Den 15 april 2020 kommer en ny Grönt Kort-introduktion och med den även gemensamma regelverk för hela Sverige.

Vi befinner oss i ett läge i samhället där den digitala närvaron ökat och nu tar golfen en större plats på nätet för den som är nyfiken på vår idrott. Golfklubben erbjuder en anläggning där det går att utöva idrott i enlighet med riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten.

När lanseras den nya plattformen?

Målet är att lansera den nya plattformen och därmed gå över till den nya Grönt Kort-introduktionen den 15 april. I och med detta träder som sagt även det nya regelverket i kraft.

All information inför lanseringen kommer att gå ut via denna sida, nyhetsbrev och PGA.

Den nya introduktionen innebär att

 • Det kommer att finnas en digital introduktion i Min Golf för den som vill börja spela golf. Introduktionen kommer att fylla samma funktion som den bok och webb som idag finns för Grönt Kort. Skillnaden i det nya upplägget är att vi tydligare kan visa upp golfklubben i den nya digitala delen av introduktionen.

 • Nybörjaren gör ett teoriprov i Min Golf. I motsats till dagens upplägg där teoriproven ser olika ut beroende på vilken klubb personen i fråga går till, innebär denna lösning samma kunskapskrav för alla.

 • Ett spelprov ska göras, där spelaren tillsammans med en markör går över 9 hål på HCP 54, och registrerar detta i Min Golf. Resultatet följs sedan upp av golfklubben i GIT.

Vanliga frågor inför lanseringen

 1. Vad händer med de som har hcp 99 i GIT?
 2. Om en spelare har handicap 99 i GIT (alla handicap över 55) behöver denne ta det nya Gröna Kortet. Denna spelare ses alltså som nybörjare av systemet från den 15 april och framåt.

 3. Vi har satt hcp 54 på en spelare. Har denne Grönt Kort då?
 4. Ja. GIT Online kommer tolka detta som att personen har tagit Grönt Kort och fått sin handicap. Den behöver alltså inte ta det nya Gröna Kortet. Detta förutsätter att spelaren har fått hcp 54 innan den 15 april.

 5. På vilka sätt kommer den nya spelaren i kontakt med golfklubben?
 6. Det nya Gröna Kortet innebär att en person själv kan skaffa ett Golf-ID och börja lära sig kring teorin digitalt, men självklart utövas golf på golfklubben och inte på nätet.

  Tack vare det nya digitala verktyget kommer vi att gång på gång kunna uppmärksamma nybörjaren på vilka klubbar som finns i närheten. Det har vi inte kunnat göra tidigare.

  ► Redan vid formuläret för att skaffa Golf-ID på golf.se finns en karta med landets golfklubbar precis intill.

  ► Sista steget i formuläret för att få ett Golf-ID innehåller en karta och uppmaning att hitta en golfklubb för att starta lärandet.

  ► Inne i teoriwebbplatsen beskriver vi mer utförligt, och oftare, än tidigare nyttan av att använda sig av en PGA-tränare för en bra introduktion till golfen.

  ► Inne i teoriwebbplatsen finns också uppmaningar om att hitta en golfklubb och länkar till kartor för att hitta en klubb i närheten.

  ► En golfklubb måste aktivera det Gröna Kortet vilket inte var fallet tidigare. Det innebär att en nybörjare som klarat teorin och spelprovet på egen hand kommer behöva söka upp en klubb för att få det aktiverat. Det här blir ett viktigt tillfälle för klubben att välkomna spelaren och få denne att förstå hur hans eller hennes fortsatta golfande kan se ut hos just den klubben.

  Nu blir det också ännu viktigare att klubben bäddar för ett riktigt bra digitalt mottagande av den nyfikne nybörjaren, på sin hemsida. Mer tips och trix för detta finns i klubbstödsutbildningen.

 7. Kommer de som redan har Grönt Kort också kunna titta på teorin?
 8. Teoriwebben kommer vara tillgänglig att testa för alla som har ett Golf-ID. Det innebär att alla som idag är golfare med Grönt Kort kan gå in och testa sina kunskaper från den 15 april.

Klubbstöd för introduktionsverksamhet

För att ytterligare vässa introduktionsverksamheten på gofklubben finns en kort digital utbildning i ämnet framtagen tillsammans PGA. Ta gärna del av denna som en förberedelse inför den 15 april.

Här hittar du utbildningen

Golfklubben och PGA-tränaren är målet

I breda drag handlar uppgiften om att fortsätta locka nya personer till vår idrott, och den nya lösningen för Grönt Kort innebär förbättrade möjligheter för nyfikna människor att komma in i golfens värld.

Oavsett väg in är golfklubben och PGA-tränaren däremot alltid slutmålet. Det är där bollträffen, spelet och det personliga mötet sker. Och det är genom klubbens och PGA-tränarens bemötande som spelaren får en fortsatt bra introduktion till vår idrott.

Här finns regelverket i sin helhet 

 

Vanliga frågor kring regelverket

 1. Vem kan få ett Golf-ID?
 2. Den som har ett svenskt personnummer kommer att kunna registrera sig på egen hand och få ett Golf-ID genom den nya plattformen (personnummer är ett krav vid egen registrering). Detta Golf-ID ger då bara tillgång till den nya Grönt kort-introduktionen, personen kan inte boka speltider i Min Golf innan denne är medlem i en golfklubb.

  Inne i introduktionswebben kommer också golfklubbar i personens närområde att visas. Kartan med närliggande klubbar kommer personen se oavsett om han eller hon vill registrera sig med personnummer eller inte.

 3. När börjar det nya regelverket gälla?
 4. Den nya plattformen och det nya materialet lanseras under våren 2020.

  Fram tills dess att den nya plattformen (nya Grönt Kort) är på plats gäller det nuvarande regelverket. Med andra ord ändras inte regelverket i samband med årsskiftet, utan först när den nya plattformen är levererad.

 5. Finns Grönt Kort-boken kvar?
 6. Under 2020 kommer boken att finnas kvar i en uppdaterad version. Den går att köpa på samma sätt som idag via SISU och Idrottsbokhandeln.

 7. Vem kan vara markör för spelprovet?
 8. En spelare som har ett Golf-ID kan vara markör för spelprovet. Det blir ingen skillnad på kunskapskraven för den som är markör på spelprovet jämfört med den som är markör i golfen i övrigt.

  I förbundsmötet togs beslutet att samma krav som gäller för en markör i "vanligt" golfspel, även ska gälla för en markör på ett spelprov. Detta följer R&A:s definition av en markör, som också finns i regelboken under definitioner på M. 

  Det finns inte heller något krav på Grönt Kort kopplat till att vara markör i golfens regler, varken när denne signerar ett spelprov (från 2020) eller sänker någon från hcp 1,5 till 1,0. Det finns inte heller några krav på ett visst hcp (eller lägre, tidigare kallat t ex officiellt hcp) för en markör i golfen. Däremot ska personen kunna intyga scoren och där underlättar viss golfkunskap.

 9. Måste en golfklubb aktivera det Gröna Kortet?
 10. Ja, sista steget efter avklarad teori och spelprov är att en golfklubb aktiverar det Gröna Kortet. Grönt Kort ger då individen hcp 54, men det krävs fortfarande ett medlemskap för att Golf-ID:t ska ge tillgång till tidbokning och tävling i Min Golf.

  Precis som det har varit tidigare kommer dock Grönt Kort och medlemskap inte automatiskt att sitta ihop. 

 11. Behöver man inte bli medlem längre?
 12. Ett aktiverat Grönt Kort innebär bara att individen har klarat kunskapskraven, inte att denne kan boka starttider via Min Golf. För att kunna göra det krävs ett medlemskap i en golfklubb.

 13. Går det att börja sin resa in golfen via klubben?
 14. Ja och det är fortsatt en av de vanligaste vägarna in i golfen. Fördelen är att klubben nu har ett utökat stöd för sin introduktionsverksamhet och kan följa upp i GIT Online.

 15. Måste nybörjaren gå just denna utbildning?
 16. Det nya regelverket som Golfsverige antagit ställer inga krav på hur en utbildning ska se ut eller vem som ska hålla i den. Däremot måste teorin och spelprovet bockas av och registreras i Min Golf.

  Det är fortsatt viktigt att få en bra start på sin resa in i golfen och det är framför allt klubben och PGA-tränaren som kan leverera en sådan start. Andra viktiga aspekter är fadderverksamhet och tillgång till banan för att få prova spelet.

  För barnen är Golfäventyret fortsatt ett bra verktyg för en introduktion, med rätt förutsättningar där lärandet bland annat sker på 30-, 50- och 100-banan.

Ett nytt Grönt Kort-material

En ny introduktion kräver ett nytt tankesätt. Gamla svar fungerar inte längre i en tid där förväntningarna hos den som blir sugen på att testa golf ser ut på många olika sätt.

En bra introduktionsverksamhet där klubben och PGA-tränaren står för spelplatsen och mottagandet är ofta en god grund. 

Klubben synliggörs på ett nytt sätt

För att bättre komplettera klubben i sin introduktionsverksamhet bygger vi nu om Grönt Kort-materialet för att möta förväntningarna hos de nya golfarna.

Genom att se Grönt Kort-webben (som funnits sedan 2013) som den primära kanalen framför boken, och inte tvärtom, kan vi nu leda in den som online söker på "börja spela golf" på ett bättre sätt.

Förlängningen av detta är att vi också kan synliggöra klubben. Aldrig tidigare i Grönt Kort-materialet har vi kunnat visat upp var i landet golfklubbarna finns, men på den nya plattformen kommer vi att lyfta fram utbudet på flera sätt.

Uppdaterat och avgränsat innehåll

Den nya Grönt Kort-webben i Min Golf kommer att innehålla motsvarande material som funnits i boken de senaste åren, men med några komplement kring säker golf och golfvett samt de kontrollpunkter kring teorin som krävs för att få Grönt Kort. 

Materialet innehåller samma överblick över golfens slag, som har funnits i boken sedan 2016. Men det finns ingen specifik utbildningsdel om de olika slagen, spelaren hänvisas istället till klubben – och att ta hjälp av PGA-tränaren – för att lära sig spelet.

Tillsammans med PGA

En bra introduktion till golfen är ett lagarbete. De olika rollerna på klubben har alla en viktig del i att välkomna nya spelare och ett bra samarbete är avgörande.

Därför görs också arbetet kring den nya introduktionen tillsammans med PGA, just för att säkerställa att de olika kompetenser som finns i Golfsverige tas tillvara i välkomnandet in i vår fantastiska idrott.

Kontaktpersoner för Vägar in i golfen

Annica
Porträttbild på Ove där man ser hans ansikte mot en grå bakgrund.