Klubbrådgivarna finns för att stötta er på klubben i allt från långsiktiga utvecklingsprocesser till den dagliga driften. Ingen fråga rörande golfklubbens ekonomi, organisation och ledarskap är för stor eller för liten!

Klubbrådgivarna

Teamet består av sex klubbrådgivare med geografiska ansvarsområden, placerade i olika delar av landet. Dessutom finns en rådgivare i Idrottens hus, som är särskilt sakkunnig inom juridik, skatteregler, försäkring, medlemskap och associering samt bestraffningsärenden.

Rådgivarteamet arrangerar även klustermöten och skapar nätverk mellan klubbar och distrikt på regionnivå och riksnivå. Nätverken baseras på gemensamma faktorer som exempelvis storlek, geografiskt läge, ägande- och driftsform.

I sitt uppdrag utgår klubbrådgivarna från SGF:s gemensamma verksamhetsinriktning, framtagen i samarbete med hela Golfsverige.

Hitta din regionala klubbrådgivare

Klubbrådgivare

Porträttbild på Claes.
Porträttbild glad man
 • Stefan Janson
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Bohuslän-Dal, Dalarna, Värmland, Västergötland, Västmanland och Örebro Län.
 • Tel: 08-622 15 92
Porträttbild Pert Lindroth
Porträttbild på Lena.
 • Lena Lindström
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Medelpad, Norr- och Västerbotten, Stockholm, Uppland och Ångermanland.
 • Tel: 08-622 15 91
Porträttbild på Tony Mullborn
 • Tony Mullborn
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Jämtland-Härjedalen, Gästrike-Hälsinge, Norr- och Västerbotten, Stockholm, Södermanland, Uppland och Västmanland.
 • Tel: 070-555 81 29
Porträttbild på Sandra.
Porträttbild av Gary.

Våra specialområden

 • Den hållbara golfklubben

  För att skapa en attraktiv golfklubb för både personal, medarbetare och gäster krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete inom både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
  Klubbrådgivningen kan stötta golfanläggningen med att ta fram eller uppdatera en vision, verksamhetsidé och värdegrund samt att ta fram strategier, prioriterade områden och långsiktiga mål. I rådgivningen utgår teamet från den enskilda klubbens nuläge med statistik, och nyckeltal samt enkätresultat i Players 1st.

  ☞ Golfklubben kan ansöka om att få delta i SGF:s olika utvecklingsprogram:

  Jämställdhet och inkludering
  Bättre spelupplevelse

 • Utbildningar

  Svenska Golfförbundet håller i samarbete med de tre branschorganisationerna Golf Management Sverige (GAF), Professional Golfers’ Association (PGA) och Swedish Greenkeepers’ Association (SGA) i omfattande utbildningspaket för klubbarnas medarbetare och ideellt engagerade.

  SGF håller också ett antal utbildningar i egen regi, där klubbrådgivarna ofta är involverade som föreläsare. Även kollegorna i GIT-teamet arrangerar flertalet utbildningar och webbinarier om funktionerna i GIT.

  ☞ Det generella utbildningsutbudet för hela Golfsverige hittar du här.

Fler rådgivartjänster

För frågor gällande skötsel och utvecklingsfrågor av golfbanan, ta kontakt med din regionala bankonsulent.

För frågor gällande utvecklingen av klubbens idrottsliga verksamhet, ta kontakt med din regionala idrottsrådgivare.

Områdeschef

Annica