Till handigolfansvariga i distrikten

Tips och råd till ansvariga för handigolfverksamhet i golfdistriktsförbunden.

Handigolf ska få en bredare bas i Golfsverige och därför har distrikten en viktig roll för att involvera fler golfklubbar att starta handigolfverksamhet och utbilda ledare.

Distriktens roll

- Stimulera golfklubbar att bli en aktiv handigolfklubb
- Stötta befintliga golfklubbar
- Utveckla tävlingsutbud/träningsutbud i distrikten/regionen
- Kommunicera ut till Golfsverige om distriktens handigolfverksamhet

ERFA-träff Bosön 2–3 februari 2019

SGF-presentation
Projekt Tillgänglig Golf
Golfäventyret
Parasportförbundet
Grupparbete 
Gruppdiskussioner Småland, Skåne, Bohuslän-Dal och Västergötland

Erfa-träff Bosön

Dokumentation ERFA-träff med handigolfansvariga, Bosön 3-4 februari 2018
Tips från grupparbete 4 februari 2018
Föreläsare Anna Iwarsson förändringsarbe

Erfa-träff Bosön

Dokumentation ERFA-träff med handigolfansvariga, Bosön 18-19 februari 2017
Tips från grupparbetet 18 februari 2017
Föreläsare Anna Iwarsson Förändringsarbete