Med genomtänkt bandesign, banskötsel och teestrategi kan alla spelarkategorier få en bra spelupplevelse och ha kul med sin golf – oavsett handicap och slaglängd. Här är tips och råd till klubben.

Vi är närmare en halv miljon golfare i Sverige. Barn och vuxna, män och kvinnor, nybörjare och scratchspelare. Vissa spelar för motion och den sociala aspekten, andra för att tävla och ständigt utvecklas.

Golf har potential att vara kul för alla åldrar och spelarkategorier, genom handicapsystemet och möjligheten att välja tee. Ändå märks det fortfarande att banorna till stor del är byggda av och för den duktiga och långtslående golfaren.

Den svenska snittgolfaren

Hur långt slår då golfspelarna i Sverige? Nedan är statistiken för män och kvinnor, vad gäller snittet för bland annat slaglängd och handicap. Källor: Golfens IT-system samt R&A/USGA Distance Report 2017. 

Kvinnor Män
Handicap 31.9 21.4
Driverlängd 128 m 185 m
Svinghastighet 65 mph 95 mph
Rullängd (av total slaglängd) 22 % 9 %

Snittgolfarens spel och slag i praktiken

Nedan är för tre exempel på vad siffrorna innebär i praktiken. Här illustrerat utifrån män och kvinnor, men svinghastighet kan bero på andra saker än kön.

Bild 1. Inspel från samma avstånd. Båda spelarna når fram till hål – men den med högre svinghastighet rullar upp, medan den andra landar på green.

Bild 2. Par 4 med tvärgående hinder. Svårare för spelare som slår kortare och rullar längre.

Bild 3. Par 3 med vatten mellan tee och green. Höga träd hindrar möjligheten att spela runt vattnet.

Konsekvenser av lägre svinghastighet

Skillnaden i handicap, slaglängd, svinghastighet och rullängd har alltså betydelse för spelupplevelsen och spelstrategin. Här är några av konsekvenserna av lägre svinghastighet:

 • Svårare att slå över korsande hinder

 • Viktigare med öppna inspel mot green

 • Straffas hårdare i motlut

 • Svårare att få bollen att stanna på green

 • Svårare när fairway är mjuk

Tips för ökad spelglädje

Men med några enkla medel går det att göra en bana som så många som möjligt har utbyte av. Under respektive flik nedan finns tips, råd och goda exempel kring hur bandesign, skötselstrategi och teeutveckling kan ge bättre spelupplevelse för fler.

Du kan också ladda ner presentationerna som hölls vid verksamhetsseminarierna våren 2020: 

Bättre spelupplevelse – idrott, ledning och bana

Banskötsel för bättre spelupplevelse – fördjupning bana 

Bandesign

 • Bandesign för ökad spelglädje

  Många golfbanor är ursprungligen skapade av män, för män. Det märks bland annat på hålens längd, teeplacering och var och hur olika svårigheter som pliktområden och bunkrar, som ofta utgår från golfare som slår längre och spelar från någon av de bakre teeytorna.

  Man i svart kostym och rutig skjorta. I bakgrunden en golfgreen.

  Expertens sju tips!

  Johan Henrikson är ordförande i Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter. Här är hans tips på hur en golfklubb med sju enkla steg kan göra ett golfhål roligare för fler.

  Se filmen på hur ett fiktivt par 4-hål, som inledningsvis både kan anses för lätt för spelare från vit tee och för svårt för spelare från röd tee, sakta förvandlas till ett kul hål med rimliga utmaningar för alla typer av golfare.

  (OBS: Om filmen inte visas nedan, klicka här för att se den på YouTube.)

 • Sammanfattning

  • Analysera banan utifrån olika slaghöjd och slaglängd

  • Se över hålens längd och placering av tee

  • Se till att svårigheter är anpassade till ”rätt” golfare

  • Bygg bort tvärgående hinder om de enbart försvårar för kortslående

  • Samarbeta med duktiga banarkitekter

  • Var pålästa och engagerade beställare

Skötselstrategier

 • Små grepp för ökad spelglädje

  Golfsveriges duktiga greenkeepers och banpersonal jobbar varje dag för att presentera banor med hög gräskvalitet och fina spelytor. Skötsel och banuppsättning kan göra stor skillnad för hur banan uppfattas för olika spelarkategorier.

 • Nedan finns bilder, fakta och enkla tips för banskötselarbetet som gör golf roligare, även för spelare som inte slår så långt eller svingar så snabbt. De leder dessutom ofta till snabbare rondtider. Klicka på området du är intresserad av för mer information. 

  Mycket handlar om att se över bana, klippning, teeplaceringar och landningsytor med nya och mer inkluderande ögon, inte bara utifrån den långtslående spelaren från herrarnas standardtee. 

  1. Skötselstrategier
  2. Ruff mellan tee och fairway

   Det straffar endast den sämre spelaren och ökar rondtiderna.

   Ruffkant

   Ha inte för hög höjd mot fairwaykanten och klipp gärna i två steg (fairway > semiruff > ruff).

   Träd i spellinjen

   Ta ner om de försvårar för mycket för spelare som slår kortare och lägre.

   Fairwayklippning

   Klipp bredare och se över ytorna där medelgolfaren (män respektive kvinnor) landar. I exemplet har man släppt upp ruff där snittdamen ska slå sitt andraslag.

   Hinder framför fairway

   I den första bilden har man tagit fairwaygräs från en yta 100 meter framför främre tee, där många kortslående spelare landar. Det andra exemplet visar en mur som tidigare var placerad 100 meter framför främre tee. Den har nu byggts över med gräs så att den går att rulla över. 

  3. Banuppsättning
  4. Banuppsättning

   Genom att planera banskötsel och course setup går det att styra spelet och förkorta rondtiderna beroende på vem som spelar, väder, bokningsläge med mera. Här är några saker att tänka på: 

   Bild från en banguide över ett golfhål.

   ✔ Klipp bredare där bogeyspelaren landar (bredare fairways ger generellt kortare rondtider)

   ✔ Få spelaren att fatta ett beslut på tee genom tydliga klipplinjer

   ✔ Rama in hålet

   ✔ Känn dina spelare

   ✔ Tydliga avståndsmarkeringar

   ✔ Balans på flaggplaceringarna

  5. Teeplaceringar
  6. Checklista teeplacering

   Vid placering av tees, tänk på följande:

   ✔ Placera i ytterkurva (på gamla banor är främre tee ofta i innerkurva)

   ✔ Plana ytor – undvik svackor

   ✔ Avstånd till hinder – inte precis där bogeyspelaren (dam och herr) landar 

   ✔ Avstånd till dogleg – så att bogeyspelaren (dam och herr) når vid fullt slag

   ✔ Fasta mätpunkter – permanent och oflyttbar (läs mer nedan)

  7. Klipphöjd och -bredd
  8. Klipphöjd och -bredd

   Klipphöjder

   Fairway:   7–15 mm

   Semiruff:    25–40 mm

   Halvruff:   50–80 mm

   Klippbredder

   Fairway:   30–40 m

   Semiruff:    2–4 m

  9. Mätpunkter
  10. Placering av mätpunkter

   Exempel 1

   En teeyta på totalt 12 meter och en fast mätpunkt. 

   ✔ Ytan där teemarkeringar kan placeras är 12-2 = 10 meter

   ✔ 50 procent av 10 är 5

   ✔ Den fasta mätpunkten ska då placeras: 5+2 = 7 meter från bakkant

   ✔ OBS: Sätt mätpunkten på den sida där spelare normalt kommer från föregående hål

    

   Exempel 2

   En teeyta på totalt 26 meter och två fasta mätpunkter.

   ✔ Ytan där teemarkeringar kan placeras är: 26-2 = 24 meter

   ✔ 50 procent av 24 är 12

   ✔ Den första fasta mätpunkten ska placeras: 2 + 12/2 meter = 8 m från bakkant

   ✔ Den andra fasta mätpunkten ska placeras: 2 + 12 + 12/2 = 20 meter från bakkant

  11. Handicapgrundande bana
  12. Handicapgrundande bana

   För att en golfbana ska vara handicapgrundande gäller följande vad gäller banuppsättning och teeplacering:

   ✔ Max 100 meters avvikelse från total uppmätt banlängd enligt banvärderingen

   ✔ Teemarkering max 10 meter framför eller bakom mätpunkten

   ✔ Teemarkering ej närmare bakkant än 2 meter

   Banan ska naturligtvis också vara värderad av en auktoriserad banvärderare och ha en giltig slopetabell enligt världshandicapsystemet.

  13. Längder för golfhål
  14. Sveriges banvärdering sker enligt USGA Course Rating System. Enligt detta gäller följande fastställda längder för golfhål:

   Damer
   Par 3 > 200 meter
   Par 4 185–385 meter
   Par 5 350 meter >
   Herrar
   Par 3 > 235 meter
   Par 4 220–450 meter
   Par 5
 • Sammanfattning

  •  Se över och prioritera banskötseln utifrån olika spelarkategorier

  • Tänk över klipplinjer och banuppsättning

  • Våga förändra trots motstånd

  • Roligare golf och kortare rondtider!

Teeutveckling

 • Teestrategier för bättre spelupplevelse

  Att spelare kan välja tee utifrån sina egna förutsättningar gör att de kan få en bra spelupplevelse med rimliga utmaningar. Men hur ska vi få fler att välja den tee som passar deras slaglängd istället för den de alltid har spelat från? Hektometersystemet och främre tee är två tips.

  Hektometersystemet

  Hektometersystemet innebär att tee märks ut med en siffra som representerar banans längd i tusen meter (54 = 5 400 meter). Det är ett alternativ till de traditionella och ofta starkt könsmärkta färgerna vit, gul, blå och röd, som kan göra det enklare att få spelare att välja en tee som passar deras slaglängd.

  • Teeval utifrån slaglängd, inte kön

  • Bättre utnyttjande av banan – jämnare slitage

  • Fler variationer

  • Kortare rondtider

  Gott exempel: Karlskoga Golfklubb

  (OBS: Kan du inte se filmen, klicka här för att se den på YouTube.)

  Karskogas framgångsfaktorer

  • Jämna avstånd (cirka 400 meter) mellan alla tee

  • Bra information till medlemmar och gäster

  • Ordentliga tee från början

  Fler röster från Golfsverige

  Hösten 2018 genomförde SGF en intervju med fem svenska golfklubbar som infört hektometer. Nedan är en sammanfattning av svaren på de åtta frågorna.

  1. Varför införde ni hektometer?
  2. ► Korta ner gul tee och få bort ”könsfärgerna” gul och röd

   ► Erbjuda en mer variationsrik bana

   ► Skapa en mer tillgänglig bana med bättre spelupplevelse för alla

   ► Få golfarna att spela från en tee som passar deras handicap

  3. Vad har ni för positiva erfarenheter?
  4. ► Lättare att rekommendera olika tee efter exempelvis handicap

   ► Fler spelar kortare banor

   ► Fler valmöjligheter och roligare golf enligt medlemmarna

   ► Får bort könsmärkningen av tee, som är starkt förknippat med färger

  5. Finns det några negativa aspekter?
  6. ► Svårt att förklara och argumentera att spela från alternativa tee

   ► Tee-rekommendationer kan ibland upplevas negativt och stötande

   ► Svårare att hitta till rätt tee när de inte är markerade med färger

  7. Vad hände med speltempo och golfupplevelsen?
  8. ► Bättre och jämnare speltempo

   ► Medlemmar är mer nöjda med sin golfupplevelse

   ► Fler gör par – ger både bättre speltempo och upplevelse

   ► Medlemmar upplever banan som trevligare från olika tee

  9. Fördelas spelet över fler tee?
  10. ► Ja, och det har gjort att slitaget har blivit jämnare

   ► Absolut ja! Men information behövs varför

  11. Har ni klubbtävlingar med valfri tee?
  12. ► Styr till exempel vissa tävlingar till tee 55 istället för 59

   ► Vi nyttjar alla våra tee under tävling mer nu än tidigare

   ► Mer och mer för varje år

   ► Nej

  13. Hur stor var investeringen?
  14. ► Cirka 20 000 kr (skyltar, trycksaker)

   ► Cirka 40 000 kr (nya skyltar)

   ► Cirka 110 000 kr (nya skyltar med mera)

   ► Drygt 175 000 kr (skyltar samt investeringar i nya tee enligt plan)

  15. Övriga råd till andra klubbar?
  16. ► Behövs tydliga argument för hektometer och riktlinjer kring antal
   tee och skillnad i längd

   ► Viktigt att klubbledningen är överens innan beslut tas

   ► Vi kan varmt rekommendera hektometer till klubbar som funderar på att byta

 • Främre tee

  Snitt banlängder i Sverige

  Vit: 6 040 m
  Gul: 5 700 m
  Blå: 5 300 m
  Röd: 4 900 m
  Orange: 3 400 m

  Längdskillnaden mellan respektive tee är 6–7 procent, förutom orange där det är 16 procent skillnad till röd.

  Optimalt i det här fallet, med fem olika tee, hade varit en banlängd på cirka 4 400 meter från främsta tee.

  Källa: GIT november 2019

  Idag har cirka 250 av Sveriges cirka 450 golfklubbar anlagt en tee framför sin tidigare kortaste tee. Syftet är att spelare med lägre svinghastighet ska kunna ha roligt med golfen och få möjlighet att spela en bana som passar för dem.

  Det är många som gynnas av en främre tee. Äldre, barn, kvinnor, höghandicapare, nybörjare, personer med funktionsnedsättning och golfare som vill variera sitt spel och träna på andra sorters slag.

  Här är det dock viktigt att den kortaste teen inte blir för kort. Snittlängden idag är endast 3 400 meter, medan snittlängden från röd tee är hela 4 900 meter.

  Då blir skillnaden för stor, utmaningar försvinner och spelarna tappar för många handicapslag. Det gör att få spelare väljer denna tee.

  "Tee it forward"

  Många golfare spelar av tradition eller gammal vana alltid från ”standardtee” för män respektive kvinnor. Men de flesta medelgolfare skulle ha roligare, göra fler par och birdies och korta sina rondtider om de valde att spela från en kortare tee.

  ”Tee it forward” är ett uttryck som ofta används i både internationella och svenska sammanhang. Det handlar om att få golfaren att välja en kortare bana som passar bättre utifrån deras slaglängd.

  Roligare golf

  • Spelaren får slå fler loftade järnklubbor in mot green

  • Spelaren gör fler par och birdies

  • Ronderna går snabbare med färre slag

  Teerekommendationer

  Att som golfklubb rekommendera spelare vilken tee de ska spela från kan vara utmanande. Spelaren kanske inte vill få tips och råd, och vissa kanske tycker att de "tappar för många slag" om de kliver fram ett steg. Här ger listan ovan bra argument.

  Men vilken tee passar då spelaren? Ett modell som fungerar på en bana med par 72 är att utgå ifrån hur långt spelaren slår med sin järnsjua eller motsvarande hybrid- eller träklubba. Ta sedan längden gånger 40 för att få fram vilken tee som passar bäst för spelaren.

  Exempel: Spelaren slår 120 meter med J7. 120 x 40 = 4 800. Spela från tee 48.

Golf för alla

Glada tjejer

Tipsen ovan handlar om hur man kan anpassa den stora banan för att bli roligare för fler. Men barn upp till 13 år kan med stor fördel börja spela på kortare banor och med mjukare och större bollar. 

Dessutom finns en stor målgrupp i personer med funktionsnedsättning, som vi behöver välkomna till golfen med bra verksamhet och tillgänglighetsanpassade miljöer. I flikarna nedan får du tips och länkar till mer information om Golfäventyret och paragolfverksamhet. 

Golfäventyret

 •  Golfäventyret – banor anpassade för barn

  Golfäventyret-väskan innehåller allt material du behöver för att sätta upp en bana anpassad för barn.

  Barn behöver lära sig golf på sina villkor. Det är hela idén med Golfäventyrets pedagogik med 30-, 50-, och 100-banor, olika bollar och levling i olika steg. Med Golfäventyret kan barnen ha kul med golfen från dag ett, på sin resa mot Grönt Kort, handicap och spel på stora banan.

  Banorna kan med fördel anläggas permanent så att barnen kan spela och träna på egen hand när tillfälle finns. De kan också sättas upp inför varje träningspass med hjälp av innehållet i Golfäventyretväskan som finns att beställa. 

  Om Golfäventyret

Paragolf

 • Paragolf – för personer med funktionsnedsättning

  handigolfare på prova på-dag

  Med smarta hjälpmedel och anpassad verksamhet kan alla spela golf. I Sverige finns cirka 1,5 miljoner personer med funktionsnedsättning, en målgrupp som behöver övertygas om att golfklubbar och anläggningar välkomnar dem till golffamiljen.

  Kan man integrera paragolf i all övrig verksamhet på klubben är det naturligtvis bra. Mycket handlar om att arbeta med spelar-, tävlings- och ledarutveckling. Tillgänglighetsanpassning av anläggningen är också viktigt när det gäller personer med funktionsnedsättning och där finns möjlighet att söka stimulansbidrag från Folksam

  Om paragolfverksamhet på klubb

Bläddra bland filmerna nedan för en introduktion till Golfäventyret för barn och paragolf för personer med funktionsnedsättning. Filmerna kommer från ledarutbildningarna Golfäventyret och Handigolf - Se möjligheter, skapade i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Om projektet

I Golfsveriges gemensamma verksamhetsinriktning för 2019–2020 står följande gällande golfens attraktionskraft:

"Golf ska som den största breddidrotten i Sverige vara relevant och välkomnande för alla spelarkategorier, genom introduktionen till spelet, spelarutveckling, anläggningarnas utformning och hur vi bemöter varandra."

Projektet Bättre spelupplevelse startade 2018 och tar utgångspunkt i den del av golfens attraktionskraft som hänger samman med spelplatsen och banutvecklingsfrågan. Det är ett komplext ämne som berör många delar i såväl klubbarnas som SGF:s verksamhet.

 1. Mer om projektet
 2. Utgångspunkter

  Den golf som spelas idag i Sverige bygger i stort på tillämpningar i Storbritannien för mer än hundra år sedan. Spelarna på den tiden var i huvudsak män och banorna byggdes utifrån dåtidens utrustning och spelarnas prestationer.

  Golfbanornas utformning har därefter förändrats i takt med tiden, men spelet och banorna har inte anpassats för alla golfspelare. 

  Syfte

  Projektet ska ta fram en övergripande och långsiktig strategi med tillhörande handlingsplaner för hur SGF ska bedriva banutvecklingsarbetet, i enlighet med ambitionerna i verksamhetsinriktningen.

  Mål

  Arbetet ska utgå från fakta, analys, goda exempel och erfarenheter. Baserat på detta ska checklistor, tips och förslag produceras, som golfklubbarna kan utgå från och inspireras av i sitt arbete med banskötsel och banutveckling. Målet är att golfen långsiktigt ska kunna vara en attraktiv idrott för alla.

Vid frågor, kontakta

Annica
Porträttbild glad man
 • Stefan Janson
 • Klubbrådgivare. Ansvarig för klubbar i Bohuslän-Dal, Dalarna, Värmland, Västergötland, Västmanland och Örebro Län.
 • Tel: 08-622 15 92
Porträttbild på Calle.
Porträttbild Susanne Persson, kommunikationschef