Från 2020 kan den som vill börja spela golf starta sin resa på golfklubben eller via Min Golf. Vi breddar möjligheterna för att locka fler till vår idrott.

Den nya introduktionen innebär att

  • Istället för att som idag göra teoriprov på olika sätt beroende på vilken klubb nybörjaren kommer till gör denne teoriprovet i Min Golf. Det blir samma kunskapskrav för alla.

  • Spelprovet innebär spel över 9 hål på HCP 54 tillsammans med markör och registreras i Min Golf så att resultatet kan följas upp av golfklubben i GIT.

  • I Min Golf kommer en introduktion till golfen att finnas precis som att det idag görs en bok och en webb kring Grönt kort. Skillnaden är att vi tydligare kan visa upp golfklubben i den nya digitala delen av introduktionen.

Att den som är intresserad av golf ska kunna knyta kontakt med vår idrott i samma ögonblick som intresset vaknar och sedan få en anpassad introduktion som start på sin resa in i golfen, det är vad projektet Vägar in i golfen handlar om.

Idrotten och golfklubben

Uppgiften i breda drag handlar om att fortsätta locka personer till vår idrott där golfklubben alltid är slutmålet. Det är där bollträffen, spelet och samspelet sker. 

Med den nya introduktion kommer förbättrade möjligheter att paketera introduktiononen för att möta en större variation av människor och att bättre visa vilka klubbar som finns nära för att prova och lära kring spelet.

Grönt kort är målet

Inom golfen har vi ett starkt varumärke i Grönt kort. Det ska vi använda som mål för introduktionen i vår idrott.  Avbockad teori, uppvisad spelförmåga och att medlemskap är aktiverat innebär att kortet lyser grönt.

Det ska bli enklare att förstå vad som krävs, roligare att ta sig dit och en mer motiverande introduktionsresa in i golfen där du hela tiden vet vad du klarat och hur mycket som är kvar.

Ett nytt sätt att tänka

En ny introduktion kräver ett nytt tankesätt. Gamla svar fungerar inte längre i en ny tid där förväntningarna hos den som blir sugen att testa golf ser annorlunda ut.

En bra introduktion är aldrig en slump och en god relation med sin kommande klubb är inte baserad på tur. Det är strategiskt arbete, prioriteringar och en vilja att bli bra som avgör.

Kortsiktig uppmuntran i en långsiktig plan

Att få individen att längta till nästa moment och samtidigt se möjligheterna med ett långsiktigt golfande kräver engagemang från klubbens sida.

Tidplan

  • 2018 Q1-Q4: Förstudie bedrivs av projekt på Svenska Golfförbundet

  • 2019 Q1: Konceptet presenteras på Svenska Golfförbundets verksamhetsseminerier på 23 orter runt om i Golfsverige. 

  • 2019 Q2: Arbete med att sammanställa material och att se över val av teknisk plattform för integration i Min golf.

  • 2019 28 april: Förbundsmötet röstar om propositionen Nytt regelverk för Grönt Kort och handicap 54.

  • 2019 Q3: Läromaterial sammanställs och uppstart av teknisk plattform. Utkast till material för golfklubb tas fram.

  • 2019 Q4: Lärresor byggs och plattform integreras i Min Golf. Material för golfklubben sammanställs och genomgår referenstester.

  • 2020: En första version av den nya introduktionen blir tillgänglig.

Två utvecklingsresor

För spelaren

För den som vill börja spela ska det finns flera vägar in golfen. Oavsett förutsätningar som ålder, tidigare kontakt med golfen, kön och ev funktionsnedsättning ska vår idrott visa och bevisa att den passar alla.

För golfklubben

En välkomnande introduktion som handlar om individens förutsätningar, där målet är en långsiktig relation till spelet och golfklubben. Här är det olika roller på klubben som måste samverka för att lyckas. Ledning, tränare och ledare har alla en del i att skapa en välkomnande miljö.

Tillsammans med PGA

En bra introduktion till golfen är ett lagarbete. De olika rollerna på klubben har alla en del i att välkomna nya och ett samarbete är avgörande.

Därför görs också arbetet kring Vägar in i golfen tillsammans med PGA, just för att säkerställa att de olika kompetenser som finns i Golfsverige tas tillvara i välkomnandet in i vår fantastiska idrott.

Kontaktpersoner för Vägar in i golfen

Annica
Porträttbild på Ove där man ser hans ansikte mot en grå bakgrund.