Nu kommer en säker och enkel lösning för alla klubbar och vårdnadshavare, där ni som klubb kan administrera era underåriga medlemmar på ett bättre sätt. Läs mer om funktionen och få tips på vad klubben kan göra!

Denna sida riktar sig till golfklubbar. Är du golfspelare, klicka här ➤ 

Vårdnadshavare: Tryggt och enkelt i GIT och Min Golf!

Den 17 maj 2022 lanserades funktionen vårdnadshavare fullt ut i GIT och Min Golf.

Varje medlem under 18 år kan nu kopplas ihop med en vårdnadshavare i GIT. Vårdnadshavaren kan enkelt hjälpa till sköta allt praktiskt i Min Golf, så att barnet kan fokusera på att spela och ha kul.

Sedan 5 oktober 2022 blir vårdnadshavarna också automatiskt fakturamottagare för sina underåriga. Finns det fler vårdnadshavare till samma barn blir bara en av dem registrerad som fakturamottagare. Avgifter i Min Golf kan samtliga vårdnadshavare till en underårig gå in och betala. Läs mer i punkt 3 här.

Här hittar du allt klubben behöver veta och göra för att hantera vårdnadshavare och hjälpa era medlemmar.

Är du GIT-administratör hittar du mer om hur du gör i nya GIT på Onlinehjälpen ➤

 1. Därför införs vårdnadshavare
 2. Det finns två huvudskäl till att funktionen införts. Dels för att det förenklar för vårdnadshavaren att hjälpa barnet med sitt golfande, dels för att en underårig inte har rätt att ingå avtal.

  Med avtal menas allt från att betala en avgift eller faktura till att anmäla sig till en tävling. Nu kan den utsedda vårdnadshavaren sköta detta i Min Golf. Det blir helt enkelt lättare och säkrare för alla parter.

  Fördelarna för er på golfklubben är att ni får chans till bättre kommunikation med era juniorer och deras vårdnadshavare. Ni behöver inte heller oroa er för att bryta mot några regler kring att teckna avtal med underårig.

 3. Lansering i tre steg – detta har gjorts
 4. Lanseringen av funktionen Vårdnadshavare gjordes i tre steg under våren 2022:

  1. 15 februari 2022: Kontaktpersoner i familjegrupper i GIT kopplades automatiskt ihop med eventuella underåriga i gruppen och klubben kunde manuellt börja koppla ihop övriga underåriga medlemmar med en vårdnadshavare i GIT.

  2. 17 maj 2022: Alla funktioner i Min Golf blev tillgängliga. Vårdnadshavaren kan nu hjälpa barnet att administrera sin golf, samt göra inställningar som begränsar eller tillåter barnet att till exempel boka, anmäla sig och betala i Min Golf.

  3. 5 oktober 2022: Alla befintliga vårdnadshavare gjordes också till fakturamottagare för sina underåriga. Fanns det flera vårdnadshavare till samma barn utsågs den äldsta.

   Efter den 5 oktober kommer den första vårdnadshavaren som kopplas till en underårig automatiskt utses som fakturamottagare av GIT. Om det finns flera vårdnadshavare till samma barn kan de själva ändra vem som ska vara fakturamottagare i Min Golf, under "Inställningar" > "Vårdnadshavare". Den nya fakturamottagaren bockar bara i sin ruta och rollen försvinner automatiskt från den gamla fakturamottagaren. Du som jobbar på klubben kan också ändra detta åt dina medlemmar på barnets personbild under "Vårdandshavare".

   Funktionen fakturamottagare gäller enbart för avgifter som skickas via faktura från klubben. Om din klubb lägger upp avgifterna i Min Golf kan samtliga vårdnadshavare se och betala sina underårigas avgifter, även om det är fler än en vårdnadshavare till samma barn.

Det här behöver klubben göra

I samband med lanseringen kommer vi på Svenska Golfförbundet göra en hel del kommunikationsinsatser riktat till både vårdnadshavare och underåriga.

Men vi behöver också hjälp från dig som administrerar klubbens medlemsregister:

 • Medlemskommunikation. Svara på frågor från medlemmarna och informera era vårdnadshavare och underåriga om att funktionerna i Min Golf finns tillgängliga, vad de innebär och hur de fungerar.

 • Registrera vårdnadshavare. Identifiera och registrera minst en och max tre vårdnadshavare för de av era underåriga medlemmar som ännu inte har någon.

Läs vidare i flikarna nedan för tips och stöd kring hur ni kan göra detta så smidigt som möjligt. Stort tack för ert arbete och hjälp!

Kommunicera

 • Medlemskommunikation

  Den 17 maj lanserades alla funktioner i Min Golf för vårdnadshavarna. Nu behöver du på klubben hjälpa till att informera era medlemmar om alla fördelar och hur det fungerar.

  Ta gärna varje tillfälle att uppmuntra vårdnadshavarna på din klubb att använda inställningarna och möjligheten att administrera barnets Min Golf via sin egen inloggning som vårdnadshavare. Här är material du kan använda:  

  Film om hur det funkar i Min Golf

  Denna film visar hur man navigerar funktionen i Min Golf. Publicera i era egna kanaler och sprid till medlemmarna (starta filmen, högerklicka och välj "kopiera videoadress" för att få fram YouTube-länken som går att dela)!

  Malltext till hemsida och nyhetsbrev

  Använd gärna malltexten nedan som stöd för att publicera information på er hemsida. Hänvisa sedan gärna medlemmarna dit via klubbens nyhetsbrev eller sociala medier. 

  Ladda ner malltext till hemsida ➤

  Brevmall till målsman för underåriga

  Kontakta målsman till era underåriga juniormedlemmar utan vårdnadshavare för att få in personuppgifter till en ansvarig vuxen (läs mer här). Använd gärna brevmallen nedan som stöd.

  Ladda ner brevmall till målsman ➤


  Längre ner på sidan kan du läsa mer om funktionerna och inställningarna som vårdnadshavaren kan göra. Hänvisa också gärna medlemmarna till golf.se/vardnadshavare för information och en utförlig frågor & svar riktat till vårdnadshavare och underåriga.  

Registrera vårdnadshavare

 • Identifiera och registrera vårdnadshavare

  Alla golfare under 18 år behöver ha en registrerad vårdnadshavare. Det är ni på klubben som ansvarar för att koppla ihop alla era underåriga medlemmar med en vårdnadshavare i GIT.

  Det kräver ett visst manuellt jobb för er på klubben, men det kommer att vara väl värt mödan då ni framöver får en smidig lösning som sparar tid.

  Ni får också chans till bättre kommunikation med era juniorer och deras vårdnadshavare och behöver inte oroa er för att bryta mot några regler kring att teckna avtal med underårig.

  Så här gör ni:

  1. 1. Identifiera underåriga medlemmar utan vårdnadshavare
  2. Logga in i nya GIT och gå in under menyvalet Rapporter.

   Exportera rapporten ”Underåriga utan vårdnadshavare”. I rapporten får ni fram namn, postadress och e-postadress till de av era underåriga medlemmar som ännu inte har en vårdnadshavare i GIT.

   (Tips! Ni kan på samma ställe också exportera rapporten ”Underåriga med vårdnadshavare” om ni vill kommunicera även med dem.)

  3. 2. Hitta vårdnadshavare till dessa
  4. För att hitta vårdnadshavare i de fall där ni inte känner till dem är ett tips att skicka ett brev fysiskt och/eller via mejl till målsman för alla era medlemmar under 18 år som inte har en vårdnadshavare.

   I brevet informerar ni om funktionen och ber om personnummer, namn och kontaktuppgifter på minst en person som ska registreras som vårdnadshavare. Använd gärna brevmallen nedan som grund.

   Ladda ner brevmall ➤

  5. 3. Koppla ihop vårdnadshavare och underårig i GIT
  6. Klubben kopplar sedan enkelt ihop den underårige med vårdnadshavaren i nya GIT. Detta görs på den underåriges personbild.

   Vårdnadshavaren behöver finnas i GIT med personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

   Den första vårdnadshavare som kopplas till en underårig utses automatiskt till fakturamottagare. Registreras det sedan flera kan de själva ändra vem som ska vara fakturamottagare i Min Golf, under "Inställningar " > "Vårdnadshavare". Den nya fakturamottagaren bockar bara i sin ruta och rollen försvinner automatiskt från den gamla fakturamottagaren. Du som jobbar på klubben kan också ändra detta åt dina medlemmar på barnets personbild under "Vårdnadshavare".

   Det krävs inget medlemskap i golfklubb för att vara vårdnadshavare. Personer som inte spelar golf kan enkelt läggas till i GIT.

Vårdnadshavare i Min Golf – så funkar det

Nedan är en kort sammanfattning av vad vårdnadshavare kan göra och ställa in i Min Golf, som du gärna får läsa igenom som stöd vid eventuella frågor från era medlemmar.

Du hittar mer information samt en utförlig frågor & svar på denna sida, riktad till spelare. Där finns också mer information kring hur det ser ut och fungerar för den underårige.

Så kan vårdnadshavare hjälpa underåriga med sitt golfande

Vårdnadshavaren loggar in i sitt eget Min Golf-konto och klickar sedan på ”Min Golf som vårdnadshavare” i menyn uppe till höger. Då loggas de in på den underåriges konto.

Där kan de hjälpa den underårige att administrera sitt golfande, till exempel boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar. De kan också göra ändringar i barnets ”Mina inställningar”, få kopia på alla automatiska mejlutskick från Min Golf och betala avgifter.

Inställningar för underåriga

I sin eget Min Golf-konto under ”Mina inställningar” > ”Vårdnadshavare” ser vårdnadshavaren en lista över alla underåriga de är vårdnadshavare för.

Där kan de göra följande inställningar:

 • Den underårige har rätt att betala sina eventuella avgifter i Min Golf

 • Den underårige har rätt att boka starttider som medför en kostnad

 • Den underårige har rätt att boka kostnadsfria starttider

 • Den underårige har rätt att anmäla sig till tävlingar som medför en kostnad

 • Den underårige har rätt att anmäla sig till kostnadsfria tävlingar

 • Den underårige har rätt att använda tjänsten Golflektioner

 • Jag som vårdnadshavare önskar få kopia på samtliga bekräftelsemejl till den underårige

 • Om det finns flera vårdnadshavare till samma barn kan de själva ändra vem som ska vara fakturamottagare. Den nya fakturamottagaren bockar bara i sin ruta och rollen försvinner automatiskt från den gamla fakturamottagaren.

Förinställningen är att barnet har tillgång till alla funktioner i Min Golf. Det är vårdnadshavaren som sedan bestämmer vad barnet får och inte får göra själv.

Som betalningsansvariga kan de exempelvis stänga av möjligheten för barnet att betala eller boka starttider som medför en kostnad, så att det endast kan göras av vårdnadshavaren.

Tips om inställningar i Min Golf

Det är vårdnadshavaren själv som bestämmer vad barnet ska kunna göra och inte göra i Min Golf. Klubben ska bara guida medlemmarna till var inställningarna finns och förklara fördelarna.

Här är två tips till vårdnadshavaren, som vägledning till hur de kan tänka:

 1. Det är upp till vårdnadshavaren att göra inställningar som passar individen. Kanske ska äldre tonåringar eller tävlingsvana juniorer kunna göra mer i Min Golf än de som är yngre eller spelar mer sällan?

 2. Genom att vårdnadshavaren får kopior på alla mejlutskick från Min Golf kan barnet nu ha en egen e-postadress inlagd i Min Golf. Då har alla inblandade koll på starttider, tävlingar och handicap!

Har du frågor? 

Är du GIT-användare och vill veta mer om hur vårdnadshavare fungerar? På Onlinehjälpen hittar du mer information om alla funktioner samt hur du administrerar vårdnadshavare i nya GIT. Till Onlinehjälpen ➤

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta klubbsupporten via den runda blå ikonen längst ner till höger på denna sida. Välj "Kontakt" och fyll i dina uppgifter i formuläret, så återkommer vi så snart som möjligt.