Utbilda ledare för bra verksamhet

Golfens ledarutbildning steg 1 - Praktik är grundutbildningen för den som vill hjälpa till som ledare på golfklubben. Den genomförs av antingen den PGA-utbildade tränaren på klubben eller golfdistriktens utbildarteam.

Utbildning av unga ledare

Om unga får leda unga blir golfklubben roligare och mer intressant att vara på. Svenska Golfförbundet bjuder nu in dig som vill bli golfledare till en utbildning, för att du ska bli trygg och känna engagemang i rollen som ledare på din hemmaklubb.

Du hittar mer information om utbildningen av Unga Ledare här

Golfens ledarutbildning 1 Praktik

Säkert är att barn framför allt idrottar för att det är roligt! Här får de vara aktiva, vara i centrum, testa nya saker, vara med kompisar och göra egna framsteg. Med Golfens ledarutbildning 1 Praktik (GL1 Praktik) ger vi dig verktyg och trygghet i ledarskapet att arbeta med barn i åldern 7 till 12 år.

Totalt har 220 tränare och nästan 600 ledare på golfklubb genomfört GL1 Praktik.

Schema för ledarutbildning 2015
Utbildningsplanen för ledarutbildningar 2015.

Målet är att alla utbildade ledare och tränare utgår från Golfäventyret i barnverksamheten, till och med 12 år. Golfäventyret har ett innehåll som täcker utvecklingen för barnen och hela materialet har ett djup för ledarna som täcker alla åldrar till och med 12 år.

Steg 1-utbildningen är ny, även de tränare och ledare som tidigare gått Golfens ledarutbildning Steg 1 enligt gamla modellen bör gå GL1 Praktik för att få en förståelse för den nya pedagogiken och Golfäventyret som är grunden i utbildningen. 

Golfens ledarutbildning 2 Fördjupning

Steg 2 i utbildningstrappan är Golfens ledarutbildning 2 Fördjupning (GL2 Fördjupning) och gäller också för barn upp till 12 år. Men GL2 är inte aktuellt förrän ledarna använder materialet i GL1 Praktik (Golfäventyret) – hemsidan/boken och gör många timmar i verksamheten, minst en hel säsong.

Med GL2 Fördjupning finns ett material som stöttar ledarna och tränarna att skapa en väl genomtänkt verksamhet som utvecklar barnen. Ledarskapet är en process under ständig utveckling.

Vi tror att när alla pass och materialet används fullt ut i flera år, av ledarna och barnen i en grupp och gärna även av föräldrarna, kommer upplägget att utvecklas. Att använda materialet och planera passen konkret och sedan göra dem i praktiken med barnen kommer de att utveckla upplägget och träna på att använda materialet, alla övningar, banorna, utmaningarna och möjligheten att anpassa alla delar utifrån barnens behov i gruppen.

Var och när genomförs utbildningarna?

Mer information om utbildningstillfällen samt mallar för att utbilda ledare

För frågor och mer information, kontakta oss

Porträttbild på Ulrika.