Framåt för fler i rörelse och Framåtfonden är Svenska Spels och Riksidrottsförbundets satsning på att få fler i rörelse. Medel finns att söka för projekt i klubbar, distrikt och förbund.

Framåtfonden – sök bidrag för innovativ verksamhet

Genom Framåtfonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet samtliga specialförbund (som ex golfförbundet) en möjlighet att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler!

För att få möjlighet till bidrag krävs att en klubb söker, att flera klubbar söker tillsammans eller att distrikt går ihop med klubbar för att tillsammans skapa förutsättningar till fysisk aktivitet.

Ansökan ska beskriva en verksamhet som bidrar till att fler får prova på golf, handigolf eller footgolf och att spelarna får bättre rörelseförståelse samt att det finns kontinuitet i aktiviteterna under en längre period, det vill säga det får inte vara ett evenemang.

Målgruppen för aktiviteterna kan vara allt ifrån barn, ungdomar, vuxna eller äldre.

Läs mer om fonden hos Riksidrottsförbundet

Ta del av redan beviljade projekt för att få förståelse för fonden

Så gör du för att söka

Skicka klubbens, klubbarnas eller distriktets ansökan till john.lindberg@golf.se senast 15 januari 2019.

Ansökan ska innehålla

  • Kontaktuppgifter

  • Syfte med projektet

  • Målgruppen/er för projektet

  • Eventuella samarbeten med andra organisationer

  • Målbeskrivning för 2019

  • Plan för uppföljning av arbetet

  • Tidsplan för projektet

  • Budget för projektet

  • Storlek på ekonomiskt stöd som önskas från Framåtfonden 2019

Se kampanjfilmen från Riksidrottsförbundet och Svenska Spel:

Förr i tiden fick barn tidigt lära sig att sitta still. Idag är problemet det omvända. 2 av 3 svenska barn och ungdomar rör sig mindre än vad WHO rekommenderar*. Och stillasittande livsstil ökar i alla åldrar. Det måste bli ändring på det.

Därför ansluter vi oss nu till Framåt för fler i rörelse – ett initiativ startat av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. Målet är att bryta trenden med ökat stillasittande och passiv fritid. Och tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Att få fler unga engagerade och kvar i idrott är en självklar och smart väg. Men vi får aldrig glömma att vi vuxna sätter exemplet. För precis som i övriga livet stämmer den gamla klyschan när det kommer till att röra på sig – barn gör inte som vi säger, dom gör som vi gör!

Mer om kampanjen hos Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. 

*Källa: Centrum för idrottsforskning

För mer information kontakta

Porträttbild på John Lindberg.