Med en ny mediastrategi ska vi öka synligheten för golfklubben och golfen, diskutera frågor ur fler perspektiv och påskynda omställningen till ett digitalt medialandskap.

Övergripande handlar strategin om att:

 • skapa bättre möjligheter att visa upp golfklubben i nationell golfmedia

 • ta fram nya digitala verktyg för golfklubbens kommunikation

 • skapa möjligheter för golfklubben att synas i fler kanaler utanför normal golfmedia.

Det nya innehållet innebär att:

 • tidningen Svensk Golf ersätts med den nya medlemstidningen Golfa! (Svensk Golf blir samtidigt en prenumerationstidning)

 • nya möjligheter att följa golf digitalt tas fram där du själv väljer vad du tycker är intressant att ta del av

 • golfklubben kommer att få bättre möjligheter att kommunicera med sina medlemmar via digitala verktyg.

Papperstidning blir mediamix

Svenska Golfförbundet (SGF) tror på att visa upp allt det spännande som Golfsverige innehåller. Att syna frågor från flera perspektiv och att anpassa format och distribution till moderna sätt att ta till sig nyheter.

10 nummer av en papperstidning blir framöver en omfattande mediamix med både tidning och digitala kanaler med nya verktyg för kommunikation. 

Målet är att ännu bättre förvalta det uppdrag som SGF har att sköta nationell kommunikation kring golf och stötta golfklubbarnas vardag med relevanta och moderna funktioner.

Vanliga frågor

 1. Vad behöver vi på klubben göra?
 2. Förbered er på att det kommer frågor från era medlemmar. Läs gärna igenom den information som finns på denna sida och hänvisa medlemmarna till nygolftidning.se.

  När det gäller tidningen Golfa! kommer att baseras på samma prenumerationsuppgifter i GIT som Svensk Golf idag går till. Håll som alltid medlemsregistret i GIT så uppdaterat som möjligt.

  I övrigt behöver ni på klubben inte göra något annorlunda. 

 3. Vad kostar den nya mediasatsningen?
 4. Trots att det blir en bredare mediamix i den nya strategin ryms kostnaderna inom ramen för nuvarande mediabudget. Den nya tidningen, det nya digitala innehållet och nya verktyg för golfklubbens kommunikation ingår alltså i den av förbundsmötet fastställda medlemsavgiften till Svenska Golfförbundet.

 5. Hur många nummer ges ut av nya tidningen?
 6. Vi går från 10 nummer av papperstidningen Svensk Golf till en ny mediamix där den nya tidningen Golfa! planeras att komma ut med fyra nummer per år (tre nummer under 2020). Dessutom ingår nya digitala möjligheter att ta del av golfnyheter och innehåll som du själv väljer.

 7. Jag har ett nyhetstips, vem kontaktar jag?
 8. Vad kul! Vi vill ge utrymme för berättelser från vårt gemensamma Golfsverige. Skicka ett mejl till tipsagolfa@golf.se där du kort beskriver ditt nyhetstips eller artikelidé. 

 9. Vad händer med tidningen Golfnyttan?
 10. Sista numret av Golfnyttan kommer i november 2019. Därefter kommer den typen av innehåll att bli en del av både tidningen Golfa! och den digitala satsningen. Hållbarhetsfrågor, hälsa och friskvård, jämställdhet och andra frågor som rör golfen och samhället är viktiga delar i den nya mediastrategin.

 11. Vad händer med tidningen Svensk Golf?
 12. Förlaget Egmont Publishing äger varumärket Svensk Golf. De kommer att fortsätta ge ut tidningen som från och med maj 2020 övergår till att bli prenumerationsbaserad.

  Ni på klubben kan teckna avtal med Egmont för att kunna erbjuda era medlemmar en prenumeration på tidningen Svensk Golf till ett förmånligt pris. Kontakta Egmont på golfklubb@svenskgolf.se eller läs mer på svenskgolf.se/2020.

Frågor från golfarna

När golfspelarna får information om förändringen kring mediastrategin och medlemstidningen kan förstås en del frågor komma till er på klubben.

För att hjälpa till att svara på dessa frågor finns en sajt där spelaren kan läsa mer om vad som händer 2020 utifrån dennes perspektiv. Hänvisa gärna till den som hittas på adressen nygolftidning.se.

Bakgrund till förändringen

Huvudsyftet med den nya strategin är att nyttja befintliga kommunikationsresurser bättre i att med hjälp av media och digital teknik stötta arbetet med att genomföra de av Golfsverige fastslagna strategierna i verksamhetsinriktningen.

Med media menas inte bara traditionella tidningar, radio och TV, utan även andra former av kommunikationsmedel och kommunikationskanaler riktade från SGF till klubb, klubb till golfspelare och SGF till golfspelare.

Behov av en bredare mix

Med ett nutidsperspektiv på golfen finns ett behov av att förflytta kraften från en tradionell redaktionell pappersprodukt till en bred mix av både magasin, digitala tjänster och nya kommunikationsverktyg.

Det finns också en vinning i att på nya sätt lyfta fram allt det positiva som golfen bidrar med tillbaka till samhället, där en bredare mediamix skapar förutsättningar för att kunna vidare öka golfens legitimitet och skapa bättre synlighet utanför golfens egna kanaler.

Den nya medlemstidningen Golfa!

En del i den nya bredare mediastrategin är den nya medlemstidningen Golfa! som kommer att gå ut till alla golfspelare enligt samma princip som Svensk Golf tidigare gjort, dvs ett nummer per hushåll.

Tidningen kommer att ha temanummer och målet är att låta läsaren upptäcka fler sidor av golfen och vad Sveriges golfklubbar har att erbjuda.

Produktionen av tidningen görs av Make Your Mark som är en del av Aller Media. Med kunskap om medlemstidningar och modern kommunikation – med kunder som Unionen, Villaägarna, Försvarsmakten, m fl – kommer en ny redaktionell inriktning ge djupare reportage och fler perspektiv på golfen idag.

Kommunikation

Golfklubbar och golfdistrikt har fått övergripande information om och deltagit i diskussioner kring mediastrategin vid ett flertal tillfällen med start augusti 2018.

Mottagare Tillfälle Informationsform
GK och GDF Januari–mars 2020 SGF:s verksamhetsseminarier
Golfsverige December 2019 E-post
GK och GDF Okt-nov 2019 GDF-möten
GK och GDF Augusti 2019 E-post
GK och GDF April 2019 Förbundsmöte + livesändning
GK och GDF Januari–mars 2019 SGF:s verksamhetsseminarier
GDF Februari 2019 Beredningsmöte (Stockholm)
GDF November 2018 GDF-möte (Stockholm)
GDF Augusti 2018 GDF-konferens (Lydinge)
GK Okt-nov 2018 GDF-möten

Har du frågor kring mediastrategin, kontakta Svenska Golfförbundet på: media@golf.se