Kommunalrådets bästa tips

»Paketera ert erbjudande, förmedla golfens berättelse och våga ta kontakt med lokalpolitikerna.« Det är politikern Niklas Nordströms (S) bästa råd till golfens företrädare under ett rundabordssamtal.

Han är tidigare SSU-ordförande och oppositionspolitiker i Nacka, numera kommunalråd i Luleå och utsedd av Dagens Opinions jury till Årets Politiker 2016.
Niklas Nordström har gått den långa vägen i politiken från arbetarhemmet i Luleå. Han har också en roll i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som ersättare i beredningen för kultur och fritidsfrågor. 

Politikern bjöds in till ett samtal om golfens nytta i samhället tillsammans med Bo Bengtsson, Svenska Golfförbundets biträdande generalsekreterare, Johan Kannerberg, en av golfförbundets klubbrådgivare som jobbar inom området Klubb och anläggning, samt Dan Persson, krönikör i Idrottens Affärer, med idrottens roll i samhället och anläggningar som specialitet.

När Nordström får höra att golfen inte med ett ord nämns i den utredning SKL genomfört om kommunernas utmaningar på anläggningssidan vad gäller idrott de närmaste åren blir han förvånad.

– Då måste ni ta kontakt med de ansvariga för utredningen och fråga hur det kan komma sig, och hur ni kan göra för att komma med i nästa utredning.

Bo Bengtsson och Johan Kannerberg berättar om den nytta golfen gör i samhället. Att klubbmedlemmarna i många fall har bekostat sina anläggningar på egen hand. Att golfen bidrar med folkhälsa tack vare att den med fördel kan utövas av både medelålders och äldre utan större skaderisk. Att golfen bidrar till ökade turistintäkter
tack vare greenfeespelare som rör sig över kommungränserna. Och att golfen bidrar till ett rikt växt- och djurliv tack vare seriösa skötselplaner på landets golfklubbar där allt fler klubbar miljöcertifierar sig via en internationell organisation. Niklas Nordström lyssnar koncentrerat och ställer frågan:

– Varför berättar ni inte om det här för landets kommunpolitiker? Det är ju en väldig massa bra saker. Vi kommunalråd älskar exempelvis att höra att man inte tigger pengar, vi har en kö av idrotter utanför dörren som vill att vi ska investera i nya anläggningar. Istället kan ni i golfen föra en diskussion om hur golfanläggningarna kan användas, så att fler får uppleva dem.

Johan Kannerberg förklarar:
– Golfen har kanske en tradition av att inte kontakta politiker. Vi har hållit oss lite för oss själva. Men borde inte kommunpolitiker och förvaltningschefer uppskatta att en idrott driver på sin egen utveckling, agera och vara ett stöd – även om vi inte står utanför dörren och kräver? säger han retoriskt.

– Kanske, men då måste ni finnas på radarn först. På min radar finns ni i alla fall inte. Närmast på min radar finns det jag som kommunalråd måste agera på just nu, lite längre bort finns det som jag borde agera på. Jag har aldrig blivit uppvaktad av Luleå
Golfklubb exempelvis.

Dan Persson ser många fördelar för landets kommuner när det gäller ett rikt idrottsliv i allmänhet och golf i synnerhet:
– Golf och motorsport är ensamma inom idrotten att finansiera sina egna anläggningar. Breddidrotten, bland annat motionsspel i lokala golfklubben, är också lönsam för kommunen då den ökar folkhälsan och minskar kostnaderna för bland annat äldrevård.
Det är även lönsamt för kommunen att stödja elitklubben på orten, den stärker kommunens varumärke vilket gynnar besöksnäringen.

Niklas Nordström, som tog en paus från politiken och arbetade som PR-konsult och lobbyist för några år sedan, börjar skissa på en plan för golfen.
– Alla idrotter har attraktiva erbjudanden. Ni i golfen behöver formulera ert erbjudande, gå upp till lokalpolitikerna och knacka på för att få till ett möte. Där berättar ni om allt bra golfen gör i samhället. Ni måste vara mer proaktiva helt enkelt. Ni har en fantastisk berättelse att förmedla.

Hur skulle ett sådant erbjudande kunna formuleras?
– Beskriv hur viktig golfen är för besöksnäringen, att golfbanan är skyddsområde för många växter och djur och att det är en både bred och omfattande sport vad gäller ålder och geografi. Det är en bra sport när du kommer upp i åren, säger han.

Niklas Nordström tar den lokala gymnastikföreningen i Luleå, Lulegymnasterna, som exempel på hur kommunens beslutsfattare tänker och agerar. Lulegymnasterna har
650 barn och ungdomar i åldern 4–18 år som medlemmar och 100 vuxna. Arrendet för lokalen föreningen hyrde höll på att gå ut och hyran skulle höjas rejält. Att hitta en ny lokal var inte lätt eftersom gymnastik kräver speciella lokaler, bland annat golv med viss svikt.

– Föreningen organiserade en uppvaktning av oss i kommunen. Den behövdes inte. Vi hade redan läst om problemet i lokaltidningen och lagt in pengar i budgeten för att bygga en ny hall. En så stor verksamhet med så många barn och ungdomar måste helt
enkelt fortsätta. Då vill det ju till att vi som lokalpolitiker känner till problemet.
Mitt råd till golfen är att vara mer proaktiv och synas mer i bland annat media.

Text: Thomas Björn

Fler nyheter

 1. En journalist mitt i naturen
 2. Golfnyttan

  En journalist mitt i naturen

  Golfen har världens chans att kliva fram som en stark aktör inom biologisk mångfald, det vill säga Sveriges miljömål, samt ett rikt växt- och djurliv. Det hävdar frilansjournalisten och naturälskaren Martin Emtenäs som är förvånad att inte fler golfklubbar tar för sig i debatten.

  Det här är Martin Emtenäs:

  Ålder: 41. Bor: Nyköping.
  Karriär: Studentradio, P4 Västernorrland, SVT Umeå och numera frilansjournalist,
  bland annat TV4:s Det stora fågeläventyret. Skrivit böckerna »Vilda djurboken: favoritdjur i svensk natur«, »Upplev Sveriges natur: en guide till naturupplevelser i hela landet« samt »Fantastiska fladdermöss.«
  Favoritfågel: Lavskrika (Perisoreus Infaustus).
  Det visste du inte om Martin Emtenäs: Trummis på Stefan Sundströms
  senaste skiva.
  Golfmeriter: »Provat några gånger men aldrig riktigt fastnat.«
  Framtidsplaner: »Skriver just nu på en föreläsningsserie om mikroorganismer
  under jord. Konsultar gärna mer, varför inte på golfklubbar?«

  Under ett decennium kröp han omkring viskandes i kylan på behörigt avstånd från myskoxar, eller liggandes i blåbärsris på spaning efter björnar i SVT:s Mitt i naturen med en filmfotograf vid sin sida. Det gav honom Norrlands stora journalistpris.

  Studentradion och kurser i medie– och kommunikationskunskap ledde till sommarjobb på Radio P4 Västernorrland. Då fick SVT Umeå upp ögonen för den nyfikne sörmlänningen – född och uppvuxen i Oxelösund – och anställde honom för att leda Mitt i naturen.

  År 2016 sade han plötsligt upp sig från sin tjänst på SVT utan att ha någon annan anställning att gå till. I dag frilansar Martin Emtenäs och håller bland annat föreläsningar.

  Vi diskuterar golfklubbarnas behov av att kliva fram inom området natur– och miljövård. Martin Emtenäs vill se att golfklubbarna vågar ta mer plats i debatten.

  – Jag tror att det har att göra med att det lever kvar en uppfattning om att en golfbana är enbart dålig för naturen. Men det beror helt på hur man sköter sin golfbana och vilken natur som fanns där innan. Det finns golfbanor som tillför stora värden för biologisk mångfald med rikt växt– och djurliv. Golfen har en möjlighet här, att gå i bräschen och lyfta fram och berätta om de goda exemplen.

  Den biologiska mångfalden på en åker är betydligt mindre än på en golfbana som sköts på rätt sätt.

  Omgivningens bild av golfen kan även vara färgad av bilden av naturen, enligt Martin Emtenäs.

  – Visst finns det fortfarande en känsla av att golfen kan vara exkluderande med sina regler och speciella klädsel, men folk har dessutom en extremt naiv bild av vad natur är. Hur många sommaridylliska vykort på rapsfält finns det inte i dag? Den biologiska mångfalden på en åker är betydligt mindre än på en rätt skött golfbana. Men jag tror att många ser golfbanor som ett större ingrepp på naturen än en åker. Vi är så vana att se fält av raps, havre eller vete. Eller planterade skogar med bara tall eller gran.

  – Det finns för mycket av en Bullerbyn-syn på jordbruket i Sverige i dag.

  Landets golfklubbar får ibland oförtjänt negativa omdömen inom området naturvård, enligt den 41–årige naturälskaren.

  – En rätt skött golfbana kan bidra med biologisk mångfald genom bland annat ruffar, öppna ytor mellan skogsbryn, ängsmark och naturbete samt dammar och vattendrag där grodor och salamandrar kan leva och utvecklas. Dammar
  och vattendrag är extremt viktiga i dag när jordbruket gjort att vi dikat ur på många ställen.

  Intervjun görs tidig vår på Nyköpings Golfklubb, på väg mot Emtenäs födelseort
  Oxelösund. Samtalet i det tomma klubbhuset leds in på vad energiske Emtenäs skulle göra om han blev erbjuden jobbet som klubbchef på exempelvis Nyköpings Golfklubb – och antog utmaningen.

  – Först och främst skulle jag inventera vad som gjorts hittills för den biologiska mångfalden och vilket stöd eller motstånd som finns bland medlemmarna. Sedan skulle jag se över vilken typ av gödsel som används. Nästa steg skulle bli att ta fram en skötselplan för det intilliggande naturreservatet och samråda med Länsstyrelsen hur vi kan låta området förvildas och exempelvis plocka in tamboskap – och går det i så fall att kombinera med golfspel? Därefter skulle jag se över dammarna och göra det bra för grodor och salamandrar samt se hur de som inte spelar golf ska kunna promenera och ta del av naturen på och runt golfbanan. Slutligen skulle jag bjuda in allmänheten till en Grön dag på golfklubben, anordna en rundvandring och prata om de tio vanligaste fåglarna samt grodorna på banan.

  Agenda 2030 är ett begrepp som dyker upp allt oftare – även inom golfen. Martin Emtenäs är både lyrisk och skeptisk över FN:s dokument för en hållbar, global utveckling.

  – Det är asbra och sinnessjukt coolt det världens ledare har skrivit under, men då går det inte att placera ett raffinaderi i Stenungsund, för då har vi inte en chans att uppnå målen, säger han och frågar sig retoriskt:

  – Är det upp till skolstrejkande elever att ta oss ur klimatkrisen eller är det upp till våra pålästa beslutsfattare?

  Golfen verkar inom Agenda 2030, bland annat mål 3: Hållbara städer och samhällen samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

  – Det är bra att ta tag i det du kan och där du gör störst nytta. Jag menar, hur många har sextio hektar grönyta att vårda och utveckla? Vissa har ju inte ens blomkrukor på sina arbetsplatser.

  Martin Emtenäs tre bästa tips för en grönare golfklubb

  1. Inventera och utveckla skötselplanen med fokus på biologisk mångfald, bland annat se över gödsling och utveckla dammarna för grodor och salamandrar.

  2. Samverka med relevanta myndigheter, bland annat Länsstyrelsen och kommunen.

  3. Öppna upp banan för allmänheten, skapa promenadstråk och låt fler ta del av naturen i och runt golfbanan. Bjud in till en Grön dag med rundvandring.

  TEXT: Thomas Björn

 3. Ministern som vill få in idrotten i samhället
 4. Golfnyttan

  Ministern som vill få in idrotten i samhället

  Hon kallar sig sportnörd och vill återerövra idrotten som en integrerad del i samhället – speciellt i planering av nya bostadsområden. Möt idrottsminister Amanda Lind.

  Golfnyttanpodden möter Amanda Lind

  Lyssna på avsnittet i Spotify, Acast eller iTunes/Podcaster.

  Amanda Linds titel i Stefan Löfvens regering är kultur och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågorna. Hon klargör dock när Svenska Golfförbundets Johan Kannerberg får tid för att spela in ett avsnitt till Golfnyttanpodden:

  – Jag brukar säga att jag också är idrottsminister och lyfta fram det i alla sammanhang där jag har möjlighet.

  Idrottsintresset har alltid funnits för Amanda Lind, född i Uppsala när 70–talet blev till ett nytt decennium: 80–talet. Hon fastnade för längdskidåkning, utförsåkning och tennis – och allmänt friluftsliv. Hon spelar inte golf men nickar igenkännande när Kannerberg talar om den »perfekta bollträffen« i golf.

  Jag är en sportnörd, och har alltid varit. Både att idrotta och att titta på sport.

  – Det är en stor tillfredsställelse att få till en perfekt bollträff i tennis. Det känns i hela kroppen hur rätt det blev då. Jag kan tänka mig att det är detsamma inom golf, säger idrottsministern och skiner upp över det oväntade inledningsämnet.

  – Jag är en sportnörd, och har alltid varit. Både att idrotta och att titta på sport.

  Idrottsministerns roll är att formulera den statliga idrottspolitiken:

  Det arbetet består av tre delar:
  1. Fördela statliga bidrag
  och anslag till idrottsrörelsen.
  2. Stifta lagar samt formulera mål och ambitioner.
  3. Ha en opinionsbildande roll.

  – Både inom idrotten och kulturen är det tydligt att det är områden med starka rörelser bakom, som har starka kopplingar till civilcivilsamhället och föreningslivet. Som minister har jag också någon slags roll att vara ambassadör för frågorna, utan att ta över dem. För det är ju verkligen föreningarna och kommunerna som står för mycket av det dagliga ansvaret för idrotten, slår Amanda Lind fast.

  En ung stillasittande smartphonegeneration växer upp. Hur får vi den i friskvård istället för sjukvård?

  – Det är ett bekymmer att unga blir mer stillasittande. Det är inget problem att ägna sig åt digitala intressen som är utvecklande och positiva, som e-sport och sociala medier, men det måste ske i balans. Vi behöver jobba brett med skolan vad gäller rörelse och vi har redan infört mer idrott på schemat. Genom skolan når vi alla barn, det är en jämlikhetsfråga. Det är också viktigt att barn och vuxna rör sig tillsammans. Det skapar glädje.

  Vi måste prata om idrott och rörelse som integrerat när vi planerar bostadsområden och bygger samhällen.

  Rörelse som naturlig del av samhället ligger idrottsministern varmt om hjärtat.

  – Vi måste prata om idrott och rörelse som integrerat när vi planerar bostadsområden och bygger samhällen. Att tänka in rörelse och friluftsliv. Alla människor, oavsett var du bor, måste ha en rimlig tillgång till detta – både i städer och på landsbygd.

  Frågan är hur det ska gå till rent praktiskt.

  – Vi får återerövra frågan. Under ett antal år har man fokuserat på att bygga mycket bostäder eftersom vi har en växande befolkning. Vi behöver jobba mer med att också skapa socialt hållbara bostadsområden, att planera in människor i bostadsbyggandet. Det skapar också tryck på att planera in platser för spontanidrott och fler idrottsanläggningar. Tänker inte kommunerna in det när de bygger så bygger man in problem för framtiden.

  Golfen arbetar allt mer utifrån FN:s Agenda 2030, exempelvis biologisk mångfald och jämställdhet. Hur får den bekräftelse på sina insatser?

  – Det är positivt med de ansatser som Svenska Golfförbundet gör för att bredda synen på vilka som spelar golf, att öppna upp och få fler att prova. Jag tror golfen passar väldigt bra för många om man väl provar. Det är något som samtliga idrotter på olika sätt behöver arbeta med, att sänka trösklarna för de som har fördomar om respektive idrott.

  Hur får vi anläggningsfrågor att ta större plats samt skapar samarbeten över gränserna mellan olika nämnder i kommunerna?
  – Vi behöver se anläggningsfrågor som sammanhållande stadsplaneringspolitik. Samtidigt är det en komplex fråga och kommunerna som har ansvaret. Anläggningsfrågan står högt upp på min dagordning. Jag ska föra dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, under våren. Jag är öppen för fler åtgärder.

  På tal om Agenda 2030, hur ser idrottsministern på golfanläggningen som plats för biologisk mångfald?
  – Det är spännande att se hur golfklubbarna både arbetar och kan arbeta framåt, att av de golfbanor som finns är det en stor del som bidrar till biologisk mångfald och kan göra det i än högre grad. I de fall det blir en win–win–situation mellan idrott och naturvård är det ju bara positivt.

  Skulle du kunna stå i talarstolen, tala om Agenda 2030 och nämna golf?
  – Absolut, och även andra idrotter som goda exempel. Jag såg filmen om projektet med strokepatienter på Linköpings Golfklubb som ni skickade. Golf är en lågintensiv idrott som är bra för dessa människor.

  Golfen driver ett ambitiöst arbete för att profilera golfanläggningen som en plats med flera funktioner. Idrottsministern ser positivt på arbetet.

  Det här är vår idrottsminister:

  Namn: Amanda Lind.
  Partitillhörighet: Miljöpartiet.
  Ansvar: Kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor.
  Bor: Härnösand.
  Bakgrund: Ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Härnösand, kommunalråd i Härnösand, partisekreterare för Miljöpartiet.
  Främsta utmaning som idrottsminister: Att minska klyftorna inom idrotten. Att fler ska röra sig och delta i idrottslivet, oavsett bakgrund, kön, ekonomi eller var man bor.
  Mest nöjd med hittills som idrottsminister: Att regeringen ställt sig bakom en svensk OS-ansökan genom att ge de garantier som behövs för säkerhet i samband
  med spelen.

  – En golfanläggning kan på vintern användas för till exempel skidåkning. Det är ett väldigt smart sätt att använda den ytan.

  Golfen behöver inga kommunalt byggda banor, däremot cykelväg till golfbanan eller vildsvinsstängsel. Hur är möjligheterna till stöd för det?
  – Det finns bidrag att få till den här typen av åtgärder. Jag har sett att kommuner och framsynta golfföreningar krokat arm med gott resultat.

  När städer växer och förtätas äventyras grönområden. Är golfanläggningen och utomhusidrott lösningen på att ha kvar »gröna kilar«?
  – Intressant. Ligger banan stadsnära finns det ett utrymme att nyttja golfbanan vintertid och det är intressant. Uppenbarligen har det lyckats på många ställen. Det handlar om att göra idrotten tillgänglig och lätt för alla att nyttja.

  TEXT: Thomas Björn

 5. Klubbens checklista efter valet
 6. Golfnyttan

  Klubbens checklista efter valet

  Valet är över. I vissa kommuner har det blivit maktskifte. Nu gäller det för golfklubben att analysera och agera hos kommunens beslutsfattare, bland annat gå igenom relevanta beslutsdokument och vilka nyckelpersoner det finns bland politiker och tjänstemän.

  Det är viktigt att ha koll på vilka beslut som tas i kommunen, och av vilka, inte minst för den klubb som arrenderar sin mark av kommunen.
  Stora beslut som påverkar klubbens verksamhet kan vara bra att känna till i god tid. För att underlätta för din klubb att hamna rätt i relationerna med kommunens beslutsfattare har Golfnyttan tagit fram en checklista för klubbens »efter-valet-arbete«, illsammans med Robert Noord, seniorkonsult på kommunikationsbyrån Kreab.

  – Många klubbar underskattar beroendet av politiska beslut och vaknar många gånger när beslutet redan är fattat, det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att göra ett gediget förarbete och ta reda på vilka beslut som påverkar klubben, vilka personer som tar de besluten och att klubben tar tidig kontakt med beslutsfattarna, säger Robert Noord, seniorkonsult på kommunikationsbyrån Kreab.

  Checklistan!

  1. Identifiera vilka politiska beslut som kan påverka vår klubb:
   - Detaljplaner
   - Arrendeavtal
   - Hyresavtal
   - Miljötillstånd
   - Föreningsstöd

  2. Gå igenom alla relevanta beslutsdokument i kommunen:
   - Mål & Budget
   - Översiktsplan
   - Gällande detaljplan
   - Miljöpolicy med mera

  3. Vilka nämnder/förvaltningar påverkar klubbens verksamhet:
   - Kommunstyrelsen – kommunstyrelseförvaltningen
   - Miljönämnd – miljöförvaltningen
   - Stadsbyggnadsnämnd – stadsbyggnadsförvaltningen
   - Fritidsnämnd – fritidsförvaltning

  4. Vilka politiker/tjänstemän är nyckel- personer som påverkar vår klubb:
   - Kommunalråd
   - Nämndordförande/vice ordförande
   - Kommundirektör
   - Planchef
   - Fritidschef
   - Miljöchef
   - Fastighetschef

  5. Identifiera aktiviteter och arenor som finns i kommunen där klubben kan möta beslutsfattare:
   - Frukostmöten
   - Näringslivets dag
   - Föreningsdagar
   - Idrottsgalor
   - Festivaler
   - Rådslag

  6. Vilka egna arrangemang har golfklubben där beslutsfattare kan bjudas in?
   - Årsmötet (gäst och/eller årsmötesordförande)
   - Golfens dag
   - Ungdomstävlingar/träningar
   - Frukostmöten och/eller lunchmöten med partners/sponsorer
   - Årliga personliga möten med klubbledningen (frukost och/eller lunch)
   - Sätt upp mål för klubbens samhällskontakter

  7. Vilka frågor vill vi påverka och vad vill vi att det ska bli för resultat?
   - Vilket informationsmaterial/kanaler kan vi använda i klubbens kommunikation?
   - Faktablad
   -  Bilder
   -  Sociala medier (hemsidan, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube, podd)

  Text: Thomas Björn