Så startar du handigolfverksamhet på klubben

Tips och råd för att utveckla handigolfverksamheten på golfklubben.

handigolfare på prova på-dag

I Sverige finns cirka 1,5 miljoner personer med funktionsnedsättning. En målgrupp som behöver övertygas om att golfklubbar och anläggningar välkomnar dem till spelet golf.

Kan man integrera handigolf i all övrig verksamhet på klubben är det naturligtvis bra. Mycket handlar om att arbeta med spelar-, tävlings- och ledarutveckling.

Rekrytering

För att fler handigolfare ska börja spela, måste golftränare och klubbar visa att de är öppna för denna verksamhet. Ett tips är att klubbarna visar information om handigolf på hemsidan. Erbjud träningsgrupper med träning en gång i veckan under säsong. Att erbjuda prova på-dagar är bra men måste leda till uppföljning! Bjud in lokala handikappföreningar, bjud in idrottslärare, personal och assistenter som arbetar med funktionshindrade.

handigolfare på prova på-dag

Träningsgruppen

En ensam golfpro behöver inte ha hela ansvaret för en träningsgrupp. Prona tar oftast betalt för alla timmar som de är delaktiga i gruppen. Den viktigaste rollen för golftränaren är att utbilda golfcoacher. En golfcoach kan vara en assistent till en person med funktionsnedsättning eller någon av klubbens egna ideella ledare.

Sociala biten

Det är minst lika viktigt att ha kul runt golfen. Först en golfträning, men som gärna kan avslutas med fika. Under denna fikastund behöver inte golftränaren finnas med utan den sköter gruppen själv.

Bemötande

Alla har lika värde. Våga fråga! Läs mer i boken "Passa Mig". Där finns bra tips om handikapplära. Utbildning inom handikappkunskap och bemötande kan fås via www.furuboda.se, www.fifh.com eller från någon av kommunens handikapporganisationer.

Kontaktperson

Olika personer har behov av olika stöd. Att ha en kontaktperson i gruppen som har tid att svara på frågor och som kan ringa det där extra samtalet ibland är bra att utse.

Färdtjänst

Att resa med färdtjänst som transport till och från golfbanan är vanligt. Men färdtjänsten kan vara mindra bra på att passa tider. Lämna aldrig någon ensam som inte har blivit hämtad av färdtjänst.

Toalett

Finns det handikapptoalett på din klubb? Är den tillgänglig för den som sitter i rullstol? Kolla så att det fungerar för gruppen/personen som ska spela.

Hjälpmedel

Om du får en golfare med svårt att gå/amputerad kan det behövas mer hjälpmedel, till exempel golfbil, elscooter att ta sig fram med på banan eller anpassade klubbor med mera.

Hjälpmedel

Tillgänglighet

 • Många frågar vad som är viktigast att satsa på i tillgänglighet. Man delar in tillgänglighet i två områden, a) fysisk och b) psykisk/bemötande miljö.

  Svaret är: prioritera det psykiska/bemötandet först.

  Varför då? Jo, blir man trevligt bemött och klubben är öppen för att se möjligheter, känner man sig välkommen. Bra bemötande ger snabbt ringar på vattnet. Det är A och O för lyckad verksamhet.

  Gör en verksamhetsplan där klubben tänker igenom vilka aktiviteter man vill genomföra. Testa i liten skala först för att tillsammans med målgruppen se vad som behöver tillgängliggöras på er klubb. Att först bygga om en hel anläggning och sedan inte ha påbörjat någon form av verksamhet är oftast att börja i fel ordning.

  Checklista för tillgänglighet på golfklubben/anläggningen

  Steg 1 - psykisk miljö

  Informera, synliggör och utbilda

  Informera: Det är viktigt att klubbens personal, styrelse, medlemmar och golfpro blir informerade om att personer med funktionsnedsättning kommer att vara en del av klubbens verksamhet. Information skapar trygghet och positivitet i bemötande.

  Synliggör: Visa på klubbens hemsida att ni har aktiviteter för handigolf. "Syns man så finns man."

  Utbilda: Utbilda berörda i klubben i handikapplära. Ta hjälp av en lokal handikapporganisation, eller personer från målgruppen ni möter.

  Alla är vinnare
  Att se varje individs förutsättningar och utveckla dem skapar vinning för tränare, ledare och medlemmar. Det är golf vi har gemensamt.

  Steg 2 - fysisk miljö 

  När verksamhet och kontaktytor är skapade så gör man tillsammans med målgruppen en plan på vad som behöver förbättras vad gäller tillgängligheten. Rådgör gärna med någon som sitter i rullstol för att få tillgänglighet i praktiken att fungera.

  Utbildningsmaterial
  Vi hjälper gärna din klubb med tips på utbildning och kontakter med föreläsare och inspiratörer. Se vidare material i rutan till höger.

Tränare

 • Sedan 1992 har Svenska Golfförbundet arbetat med att utveckla golf för personer med funktionsnedsättning.

  Syfte med träning

  Fokus ska ligga på verksamheten, på idrotten golf, inte på de olikheter som kommer sig av olika funktionsnedsättningar. Således är det en huvudprincip att vi i mötet med spelare, eller blivande spelare, betraktar vederbörande som just golfspelare i första hand! Det är sedan upp till oss alla att underlätta detta i mesta möjliga mån.

  Du blir en bättre ledare/tränare

  Att vara tränare eller ledare för funktionsnedsatta spelare innebär en mycket positiv effekt genom att du utvecklas som tränare/ledare i ett totalperspektiv. Det är närmast att betrakta som gratis fortbildning förutsatt att du försöker anpassa dig till de nya förutsättningarna. Det är fortfarande samma kunskap du ska ha. Men när du tränar/leder golfare med funktionshinder kommer du att märka att du i vissa situationer till exempel måste vara mer tydlig, upprepa vad du redan sagt eller ge frekvent feedback. Att utgå mycket från hur den enskilda individen är.

  Träningstips

  Uppvärmning

  Det är viktigt för alla att innan träning vara riktigt uppvärmd, men för handigolfare är det ännu viktigare att vara uppvärmd då funktionshindret i sig gör att handigolfaren kan vara mer stel i kroppen och då är det jätteviktigt att vara uppvärmd, så att inga skador uppkommer.

  Får man avvända sin rullstol på banan?

  Kolla med klubben vad som gäller specifikt hos er. Det bästa är att använda en stol med bredare däck som på en permobil, elscooter eller paragolfer. En manuell stol med tunna däck kan ge avtryck på greenen.

  Körtips för rullstol/elstol på green

  När du kör med en rullstol på green, kör man rakt in mot sin boll. När du puttat så kör du rakt ut. Väl utanför greenen snurrar du. Stolen. Du ska inte vända stolen inne på greenen. Då river man upp gräset. Körsättet är samma som banarbetarna använder sig av när det klipper gräset med deras stora tunga gräsklippare.

  Speltempo

  Långgolf är uppbyggt på att alla som spelar på banan kan förflytta sig runt på ungefär samma speltid. Det innebär att man måste se till att använda ett fortskaffningsmedel som gör att man snabbt kan transportera sig mellan slagen. Då får man bra med tid till att koncentrera sig på sina slag. Bra tips är att använda golfbil, elscooter, eldriven golfvagn eller en elstol.

  Synskada

  Se filmen om Ronny Geiborgs tips om att spela med synskada

  Våga fråga!

  Tveka inte att fråga spelaren om hans/hennes egen åsikt. Tillsammans löser ni och utvecklar golfen till ett roligt spel!

Ekonomiskt stöd