Under 2022-2023 kommer vi fortsätta öka synligheten för golfklubben och golfen, diskutera frågor ur fler perspektiv och påskynda omställningen till ett digitalt medialandskap.

Övergripande handlar strategin om att:

 • skapa bättre möjligheter att visa upp klubben i nationell golfmedia

 • ta fram nya digitala verktyg för klubbens kommunikation

 • skapa möjligheter för klubben att synas i fler kanaler utanför vanlig golfmedia

Det nya innehållet innebär att:

 • fortsätta arbetet med att genom Golfa! nå ut med för klubben viktiga frågor, i en allt mer digital form

 • nya möjligheter att följa golf digitalt tas fram, där du som mottagare själv väljer vad du tycker är intressant att ta del av

 • golfklubben får bättre möjligheter att kommunicera med sina medlemmar via digitala verktyg

Golfa! sätter fokus på klubbens frågor

Genom Golfa! får du mer om värden i golfen än vad som händer i golfvärlden. Med olika temanummer och spännande innehåll är målet att låta läsaren upptäcka fler sidor av golfen och visa vad Sveriges golfklubbar har att erbjuda. 

Producerar innehållet gör byrån Make Your Mark, som är en del av Aller Media. Med kunder som bland andra Unionen, Villaägarna och Försvarsmakten har de en bred kunskap om medlemstidningar och modern kommunikation, och kan ge Golfa! en ny redaktionell inriktning med djupare reportage och fler perspektiv på golfen idag.

Vanliga frågor

 1. Vad behöver vi på klubben göra?
 2. Förbered er på att det kommer frågor från era medlemmar. Läs gärna igenom den information som finns på denna sida och hänvisa medlemmarna till nygolftidning.se.

  När det gäller tidningen Golfa! kommer att baseras på samma prenumerationsuppgifter i GIT som Svensk Golf idag går till. Håll som alltid medlemsregistret i GIT så uppdaterat som möjligt.

  I övrigt behöver ni på klubben inte göra något annorlunda. 

 3. Vad kostar mediasatsningen?
 4. Trots en bredare mediamix i den nya strategin ryms kostnaderna inom ramen för nuvarande mediabudget. Innehållet och nya verktyg för golfklubbens kommunikation ingår alltså i den av förbundsmötet fastställda medlemsavgiften till Svenska Golfförbundet.

 5. Jag har ett nyhetstips, vem kontaktar jag?
 6. Vad kul! Vi vill ge utrymme för berättelser från vårt gemensamma Golfsverige. Skicka ett mejl till tipsagolfa@golf.se där du kort beskriver ditt nyhetstips eller artikelidé. 

 7. Vad händer med tidningen Svensk Golf?
 8. Förlaget Egmont Publishing äger varumärket Svensk Golf. De kommer att fortsätta ge ut tidningen som från och med maj 2020 övergår till att bli prenumerationsbaserad.

  Ni på klubben kan teckna avtal med Egmont för att kunna erbjuda era medlemmar en prenumeration på tidningen Svensk Golf till ett förmånligt pris. Kontakta Egmont på golfklubb@svenskgolf.se eller läs mer på svenskgolf.se/2020.

 9. Vad innebär den nya mediasatsningen för spelaren?
 10. I allt större grad kommer Golfa! att kunna konsumeras digitalt för att möta de konsumtionsmönster vi har 2022. Innehållet kommer att anpassas för mobil och andra skärmar.

  Den digitala biten av den nya mediasatsningen omfattar flera olika delar, där fokus ligger på att du som mottagare själv ska kunna välja vilken typ av golfnyheter och golfinnehåll du ska få. Satsningen mjukstartar under 2020, för att sedan genomföras full ut under 2021.

  Ett exempel på innehåll är konceptet Klubb-TV, där klubben själv kan publicera och dela inspirerande och informativa inslag med sina medlemmar. Spelaren kommer också kunna prenumerera på nyhetsbrev utifrån teman som tourer & tävling och golfnytta.

Papperstidning är nu en mediamix

Svenska Golfförbundet (SGF) tror på att visa upp allt det spännande som Golfsverige innehåller. Att syna frågor från flera perspektiv och att anpassa format och distribution till moderna sätt att ta till sig nyheter.

10 nummer av en papperstidning blir därför en omfattande mediamix där tidning och digitala kanaler samsas med nya verktyg för kommunikation. 

Målet med den nya mediasatsningen är att ännu bättre förvalta det uppdrag som SGF har att sköta nationell kommunikation kring golf, och att stötta golfklubbarnas vardag med relevanta och moderna funktioner.

Bakgrund till förändringen 2020

Huvudsyftet med den nya strategin är att nyttja befintliga kommunikationsresurser bättre. Med hjälp av media och digital teknik stöttas arbetet med att genomföra de av Golfsverige fastslagna strategierna i verksamhetsinriktningen.

Med media menas inte bara traditionella tidningar, radio och TV, utan även andra former av kommunikationsmedel och kommunikationskanaler riktade från SGF till klubb, från klubb till spelare och från SGF till spelare.

Behov av en bredare mix

Med ett nutidsperspektiv på golfen finns ett behov av att förflytta kraften från en tradionell redaktionell pappersprodukt till en bred mix av både magasin, digitala tjänster och nya kommunikationsverktyg.

Det finns också en vinning i att på nya sätt lyfta fram allt det positiva som golfen bidrar med till samhället, där en bredare mediamix skapar förutsättningar att öka golfens legitimitet och skapar bättre synlighet utanför golfens egna kanaler.

Har du frågor kring mediastrategin, kontakta Svenska Golfförbundet på: media@golf.se