Handigolfens historia

1992 startade ett projekt med syfte att erbjuda funktionsnedsatta spelare en bättre möjlighet att välja golf som sin idrott för rekreation och fritidssysselsättning.

Sedan 1996 är golf för personer med funktionsnedsättning, handigolf, integrerad i Svenska Golfförbundets ordinarie verksamhet och målsättningen med verksamheten har på många sätt införlivats. Tillgängligheten på golfbanor och i klubbhus har förbättrats, även om en hel del återstår.

Handigolfen är idag indelad i två kategorier: synskadade samt fysisk funktionsnedsättning (kategori 1) och intellektuell/psykisk funktionsnedsättning (kategori 2). Vi har en riksomfattande tävlingstour samt landslag eller utvecklingslandslag inom de båda kategorierna och som skapar en morot för dem som vill satsa på sin idrott. Dessutom finns ett europeiskt tävlingsutbud för såväl bredd som elit.

Golf är en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje. De spelare som i dag deltar i vårt landslag är också våra största inspiratörer och ambassadörer. De kan på ett objektivt och påtagligt sätt visa hur golfen hjälpt dem tillbaka till ett friskare och bättre liv. Handigolfen och klubbarna har välkomnat dem och visat möjligheterna. Golfen, träningen och spelet, har stärkt deras ego i kampen att leva med och övervinna sin funktionsnedsättning.

Golfbanan är en fantastisk arena där alla umgås på samma villkor. Alla är utövare och samtidigt betraktare. Alla är golfspelare och det enda som skiljer är handicapen, och ibland även handikappet.

Välkommen i gemenskapen du också!