Redo för golf – hål 4

Traditionellt besöker de flesta golfspelare en utbildad tränare för att de behöver hjälp med en del av spelet. I en sådan situation handlar det om att komma tillrätta med ett problem. Det hjälper kanske i det korta perspektivet men får inte utgöra normen för hur vi planerar övrig träning eller hur vi introducerar nya golfspelare.

Vi vet att det krävs mycket träning för att en spelare ska kunna utvecklas och använda nya kunskaper på banan. Som tränare måste du kunna planera och organisera aktiviteter som motiverar golfspelarna.

En viktig parameter är att golfspelaren får övningar de kan och vill göra i samband med sin egen träning. Det gäller då att hitta rätt nivå av svårighetsgrad som motiverar. I hål 4 intervjuas landslagscoachen Fredrik Wetterstrand. Han ger sin syn på bakomliggande faktorer som påverkar olika individer samt ger förslag så att du som tränare ska kunna organisera aktiviteter som motiverar deltagarna till träning och utveckling.

Uppgift

1. Se filmen med landslagscoachen Fredrik Wetterstrand.

2. Läs om Tankar, känslor och beteenden, sid 20–31 i Golfens Ledarutbildning 2 – Fördjupning. Har du inte boken finns den att beställa i Golfbokhandeln.

3. Reflektera över hur du arbetar med olika målgrupper. Fundera över och skriv ner dina svar på följande frågor: Använder du olika metoder för olika målgrupper? Vilken metod ger vilket resultat? Föredrar du någon metod och varför?

Navigera i utbildningen