Vi söker fysioterapeuter till ett projekt om rehabilitering med golf och bowling. Tillsammans kan vi öka livskvaliteten för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Grön bakgrund med orange pratbubbla med texten Ja till idrott för alla hela livet. Vid sidan ligger kampanjlogotypen för Tillsammans för fler på golfbanan, med Riksidrottsförbundets och Svenska Spels logotyper.

Med smarta hjälpmedel och anpassad verksamhet kan alla spela golf och bowling, oavsett fysiska förutsättningar.

Golf- och bowlingförbundet har, med stöd från Rörelsefonden (tidigare Framåtfonden), startat projektet ”Ja! Tillsammans för ökad livskvalitet”.

Syftet är att personer med fysisk funktionsnedsättning och deras familjer ska få delta i året runt-verksamhet på golfklubbar och bowlinghallar som en del i rehabiliteringen.

Fysioterapeuter sökes!

Jonas Andersson, handigolfare, sträcker klubben ovanför huvudet med sin amputerade arm.

Nu söker vi samarbete med dig som arbetar inom rehabsektorn. Du och dina kollegor är oerhört viktiga för att projektet ska lyckas, genom att ta med de patienter som vill komma igång med träning.

Under första året siktar vi på att starta regelbunden träning på 6–8 orter i Sverige, under ledning av utbildade tränare från bowlingen och golfen tillsammans med dig som fysioterapeut.

Vi utlovar ett spännande projekt där era patienter får möjligheten att träna upp sin rörelseförmåga med målet att kunna spela bowling och golf på sin fritid. Utöver de fysiska fördelarna har idrotten även positiv påverkan på det mentala välbefinnandet, genom att de kommer träffa nya kompisar i en social härlig miljö.

Så fungerar träningen

Orangeröd pratbubbla med vit text: Ja till idrott för alla hela livet.

Träningen kommer att vara tydlig, flexibel och individanpassad, vilket är extra viktigt för personer med någon form av funktionsnedsättning. 

Ökad rörelseförståelse kommer att vara centralt i träningen. Först görs övningar på individnivå, i samarbete med dig som fysioterapeut, för att öka deltagarnas balans, koordination och motorik. Sedan får deltagarna träna på de specifika rörelsemönstren i bowling och golf – slå på bollen eller rulla klotet.

– Golf är en lågintensiv idrott och därför bra i rehabiliteringssyfte. På ett lustfyllt sätt tränar du upp motorik, koordination och balans i ett socialt sammanhang. 
Sten Forsberg, förbundsläkare Svenska Golfförbundet

Fysioterapeutens roll

Handigolfare slår ut från rangen sittande i en paragolfer.

Din del i samarbetet är att leda rörelseträningen för deltagarna vid träningstillfällena en gång per vecka under andra halvåret 2021. Planen är att träna golf under sommar och tidig höst och bowling under senhöst och vinter. Detta kan variera något från ort till ort.

Förhoppningen är att samarbetet mellan klubbens och hallarnas tränare och dig som fysioterapeut blir utvecklande för båda parter.

Du kommer att få ersättning för din medverkan och dina övningar inom rörelseförståelse, men beloppet är ej fastställt. Om intresse finns får du givetvis också möjlighet att själv komma igång att spela golf och bowling.

Orter

Projektet var planerat att starta under 2020, men har skjutits till 2021 med anledning av pandemin. Under sommaren 2021 återupptas verksamheten, inledningsvis på sex orter: Arboga, Borås, Karlstad, Malmö, Stockholm och Östersund

Är du verksam på annan ort är vi positiva till att undersöka möjligheterna utifrån förutsättningar på de lokala föreningarna.

Så oavsett var du arbetar är du välkommen att anmäla ditt intresse av att vara med i projektet eller vill ha mer information. Kontaktuppgifter till projektledaren hittar du längst ner på sidan.

Nästa steg

Inledningsvis vill komma i kontakt med ett antal fysioterapeuter som vill vara med och reda diskutera målsättningar, ersättningsnivåer så att våra förväntningar blir gemensamma. Hör gärna av dig om det låter intressant eller om du vill veta mer.

När det är klart kommer vi att kalla till möte på respektive ort med golfklubbar, bowlinghallar och fysioterapeuter för att gemensamt strukturera och planera ”Ja! Tillsammans för ökad livskvalitet” under projektets första år 2021.

Anmäl ditt intresse eller hör av dig med frågor till:

Porträttbild på John Lindberg.

Mer om paragolf

Mer om paragolf i Sverige

Lista över golfklubbar som erbjuder paragolfverksamhet

Inspiration

Möt människorna som valt golfen i videon nedan. Bläddra för bilder från paragolfverksamhet.