"Rekrytera & behålla" är ett projekt som ska leda till strategier och verktyg som hjälper Sveriges golfklubbar att behålla sina medlemmar – och rekrytera fler. Här kan du läsa mer om mål, syfte och metoder.

Varför gör vi detta?

För att bättre förstå vad som driver golfspelaren driver Svenska Golfförbundet och PGA of Sweden tillsammans projektet "Rekrytera & behålla". Syftet är att undersöka vad som driver spelaren, vad som får henne eller honom att stanna kvar i sporten och på sin hemmaklubb och vad personen har för önskemål knutna till klubben, spelet och sin egen utveckling. 

En bättre förståelse för dessa drivkrafter, motivatorer och önskemål hjälper oss att – från klubbsidan – erbjuda nya medlemmar en ännu bättre upplevelse, och öka sannolikheten att både nya och befintliga medlemmar vill stanna kvar. De här insikterna är även hjälpsamma i arbetet att locka helt nya personer till golfen.

Insikter blir verktyg

För att du som arbetar på en golfklubb ska kunna dra nytta av alla insikter går en del av projektet ut på att sammanställa och paketera all information och alla insikter som framkommer under arbetet. Verktygen ska hjälpa dig att:

➤ rekrytera

➤ introducera

➤ aktivera 

➤ bemöta

➤ bygga långsiktig lojalitet

... på ett sätt som möter spelarens behov, oavsett nivå eller förutsättningar.

Hur går det till?

I projektets första fas fokuserar vi på spelare i åldern 19–30 (läs mer om detta under Bakgrund till projektet). Under denna period har vi bland annat samarbetat med Ungdomsbarometern, som har samlat in information på flera olika sätt för att få ett så heltäckande underlag som möjligt. 

➤ Ta del av resultatet från undersökningen här

 • Befintlig data

  Vi tar fasta på befintlig kunskap i form av SGF:s medlemsdata, Ungdomsbarometerns generella ungdomsdata och andra relevanta studier som SGF tidigare gjort.

   

 • Expertintervjuer

  Vi intervjuar klubb-/sportchefer på ett antal klubbar spridda över landet, för att få klubbperspektivet på saker som upplevda hinder och möjligheter när det kommer till unga golfspelare, deras lokala upplevelse av och synen på unga inom golfen och för att få input på hur insikterna från den här studien kan tas ut i klubbarna.

 • Enkäter

  En kvantitativ studie i syfte att vidare undersöka de befintliga golfspelarna (inklusive återvändande spelare). Vi ställer kompletterande frågor kring sådant som kan ha uppstått under analysen av den befintliga datan.

 • Etnografiska studier

  Vid dessa tillfällen är vi på plats hos klubbarna och undersöker golfens betydelse för spelarna och deras individuella drivkrafter. Vi undersöker bland annat:

  • Argument och resonemang

  • Individuella drivkrafter och barriärer

  • Vilken betydelse golfen har för den unga spelaren

  • Upplevelser, känslor och beteenden på plats

   

 • Fokusgrupper

  Genom att samla flera såväl befintliga som nya/återvändande spelare för öppna samtal kan vi få in mer dynamisk input kring:

  • Argument och resonemang

  • Generella tankar och känslor kring golf som intresse

  • Generella drivkrafter och barriärer. Vad påverkar intresset, varför och hur?

  • Diskussion för kreativ input på utveckling av medlemskap, klubbar och golfen i stort

   

Bakgrund till projektet

Golfen har alltid rekryterat och återrekryterat mängder av spelare – samtidigt som många årligen väljer att sluta spela. 2020 års situation med coronapandemin har gjort att medlemsantalet ökat enormt, utan att Golfsverige har haft någon direkt strategi för hur vi ska behålla de nya medlemmarna.

Den största ökningen kan vi se har skett bland 90-talister. Spelarna i den här ålderskategorin kan ofta vara svåra att behålla som medlemmar – varför vi också väljer att fokusera lite extra på dem. Arbete med övriga ålderskategorier kommer senare under projektet.

Tidplan

Behålla & rekrytera är ett omfattande projekt med syfte att gå på djupet och landa i insikter och verktyg som verkligen gör nytta för dig på klubben. Arbetet är därför långsiktigt och kommer pågå under flera månader.

Det första delmomentet omfattar insamling och sammanställning av information och data, och sträcker sig fram till årsskiftet 2020/2021.

Har du frågor om projektet? Kontakta oss.

Porträttbild på Ulrika.
 • Ulrika Jorsell
 • Idrottsrådgivare. Distrikt: Skåne, Gästrike-Hälsinge, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norr- och Västerbotten, Ångermanland.
 • Tel: 08-622 15 53