Tre kreativa friskvårdsklubbar

I Karlskrona, Göteborg och Umeå agerade klubbarna snabbt och erbjuder nya träningspaket till golfare och nya grupper.

1. Utveckling bäst i väst

För Göteborgs Golf Klubb passar friskvårdsbidraget som hand i handske. Klubbens medlemsundersökning visar att området spelutveckling hade stor potential – och nu förverkligas det.

Direkt när domen från Skatterättsnämnden kom, 12 januari, och Svenska Golfförbundet tolkat domen någon vecka senare, skred Göteborgs Golf Klubb till verket. Fyra friskvårdspaket togs fram och lades upp på klubbens hemsida:

Friskvårdspaket 1: Träningskortet (klippkort grupplektion), 1 000 kr.
Friskvårdspaket 2: Lektion 3x45 min 2 000 kr.
Friskvårdspaket 3: Lektion 5x45 min 3 000 kr.
Friskvårdspaket 4: Lektion 10x45 min 5 000 kr.

Att paketen har fokus på träning är naturligt. I klubbens medlemsundersökning från förra året, Players First, visade svaren att området spelutveckling hade störst potential att utvecklas.

– Intresset för friskvårdspaketen har varit positivt och vi har också sålt ett antal, mestadels Friskvårdspaket 4. Det var ganska väntat att våra medlemmar skulle gilla just det, säger Ola Lindgren, idrotts-ansvarig i Göteborgs Golf Klubb och fortsätter:

– Det var superbra agerat av Svenska Golfförbundet att tolka beslutet så snabbt, och skicka ut tolkningen bara någon vecka efter beslutet. Det gav oss chansen att skapa paket, och marknadsföra dem, direkt.

Göteborgs Golf Klubbs idrottsansvarige tror dock att 2018 blir ett "prövoår" för friskvårdsbidraget vad gäller golfen.

– Intresset kommer säkert att vara stort, men jag tror att de flesta redan har intecknat sitt gymkort av gammal vana. Nästa år däremot kommer det att lossna, så vi provar oss fram till september, oktober då vi sätter in alla resurser på att marknadsföra paketen inför 2019. Ola Lindgren tror också att beslutet att låta golfen omfattas av friskvårdsbidraget kan få positiva effekter på längre sikt.

– Det här är ett centralt beslut som har alla möjligheter att spilla ned på politikerna på lokal nivå, som då kan upptäcka fördelarna med golfen inom en rad olika områden. Det kommer vi golfklubbar att kunna ha nytta av.

Friskvårdsbidraget ger också golfklubbarna en chans att bearbeta företagen ännu mer. Göteborgs Golf Klubb skräddarsyr paketför företag och deras anställda med bland annat gruppträning.

Tre tips för att komma igång

1. Analysera vad medlemmarna vill ha, gärna med hjälp av Players First. Det är inte självklart att svaret är låg avgift!

2. Paketera och presentera en enkel lösning.

3. Marknadsför i olika kanaler till medlemmar, sponsorer och externa företag.

– Om jag var chef på ett företag skulle jag tycka att det är bra att personalen får en friskvårdsaktivitet där de också kan umgås tillsammans under trivsamma former. Där är golfen perfekt!

Ola Lindgrens råd till klubbar som inte kommit igång ännu med att paketera och marknadsföra träning och spel i olika former är lika enkelt som rakt:

– Det är inga konstigheter, det är bara att skapa ett eller flera erbjudanden och köra igång!

2. Nybörjarna i fokus

Carlskrona Golfklubb använder friskvårdsbidraget till att erbjuda friskvårdspaket med variation – och att satsa på nybörjarna.

Small, Medium och Large är Carlskrona Golfklubbs benämning på de paket som grundar sig på friskvårdsbidraget.

De flesta har högst 2 500 kronor i friskvårdsbidrag

Small: Rangekort 1 100 bollar, uppmätning slaglängd (TrackMan) och temakurs närspel, 500 kronor.

Medium: Årskort rangen med obegränsat antal bollar eller rangekort 1 100 bollar och gruppträning 3x1 timme eller rangekort 1 100 bollar och lektionspaket 3x25 minuter privatlektioner, 1 500 kronor.

Large: Årskort rangen obegränsat antal bollar och lektionspaket 3x25 minuter privatlektioner eller årskort på rangen med obegränsat antal bollar och gruppträning 3x1 timme eller rangekort 1 100 bollar, Sänk din score vår- eller höstblock och coaching på banan 4 hål, 2 500 kr.

– Vi gjorde en minienkät bland våra medlemmar redan efter Skatterättsnämndens positiva förhandsbesked förra året, så vi låg i startblocken och kunde lansera våra friskvårdspaket dagen efter Skatteverkets tolkning, berättar Henrik Swärdh, PGA Head Professional på Carlskrona och fortsätter:

– Minienkäten visade att de flesta har som högst 2 500 kronor i friskvårdsbidrag, och vissa fall som landstingsanställda endast 500 kronor. Därför är våra friskvårdspaket prissatta lite lägre. Det är ingen idé att ta fram ett friskvårdspaket på 5 000 kronor när ingen får ersättning för det från arbetsgivaren.

Tre tips för ett lyckat friskvårdspaket

1. Gör en undersökning bland medlemmarna: Hur mycket i friskvårdsbidrag tillåter arbetsgivaren?

2. Integrera drivingrangen i paketen. Extraträning utvecklar spelarna som gör golfen än roligare.

3. Satsa på gruppträning. Dels är det enklare att administrera, dels stimulerar det till social aktivitet vilket gynnar utbildningen. Se på fitnessbranschen – nästan all träning sker i grupp med träning för en PT (Personlig Tränare) som komplement. Här kan golfen lära!

– Genom att satsa på spelutveckling, istället för att sänka spelavgiften som en del av medlemsavgiften, ökar chansen att få in nya pengar till både klubben och golfen i stort.

Carlskrona GK gör en extra satsning på nybörjare, utifrån friskvårdsbidraget – både ordinarie utbildningspaket och skräddarsydda där företag kan utforma ett "eget" paket som passar de anställda.

– Här märker vi ett stort intresse, men det är ändå upp till arbetsgivaren att bestämma. Det gäller för oss som klubb att arbeta med prissättning, innehåll och rätt argument, säger Henrik Swärdh.

3. Bidrag ger ökad boom

Klubbarna i Umeå upplever en golfboom sedan ett år tillbaka med rekord i antal nyutbildade. 2018 ser ännu ljusare ut tack vare friskvårdsbidraget.

Umeå Golfklubb utbildade över 200 golfare inklusive ungdomar förra året.

– Anledningen till golfboomen är svår att säga, men det kan vara en kombination av en bra ungdomsverksamhet, Henrik Stensons framgångar och det faktum att vi syns mycket i lokalpressen efter att herrlaget deltagit i Lag-SM för första gången sedan 1999 och att vi efter flera års uppehåll har ett damlag i seriesystemet, säger Mathias Ferry, tränare/pro i Umeå Golfklubb.

Jonas Larvia, Michaela Bordeianu, Maria Swärdsudd, Mathias Ferry.
Umeå GK har legat i startgroparna för att kunna erbjuda olika paket. Från vänster: Jonas Larvia, Michaela Bordeianu, Maria Swärdsudd, Mathias Ferry.

Siffrorna i grannklubbarna Umeå Sörfors GK och Norrmjöle GK är inte riktigt lika höga, men nära nog och rekordsiffror även för dem

sedan "det glada 80-talet". Nu gnuggar Umeåklubbarna händerna och hoppas på en fortsatt golfboom tack vare friskvårdsbidraget.

Umeå GK satsar på tre paket i olika nivåer, 2 500–3 500 kronor bestående av privatlektioner och rangekort, och i två av paketen även spellektion på banan.

Tre tips för friskvårdsbidraget

1. Uppfinn inte hjulet igen. Plocka de goda exemplen från andra klubbar, bland annat de som träder fram här i Golfnyttan.

2. Stirra er inte blinda på medlemmarna och medlemsavgiften, paketera träning och utbildning för att nå nya grupper och få in nya pengar.

3. Våga ta betalt!

– Vi har väntat på att golf ska omfattas av friskvårdsbidraget, legat i startgroparna för att kunna erbjuda olika paket och försökt vara proaktiva. Vi vill öka intresset för spelet golf. Att bara dela upp medlemsavgiften i en medlemsavgift och en spelavgift, varav medlemmarna kan använda den sistnämnda för friskvårdsbidraget, är ingen bra väg framåt för golfen. Fler lektioner och mer utbildning är bra för spelarna, tränaren och klubben.

Därutöver erbjuder Umeå GK även speciella paket till företag.

– Vi började med det redan förra året och märkte ett visst intresse. Vi tror att intresset kommer att öka under året och att vi får se en ännu större ökning nästa år. I år har många redan hunnit köpa sitt traditionella gymkort, men från och med nästa år hoppas vi att det bara är golf som gäller, säger Mathias Ferry.

TEXT: Thomas Björn

Fler nyheter

 1. Klubbens checklista efter valet
 2. Golfnyttan

  Klubbens checklista efter valet

  Valet är över. I vissa kommuner har det blivit maktskifte. Nu gäller det för golfklubben att analysera och agera hos kommunens beslutsfattare, bland annat gå igenom relevanta beslutsdokument och vilka nyckelpersoner det finns bland politiker och tjänstemän.

  Det är viktigt att ha koll på vilka beslut som tas i kommunen, och av vilka, inte minst för den klubb som arrenderar sin mark av kommunen.
  Stora beslut som påverkar klubbens verksamhet kan vara bra att känna till i god tid. För att underlätta för din klubb att hamna rätt i relationerna med kommunens beslutsfattare har Golfnyttan tagit fram en checklista för klubbens »efter-valet-arbete«, illsammans med Robert Noord, seniorkonsult på kommunikationsbyrån Kreab.

  – Många klubbar underskattar beroendet av politiska beslut och vaknar många gånger när beslutet redan är fattat, det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att göra ett gediget förarbete och ta reda på vilka beslut som påverkar klubben, vilka personer som tar de besluten och att klubben tar tidig kontakt med beslutsfattarna, säger Robert Noord, seniorkonsult på kommunikationsbyrån Kreab.

  Checklistan!

  1. Identifiera vilka politiska beslut som kan påverka vår klubb:
   - Detaljplaner
   - Arrendeavtal
   - Hyresavtal
   - Miljötillstånd
   - Föreningsstöd

  2. Gå igenom alla relevanta beslutsdokument i kommunen:
   - Mål & Budget
   - Översiktsplan
   - Gällande detaljplan
   - Miljöpolicy med mera

  3. Vilka nämnder/förvaltningar påverkar klubbens verksamhet:
   - Kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningen
   - Miljönämnd – miljöförvaltningen
   - Stadsbyggnadsnämnd – stadsbyggnadsförvaltningen
   - Fritidsnämnd – fritidsförvaltning

  4. Vilka politiker/tjänstemän är nyckel- personer som påverkar vår klubb:
   - Kommunalråd
   - Nämndordförande/vice ordförande
   - Kommundirektör
   - Planchef
   - Fritidschef
   - Miljöchef
   - Fastighetschef

  5. Identifiera aktiviteter och arenor som finns i kommunen där klubben kan möta beslutsfattare:
   - Frukostmöten
   - Näringslivets dag
   - Föreningsdagar
   - Idrottsgalor
   - Festivaler
   - Rådslag

  6. Vilka egna arrangemang har golfklubben där beslutsfattare kan bjudas in?
   - Årsmötet (gäst och/eller årsmötesordförande)
   - Golfens dag
   - Ungdomstävlingar/träningar
   - Frukostmöten och/eller lunchmöten med partners/sponsorer
   - Årliga personliga möten med klubbledningen (frukost och/eller lunch)
   - Sätt upp mål för klubbens samhällskontakter

  7. Vilka frågor vill vi påverka och vad vill vi att det ska bli för resultat?
   - Vilket informationsmaterial/kanaler kan vi använda i klubbens kommunikation?
   - Faktablad
   -  Bilder
   -  Sociala medier (hemsidan, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube, podd)

  Text: Thomas Björn

 3. Drömmer om samarbete med Botaniska sällskapet
 4. Golfnyttan

  Drömmer om samarbete med Botaniska sällskapet

  I Nackareservatet i södra Stockholm arbetar Björkhagens Golfklubb med att vårda och utveckla sin anläggning – med målet att arbeta sida vid sida med Botaniska sällskapet i Stockholm.

  Björkhagens Golfklubb

  Bildad: 1958
  Medlemmar: 650
  Läge: I Nacka-reservatets västra utkant.
  Marken: Arrenderas från Stockholms stad. Nuvarande arrendeavtal löper till år 2035.
  Prio i miljö- och naturvårds-arbetet: Att skapa en win-win-situa-tion mellan golfen som idrott och natur-vården, samt utveckla klubben till en multi-funktionell anläggning med ännu mer akti-vitet året om till gagn för alla som rör sig i Nackareservatet.

  Mikael Madenteg är ordförande i Björkhagens Golfklubbs ban- och miljökommitté. Han började spela golf för fem år sedan. Han drivs inte bara av att få bollen i hål, utan lika mycket att få naturvårdsarbetet i mål.

  – Golfen har en viktig roll i att vara en aktiv naturvårdare, verka för biologisk mångfald och fungera som en multifunktionell anläggning där vi kan arbeta tillsammans med olika naturvårdande organisationer, säger Mikael Madenteg och berättar om sin stora dröm:
  – Att få arbeta sida vid sida med Botaniska sällskapet i Stockholm och inventera samt utveckla flora och fauna på och kring banan.

  Han har kallat till ett medlemsmöte mitt i juni för att sprida kunskap om golfanläggningens roll i det ekologiska systemet. 20 personer närvarar, lyssnar intresserat och ställer frågor.
  Initiativet behövs för Björkhagens Golfklubb har historien emot sig. Klubbens planer på att bygga ut från 9 till 18 hål i slutet av 90-talet orsakade ett ramaskri i närområdet med protestlistor i den lokala mataffären som följd. Det var också en tid när politiker i Stockholms stadshus ville återta marken för att »panassen inte ska ha den« (banan ligger i Nacka kommun men arrendet hanteras av Stockholms stad).

  Mycket har hänt sedan dess, inte minst i golfbanornas naturvårdsarbete. Dessutom har kunskapen höjts om nyttan med golfen – inte minst vad gäller som en plats för biologisk mångfald. Tonläget har också sänkts hos politiker och tjänstemän.
  Mikael Madenteg vill sköta ruffen som bonden skötte sin slåtteräng: gå med lie och slå det täta och näringsrika gräset som sedan tas bort.
  – Då tar vi samtidigt bort näringen ur jorden. Det gör att blommor som Evert Taube sjöng om får ökat livsutrymme. Det gillar både miljörörelsen och golfarna som får en öppnare och spelvänligare ruff.

  Ett annat exempel är att ringbarka träden. Träden transporterar vatten och näring genom stammen upp till kronan där den med solens hjälp skapar näring som sedan transporteras till rotsystemet genom barken. Genom ringbarkning hindras roten från att få näring och så småningom dör trädet.
  – Stående, döda träd behöver inte fällas och blir hemvist för fladdermöss, spillkråkor, skalbaggar och hackspettar. I en död asp kan upp till ett tusen femhundra arter leva, och i en död ek ännu fler. Behöver vi fälla träd kan dessa ligga och bli död ved, och ändå göra nytta. Brist på död ved är en av de främsta orsakerna till att antalet insekter minskar, vilket i sin tur påverkar antalet blommor på grund av minskad pollinering.

  Förutom ett samarbete med naturvårdsorganisationerna i allmänhet och Botaniska sällskapet i Stockholm i synnerhet är Mikael Madentegs stora dröm och långsiktiga mål att göra Björkhagens Golfklubb till en anläggning där det är liv och rörelse året om – samt få in 200 nya, fullbetalande medlemmar. Då kan klubben anställa en banarbetare till och sköta banan ännu bättre till gagn för flora, fauna, medlemmar, gäster och besökare i Nackareservatet.

  Så ökar du den biologiska mångfalden

  1. Sköt ruff och skogsbryn som bonden skötte ängs- och hagmarker (ger en öppnare ruff).

  2. Ringbarka istället för att avverka. Det ger livsutrymme för många hotade livsformer.

  3. Om ni väljer att avverka, lägg veden i solbe-lysta lägen. Borra gärna hål i veden för att underlätta för etablering av t ex solitärbin.

  4. Anpassa skötsel av dammar till livet i dem. Rensa eller gräv bara en tredjedel av dammen per år. Skapa flacka stränder på solsidan.

  5. Lägg löv och hö från slåtter i sydvända komposter tillsammans med lite ris. Då får många arter boplats under vintern.

  6. Plantera häckar och bärträd till fromma för fågel.

  7. Bygg gärdeskog som outmarkering. Det är vackert, omfamnande och bra för hotade vedlevande mossor och lava.

  Text: Thomas Björn

 5. Så blir din golfklubb multifunktionell
 6. Golfnyttan

  Så blir din golfklubb multifunktionell

  Golfen kan bidra till flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål utifrån begreppet multifunktionella anläggningar. Så här kan din golfklubb bli mer multifunktionell, locka nya medlemmar och samtidigt bidra till en bättre värld – med hjälp av Golfnyttans checklista.

  Grunden i arbetet med multifunktio-nella golfanläggningar är en studie som genomförts av Anders Esselin på företaget Man & Nature, på uppdrag av de nordiska golfförbunden inom ramen för Scandinavian Turfgrass and Enviroment Research Foundation (Sterf). Studien har genomförts på tre nordiska golfklubbar – Asserbo Golfklubb i Danmark, Larviks Golfklubb i Norge och Linköpings Golfklubb i Sverige – och fokuserar på att visa upp golfklubbens många möjliga funktioner och nyttor i ett landskapsper-spektiv: sociala, ekologiska och ekonomiska.

  Studien visar bland annat att golfklubbar som sköts ansvarsfullt och korrekt bidrar till flera av de 17 mål som FN satt upp för en hållbar värld, exempelvis:
  Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
  Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla.
  Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
  Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
  Mål 15: Ekosystem och ekologisk mångfald.

  Golfklubbar som dessutom har multifunktionella ambitioner och engagerar sig i samarbeten med andra grupper i det lokala landskapet, kan bidra till ytterligare mål, inte minst Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

  Den svenska pilotklubben Linköpings Golfklubb är ett exempel på detta. I workshopen under studien deltog 20 personer. 18 av dem kom från andra organisationer i samhället, bland annat kommunen, näringslivet, handikapporganisationer, Naturskyddsföreningen och olika idrottsföreningar.
  – Studien tittar på golfanläggningar utifrån ett landskapsperspektiv där de är en del av ett större pussel. Dessa pusselbitar, det vill säga golfanläggningar, bidrar redan i dag med många samhällsnyttor och de har stor potential att bidra ännu mer. Den sociala delen, det vill säga att använda golfen som ett medel för att få folk att må bra i form av hälsa, välbefinnande och sociala kontakter, har stor potential. Den delen går att utveckla med exempelvis golf för funktionsnedsatta och nyanlända. Även golfanläggningarnas bidrag till ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan med enkla medel utvecklas, förklarar Anders Esselin som betonar att alla inte behöver, eller ens kan, göra allt.
  – Det handlar om att hitta sin profil och utveckla den. Jag hoppas att golfklubbarna ser det här som en stor chans att ytterligare öka sitt bidrag till de globala hållbarhets-målen och därmed bidra ännu mer till samhället än vad de redan gör i dag, säger Anders Esselin.

  Checklista – så gör du klubben multifunktionell

  • Öppna upp spår för allmänheten för promenad, ridning och längdskidåkning.

  • Skapa en välkomnande atmosfär, exempelvis informativa skyltar som välkomnar snarare än varnar.

  • Bjud in elever från närliggande skolor att prova på golf, gärna gratis.

  • Erbjud kurser, boende och till och med jobb för nyanlända.

  • Utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

  • Utveckla anläggningen för annat än golf, exempelvis musikfestival.

  • Utveckla partnerskap och samarbeten med företag och organisationer i närområdet. 

  • Arbeta med jämställdhet, Vision 50/50. 

  • Arbeta med GEO-certifiering (Golf Environment Organisation).

  Läs mer om multifunktionella golfanläggningar och handboken som tagits fram, på sterf.org