningen

  I fältet längst ner, under fliken "familjegrupp", markera "Förnamn Efternamn önskar ej tidning" och tryck på verkställ.

 9. Jag har ett nyhetstips, vem kontaktar jag?
 10. Vad kul! Vi vill ge utrymme för berättelser från vårt gemensamma Golfsverige. Skicka ett mejl till tipsagolfa@golf.se där du kort beskriver ditt nyhetstips eller artikelidé. 

 11. Vad händer med tidningen Golfnyttan?
 12. Sista numret av Golfnyttan kommer i november 2019. Därefter kommer den typen av innehåll att bli en del av både tidningen Golfa! och den digitala satsningen. Hållbarhetsfrågor, hälsa och friskvård, jämställdhet och andra frågor som rör golfen och samhället är viktiga delar i den nya mediastrategin.

 13. Vad händer med tidningen Svensk Golf?
 14. Förlaget Egmont Publishing äger varumärket Svensk Golf. De kommer att fortsätta ge ut tidningen som från och med maj 2020 övergår till att bli prenumerationsbaserad.

  Ni på klubben kan teckna avtal med Egmont för att kunna erbjuda era medlemmar en prenumeration på tidningen Svensk Golf till ett förmånligt pris. Kontakta Egmont på golfklubb@svenskgolf.se eller läs mer på svenskgolf.se/2020.

 15. Vad innebär den nya mediasatsningen för spelaren?
 16. Förutom tidningen Golfa! som kommer fyra gånger per år är även kompletterande digitala tjänster är på väg.

  Den digitala biten av den nya mediasatsningen omfattar flera olika delar, där fokus ligger på att du som mottagare själv ska kunna välja vilken typ av golfnyheter och golfinnehåll du ska få. Satsningen mjukstartar under 2020, för att sedan genomföras full ut under 2021.

  Ett exempel på innehåll är konceptet Klubb-TV, där klubben själv kan publicera och dela inspirerande och informativa inslag med sina medlemmar. Spelaren kommer också kunna prenumerera på nyhetsbrev utifrån teman som tourer & tävling och golfnytta.

Frågor från spelarna

I samband med skiftet från Svensk Golf till Golfa! kan förstås en del medlemsfrågor komma till er på klubben.

För att hjälpa till att svara på dessa frågor finns en sajt där spelaren kan läsa mer om vad den nya medlemstidningen och mediamixen innebär, utifrån spelarens eget perspektiv. Hänvisa gärna till sidan, som hittas på adressen nygolftidning.se.

Papperstidning är nu en mediamix

Svenska Golfförbundet (SGF) tror på att visa upp allt det spännande som Golfsverige innehåller. Att syna frågor från flera perspektiv och att anpassa format och distribution till moderna sätt att ta till sig nyheter.

10 nummer av en papperstidning blir därför en omfattande mediamix där tidning och digitala kanaler samsas med nya verktyg för kommunikation. 

Målet med den nya mediasatsningen är att ännu bättre förvalta det uppdrag som SGF har att sköta nationell kommunikation kring golf, och att stötta golfklubbarnas vardag med relevanta och moderna funktioner.

Bakgrund till förändringen

Huvudsyftet med den nya strategin är att nyttja befintliga kommunikationsresurser bättre. Med hjälp av media och digital teknik stöttas arbetet med att genomföra de av Golfsverige fastslagna strategierna i verksamhetsinriktningen.

Med media menas inte bara traditionella tidningar, radio och TV, utan även andra former av kommunikationsmedel och kommunikationskanaler riktade från SGF till klubb, från klubb till spelare och från SGF till spelare.

Behov av en bredare mix

Med ett nutidsperspektiv på golfen finns ett behov av att förflytta kraften från en tradionell redaktionell pappersprodukt till en bred mix av både magasin, digitala tjänster och nya kommunikationsverktyg.

Det finns också en vinning i att på nya sätt lyfta fram allt det positiva som golfen bidrar med till samhället, där en bredare mediamix skapar förutsättningar att öka golfens legitimitet och skapar bättre synlighet utanför golfens egna kanaler.

Kommunikation

Golfklubbar och golfdistrikt har fått övergripande information om och deltagit i diskussioner kring mediastrategin vid ett flertal tillfällen med start augusti 2018.

Mottagare Tillfälle Informationsform
GK och GDF Januari–mars 2020 SGF:s verksamhetsseminarier
Golfsverige December 2019 E-post
GK och GDF Okt-nov 2019 GDF-möten
GK och GDF Augusti 2019 E-post
GK och GDF April 2019 Förbundsmöte + livesändning
GK och GDF Januari–mars 2019 SGF:s verksamhetsseminarier
GDF Februari 2019 Beredningsmöte (Stockholm)
GDF November 2018 GDF-möte (Stockholm)
GDF Augusti 2018 GDF-konferens (Lydinge)
GK Okt-nov 2018 GDF-möten

Har du frågor kring mediastrategin, kontakta Svenska Golfförbundet på: media@golf.se