Forskning och utveckling

Svenska Golfförbundets mål är att bedriva egen forskning samt hämta hem och utvärdera internationella forskningar och rön. Detta för att minimera misstag och vara så effektiva i vår träning som möjligt.

Forskningen kommer bland annat att riktas mot behovsprofiler samt utvecklingstrappan, för att stötta träningen i olika faser. Denna forskning ska sedan spridas genom utbildning och tillämpat arbete med spelare.

De tre huvudområdena inom golfforskning är

Spelaren Utrustningen Banan
Biomekanik Klubbor Banarkitektur
Idrottsmedicin Bollar Agronomi (lantbruksvetenskap)
Fysik Skor och sulor Ekonomi
Psykologi Ekologi
Pedagogik
Statistik

Aktuella händelser inom golfens forsknings- och utvecklingsvärld

 1. Studier om puttning
 2. Jon Karlsen som jobbar som expert för landslaget är doktor i puttning. Han försvarade sin avhandling "Performance in golf putting" den 1 oktober 2010 i Oslo på Norges Idrottshögskola.

  Doktorsavhandlingen består av fem olika studier, där fokus ligger på puttning och elitspelare i golf. Den visar att greenläsning har stor betydelse i puttning, medan teknik endast har liten påverkan på prestationen.

  Sammanfattning av Jon Karlsens doktorsavhandling

  Jon Karlsens doktorsavhandling

 3. Forskningsartiklar om golf
 4. Är du intresserad av någon av artiklarna nedan, mejla Linda Appelblad för beställning.

  • A comparison of mental strategies during athletic skill performance
  • A Multidisciplinary Study of the Yips Phenomenon in Golf
  • A new device for evaluating distance and directional performance of golf putters
  • A physiotherapy perspective on improving swing technique in a professional golfer A case study
  • A three-dimensional examination of the planar nature of the golf swing
  • Analysis of golfswing optimization models
  • Broken Clubs and Expletives- The Sources of Stress and Coping Responses of Skilled and Moderately Skilled Golfers
  • Center of Vertical Force and Swing Tempo in Selected Groups of Elite Collegiate Golfers- The Sport Journal- Volume8 Number1 Winter 2005
  • Effects of physical conditioning
  • Efficacy of Relaxation Techniques in Increasing Sport Performance in Women Golfers- The Sport Journal- Volume9 Number1 Winter 2006
  • Emotions and Golf Performance An IZOF-Based Applied Sport Psychology Case Study
  • Psychology In Sports and the Military: Building Understanding and Collaboration Across Disciplines
  • Choking under pressure in sensorimotor skills: Consious processing or depleted attentional resources
  • Recent developments in cometitive anxiety direction and competition stress research
  • Competitive experience and performance status: an investigation into multidimensional anxiety and coping
  • Visual Attention and Brain Processes That Underlie Expert Performance: Implications for Sport and Military Psychology
  • A Pre-Performance Routine to Alleviate Choking in "Choking-Susceptible" Athletes
  • Emotions, Coping Strategies, and Performance: A Conseptual Framework for Defining Affect-Related Performance Zones
  • Training Perceptual-Cognitive Skills: Can Sport Psychology Research Inform Military Decision Training?
  • From processing efficiency to attentional control: a mechanistic account if the anxiety-performance relationsship

 5. Uppsatser om golf
 6. Landslagsspelares känsla efter bästa respektive sämsta prestation
  Författare: Filippa Larsson

  Juniorspelares upplevelser av det nya golfrankingsystemet - en idrottspsykologisk intervjustudie
  Författare: Fredrik Bergman

  Hur ser elitgolfare i Sverige på sin träning?
  Författare: Lisa Westman & Linda Atler

  Golfsvingen i simulator - effekter av olika träningssätt
  Författare: Jannis Kalavros

 7. R&D Advisory Board
 8. Research & Development Advisory Board är till för att landslaget ska kunna ta del av de senaste forskningsrönen för att kunna stödja spelare mot lägre scorer.

  Landslaget samarbetar därför med världsledande experter inom olika områden. Dr. John Hellström är ansvarig för denna grupp. Medlemmarna i R&D Advisory Board är listade nedan.

  Dr. Debbie Crews

  Dr. Debbie Crews Ketterling är ansvarig för världskonferensen i golfforskning (WSCG), se www.golfscience.org. Hon är idrottspsykologisk konsult för Arizona State University (ASU) Golf Team och rörelselära vid Arizona State University. Hon är också en klass A LPGA Club Professional-medlem och konsult för LPGA:s nationella utbildnings- och forskningsstyrelse.
  Debbie Crews har varit en LPGA National Education Program (NEP)-instruktör sedan 1997 och har bistått med utveckling och forskning för LPGA-lärarutbildningarna. Hon fick sin Bachelorexamen från University of Wisconsin - Madison 1974 och hennes Master och Ph.D. från ASU 1980 och 1989.
  Inom forskningen har Debbie Crews gjort över 25 år i golf. Hon studerar beteenden, samt kognitiva och psykofysiologisk variabler som leder till optimal prestanda på såväl amatörer som professionella spelare. Hon stödjer landslaget bland annat med psykologisk kunskap, samt med tvärvetenskaplig golfforskning och coachningsfrågor.

  Dr. Mark Broadie

  Dr. Mark Broadie är professor vid Columbia University. Han har utvecklat en ny typ av spelstatistisk analys kallad "shots gained" för US PGA Tour. Mark Broadie vann pris på världskonferensen i golfforskning 2012 (WSCG VI) för sin golfforskning. Han anlitas bland annt av USGA och US PGA Tour samt skriver flera golfartiklar. Läs mer om artiklarna genom att klicka här
  Mark Broadies unika expertis inom spelstatistik används av landslaget för att bättre förstå styrkor och svagheter hos spelare, vad de ska fokusera sin träning på, hur de utvecklas av träningen, samt hur de kan optimera sitt spel taktiskt.

  Dr. Robert Neal

  Dr. Robert Neal är en världsledande golfbiomekaniker med nästan 30 års forskning inom golf. Han tog sin PhD (filosofie doktorsexamen) i biomekanik vid University of Queensland Australia 1988, bachelor of Education 1988 och Diploma of Teaching 1979. 
  Robert Neal har arbetat 15 år som professor i biomekanik vid Human Movement Studies Department vid University of Queensland. Han arbetar praktiskt med flera golflandslag och professionella spelare, samt utvecklar mjukvara för 3D-analyser av fulla svingen, närspel och puttning genom sitt företag Golf Biodynamics (GBD). Han stödjer landslaget genom att bland annat filtrera tekniska rön, delge ny forskning, samt med utrustning för att mäta och träna teknik och fysik.

  Fredrik Tuxen

  Fredrik Tuxen är en världsledande radaringenjör, Chief Technical Officer (CTO), meduppfinnare av TrackMan™ som används av bland annat R&A och US PGA Tour. Han är expert på träff mellan klubbhuvud och boll, bollflykt samt utrustningsanpassning.
  Han har författat flera artiklar i ämnet och föreläst för många PGA-organisationer och landslag. Han har en masterexamen i radar och digital signalprocess vid Technical University of Denmark 1990. Fredrik Tuxen har arbetat hela sin karriär med radar från 2,5 tons radar för spårning av missiler, projektiler och rymdfarkoster, till bärbar TrackMan™ radar för spårning av golfklubbor och bollar. Han är uppfinnaren till flera patenterade tillämpningar för att spåra bollar i luften. Landslaget får bland annat stöd att nå ut med de "nya bollflyktslagarna" till spelare och coacher genom utbildning, samt aktuell data för kravprofiler gällande sving och bollflykt på toppnivå.

Golfforskning på högsta nivå publiceras i vetenskapliga tidsskrifter, efter att ha granskats kritiskt av olika områdesexperter. Dessa tidsskrifter är ofta generella och inriktar sig på områden som psykologi, fysiologi, pedagogik och biomekanik. Det finns idag en golfspecifik vetenskaplig journal kallad "Annual Review of Golf Coaching". Var fjärde år arrangerar dessutom World Scientific Congress of Golf en världskonferens, där forskning sammanställs i bokform som bland annat går att beställa via Amazon.

Det finns även möjlighet för golfklubbar som vill göra studier och forskning att ansöka om bidrag. Arbetena kan vara allt från mindre projekt till publicerad forskning som granskas internationellt. Kraven för eventuella bidrag är bland annat att klubben kan visa upp ett arbetssätt som leder till tillförlitliga resultat, samt att de ger ny och användbar kunskap inom golfen. Svenska Golfförbundet följer Centrum för Idrottsforsknings (CIF) arbetssätt när det gäller att bedöma ansökningar.

Ansökningsblankett för forskningsbidrag

Riksidrottsförbundets forskningspolicy

Idrotten är komplex och har därför mångvetenskapliga behov och vida tillämpningsområden. Med begreppet forskning och utveckling (FoU) avser vi verksamheter som grund- och tillämpad forskning, utvecklings- och utvärderingsprojekt samt forskningsinformation.

Riksidrottsförbundet (RF) bedriver ingen egen forskning men ger stöd till idrottsrelaterad forskning. Dels genom ekonomiskt stöd till Centrum för idrottsforskning(CIF), dels genom egen beställarstyrd forskning.

Riksidrottsförbundets sidor om forskning

För frågor och mer information, kontakta oss

John Hellström, doktor i golf.