Ett nytt stöd för introduktionen till golfen från våren 2020 där klubben och PGA-tränaren kan använda det uppdaterade Grönt kort-materialet på nya sätt.

Den nya introduktionen till golfen handlar om att den som är intresserad av golf ska kunna knyta kontakt med vår idrott i samma ögonblick som intresset vaknar och sedan ledas till golfklubben genom ett mer interaktivt digitalt material.

Den nya introduktionen innebär att

 • Nybörjaren gör ett teoriprov i Min Golf. I motsats till dagens upplägg där teoriproven ser olika ut beroende på vilken klubb personen i fråga går till, innebär denna lösning samma kunskapskrav för alla.

 • Ett spelprov ska göras, där spelaren tillsammans med en markör går över 9 hål på HCP 54, och registrerar detta i Min Golf. Resultatet följs sedan upp av golfklubben i GIT.

 • Det kommer att finnas en digital introduktion i Min Golf för den som vill börja spela golf. Introduktionen kommer att fylla samma funktion som den bok och webb som idag finns för Grönt kort. Skillnaden i det nya upplägget är att vi tydligare kan visa upp golfklubben i den nya digitala delen av introduktionen.

Läs bloggen som beskriver arbetet bakom nya Grönt Kort ››

Grönt kort är första målet

Inom golfen har vi ett starkt varumärke i Grönt kort. Det är ett första mål för introduktionen i vår idrott. Avbockad teori, uppvisad spelförmåga och att grönt kort har aktiverats av golfklubben i GIT Online (ej lika med medlemskap) är vad vi vill eftersträva för den nye golfaren.

Det ska bli enklare att förstå vad som krävs, roligare att ta sig dit och en möjlighet till en mer motiverande introduktionsresa in i golfen där nybörjaren i det nya Grönt kort-materialet ser vad som är klarat och hur mycket som är kvar av teorin.

Golfklubben är alltid slutmålet

I breda drag handlar uppgiften om att fortsätta locka nya personer till vår idrott, och den nya lösningen för Grönt kort innebär förbättrade möjligheter för nyfikna människor att komma in i golfens värld.

Oavsett väg in är golfklubben däremot alltid slutmålet. Det är där bollträffen, spelet och det personliga mötet sker. Och det är genom klubbens och PGA-tränarens bemötande som spelaren får en fortsatt bra introduktion till vår idrott. 

 

Vanliga frågor

 1. Vem kan få ett Golf-ID?
 2. Den som har ett svenskt personnummer kommer att själv kunna registrera sig och få ett Golf-ID på den nya plattformen (personnummer är ett krav vid egen registrering). Detta Golf-ID ger då bara tillgång till den nya Grönt kort-introduktionen, personen kan inte boka speltider i Min Golf innan denne är medlem i en golfklubb.

  Om personen hittar in till introduktionen men inte vill registrera sig med personnummer kommer vi att visa upp var golfklubbarna runt omkring finns. Vi kommer också att inne i introduktionswebben visa upp var golfklubbarna i närområdet finns.

 3. När börjar det nya regelverket gälla?
 4. Leverans av den nya plattformen och det nya materialet kommer under våren 2020.

  Fram tills dess att den nya plattformen (nya Grönt kort) är på plats gäller det nuvarande regelverket. Med andra ord ändras inte regelverket i samband med årsskiftet, utan först när den nya plattformen är levererad.

 5. Finns Grönt kort-boken kvar?
 6. Under 2020 kommer boken att finnas kvar i en uppdaterad version. Den går att köpa på samma sätt som idag via SISU och Idrottsbokhandeln.

 7. Vem kan vara markör för spelprovet?
 8. En spelare som har ett Golf-ID kan vara markör för spelprovet. Det blir ingen skillnad på kunskapskraven för den som är markör på spelprovet jämfört med den som är markör i golfen i övrigt.

  För en markör på ett spelprov har förbundsmötet beslutat att i nya regelverket sätta samma krav som för en markör i golfen i övrigt. Det följer R&A:s definition av markör som också finns i regelboken under definitioner på M. 

  Det finns inte heller något krav på grönt kort kopplat till att vara markör i golfens regler, varken när denne signerar ett spelprov (från 2020) eller sänker någon från hcp 1,5 till 1,0. Det finns inte heller några krav på ett visst hcp (eller lägre, tidigare kallat t ex officiellt hcp) för en markör i golfen. Däremot ska personen kunna intyga scoren och där underlättar viss golfkunskap.

 9. Måste en golfklubb aktivera det gröna kortet?
 10. Ja, sista steget efter avklarad teori och spelprov är att en golfklubb aktiverar det gröna kortet. Grönt kort ger då individen HCP 54, men det krävs fortfarande ett medlemskap för att Golf-ID:t ska ge tillgång till tidbokning och tävling i Min Golf.

  Vad som dock är viktigt är att det nya regelverket säger att Grönt kort och medlemskap inte ska sitta ihop, med andra ord precis som det är 2019. 

 11. Behöver man inte bli medlem längre?
 12. Ett aktiverat Grönt kort innebär bara att individen har klarat kunskapskraven, inte att denne kan boka starttider via Min Golf. För att kunna göra det krävs ett medlemskap i en golfklubb.

 13. Går det att börja sin resa in golfen via klubben?
 14. Ja och det är fortsatt en av de vanligaste vägarna in i golfen. Fördelen är att klubben nu har ett uttökat stöd för sin introduktionsverksamhet och kan följa upp i GIT Online.

 15. Måste nybörjaren gå just denna utbildning?
 16. Det nya regelverket som Golfsverige antagit ställer inga krav på hur en utbildning ska se ut eller vem som håller i den. Däremot måste teorin och spelprovet bockas av och registreras i Min Golf.

  Det är fortsatt viktigt att få en bra start på sin resa in i golfen och det är framför allt klubben och PGA-tränaren som kan leverera en sådan start. Andra viktiga aspekter är fadderverksamhet och tillgång till banan för att få prova spelet.

  För barnen är Golfäventyret fortsatt ett bra verktyg för en introduktion med rätt förutsättningar där lärandet bland annat sker på 30, 50 och 100-banan.

Ett nytt Grönt kort-material

En ny introduktion kräver ett nytt tankesätt. Gamla svar fungerar inte längre i en tid där förväntningarna hos den som blir sugen på att testa golf ser ut på många olika sätt.

En bra introduktionsverksamhet där klubben och PGA-tränaren står för spelplatsen och mottagandet är ofta en god grund. 

Klubben synliggörs på ett nytt sätt

För att bättre komplettera klubben i sin introduktionsverksamhet bygger vi nu om Grönt kort-materialet för att möta förväntningarna hos de nya golfarna.

Genom att se Grönt kort-webben (som funnits sedan 2013) som den primära kanalen framför boken, och inte tvärtom, kan vi nu leda in den som online söker på "börja spela golf" på ett bättre sätt.

Förlängningen av detta är att vi också kan synliggöra klubben. Aldrig tidigare i Grönt kort-materialet har vi kunnat visat upp var i landet golfklubbarna finns, men på den nya plattformen kommer vi att lyfta fram utbudet på flera sätt.

Uppdaterat och avgränsat innehåll

Den nya Grönt kort-webben i Min Golf kommer att innehålla motsvarande material som funnits i boken de senaste åren, men med några komplement kring säker golf och golfvett samt de kontrollpunkter kring teorin som krävs för att få Grönt kort. 

Materialet innehåller samma överblick över golfens slag, som har funnits i boken sedan 2016. Men det finns ingen specifik utbildningsdel om de olika slagen, spelaren hänvisas istället till klubben – och att ta hjälp av PGA-tränaren – för att lära sig spelet.

Tidplan

 • 2018 Q1-Q4: Förstudie bedrivs av projekt på Svenska Golfförbundet

 • 2019 Q1: Konceptet presenteras på Svenska Golfförbundets verksamhetsseminerier på 23 orter runt om i Golfsverige. 

 • 2019 Q2: Arbete med att sammanställa material och att se över val av teknisk plattform för integration i Min golf.

 • 2019 28 april: Förbundsmötet röstar om propositionen Nytt regelverk för Grönt Kort och handicap 54.

 • 2019 Q3: Läromaterial sammanställs och uppstart av teknisk plattform. Utkast till material för golfklubb tas fram.

 • 2019 Q4: Lärresor byggs och plattform integreras i Min Golf. Material för golfklubben sammanställs och genomgår referenstester.

 • Vår 2020: En första version av den nya introduktionen blir tillgänglig.

Utbildning för golfklubben

Tillsammans med det nya Grönt kort-materialet kommer också ett stöd för golfklubben. Detta levereras i form av en digital utbildning som hjälper klubben att utveckla sin introduktionsverksamhet. Utbildningen är tillgänglig för alla som har ett golf-ID.

Bra verksamhet värvar medlemmar

Innehållet i den digitala utbildningen kan användas som ett sätt att enkelt ta nästa steg i formandet av morgondagens välkomnande. Här kommer det finnas tips och trix kring hur klubben tillsammans med PGA-tränaren tar ansvar för och samordnar sin introduktionsverksamhet.

Tränarkåren tillför viktig kompetens i introduktionsfrågorna och innehållet i detta stöd för klubben är framtaget tillsammans med PGA.

Tillsammans med PGA

En bra introduktion till golfen är ett lagarbete. De olika rollerna på klubben har alla en viktig del i att välkomna nya spelare och ett bra samarbete är avgörande.

Därför görs också arbetet kring den nya introduktionen tillsammans med PGA, just för att säkerställa att de olika kompetenser som finns i Golfsverige tas tillvara i välkomnandet in i vår fantastiska idrott.

Kontaktpersoner för Vägar in i golfen

Annica
Porträttbild på Ove där man ser hans ansikte mot en grå bakgrund.