Vi-känslan ökar på Torshälla

Torshälla GK utanför Eskilstuna kallar sig den familjevänliga klubben. Men vad innebär det? Vision 50/50 blev verktyget för att hitta rätt för Sörmlandsklubben som nu fått fler och nöjdare medlemmar och en stärkt vi-känsla.

Om Torshälla GK

Diplom Vision 50/50: 2019
Aktiva medlemmar: Drygt 1 400*
Andel kvinnor: 25,1 %*
Tillhör: Södermanlands GDF
Anläggning: 18-hålsbana med tee 1, 2, 3, 4, 5

Siffror hämtade ur GIT, juli 2020

Torshälla Golfklubb har ökat med närmare 600 medlemmar sedan 2013 genom att förändra, förädla och utveckla.

Golf för nya vänner, en ny studio, asfaltering av parkeringen, en nyinvigd footgolfbana, Vision 50/50. Listan kan göras lång på utveckling och förändringar som skett de senaste åren.

Porträttbild på medelålders man på golfbana.
Torgny Larsson, klubbchef, är en viktig pusselbit i Torshälla GKs arbete med att förändra, förädla och utveckla verksamheten.

– Vi fick idén om Vision 50/50-programmet på ett av SGF:s verksamhetsseminarier och tänkte att det kunde vara ett jättebra verktyg för oss att hitta rätt, säger Torgny Larsson, klubbchef.

Ett utvecklingsprogram för hela klubben

Porträttbild på medelålders kvinna som står på golfbana.
"Vi har fått en större förståelse och tolerans mellan medlemmarna", säger förändringsledaren på Torshälla GK, Tuula Bergstedt.

– Jag upplever att vi fått en större vi-känsla på klubben, och en större förståelse och tolerans mellan medlemmarna, hur man uttrycker sig mot varandra, sedan vi började Vision 50/50-arbetet, säger Tuula Bergstedt, förändringsledare och numera även ordinarie ledamot i styrelsen.

– Vi upptäckte rätt snart att det här inte bara handlade om kvinnor och jämställdhet, utan att det var ett utvecklingsprogram för hela anläggningen som involverade alla, män, kvinnor, juniorer, att skapa förutsättningar för att alla ska känna sig välkomna i spelet.

Fler kvinnliga ambassadörer i Players 1st

Porträttbild på man i övre medelåldern som står på golfbana.
Vi har börjat prata om de här frågorna", säger ordförande Ove Randberg.

Och den här vi-känslan går att mäta. Andelen ambassadörer bland klubbens kvinnliga medlemmar i medlemsundersökningen Players 1st har på ett par år ökat från 29 till 50.

– Den största förändringen är att vi har börjat prata om de här frågorna, både internt och externt, säger ordförande Ove Randberg. Det finns i dag en medvetenhet i tanken hos all personal och alla ideellt engagerade.

”Alla på klubben vet vart vi är på väg”

– Vi höll en värdskapsutbildning tillsammans med SISU Sörmland förra våren där vi fick chansen att förklara klubbens värdegrund och vad den innebär för hur vi ska bete oss mot varandra, förklarar Tuula Bergstedt.

– Den har bidragit till att alla på klubben vet vart vi är på väg och skapat en gemensam plattform.

Vy över en drivingrange där golfare svingar.
Gruppen hcp 32+ har numera särskilda blockade tider på lördagar, och egna träningspass.

Aktiviteter och medlemskap för alla

Förutom förändringen i kulturen har Torshälla infört punktmedlemskap och familjemedlemskap.

Som nybörjare får man ett förmånligt medlemskap i tre år, och man har också skapat aktiviteter för gruppen +hcp32, som har särskilda blockade tider på lördagar, och egna träningspass.

– Där gör vi särskilda riktade inbjudningar och utskick, och vi ser att det är många damer som deltar, säger Torgny Larsson, som också är en av klubbens tränare.

Golf för nya vänner – ett inkluderingsprojekt

Vy över en golfbana. I bakgrunden blå himmel och vita sommarmoln
Torshälla GK ligger utanför Eskilstuna. På anläggningen finns en 18-håls golfbana och en kombinerad korthåls golf- och footgolfbana.

Den nya insikten om hur viktig inkludering är har lett till att Torgny Larsson dragit i gång ett projekt för nyanlända kallat Golf för nya vänner, med inspiration från Skånes GDF.

– Vi har haft kontakt med fritidsgårdarna i invandrartäta områden i Eskilstuna, och ska börja med att träffas på nya footgolfbanan. Vi har redan haft en grupp ryska familjer där på en prova på-aktivitet. Det känns väldigt spännande, säger klubbchef Torgny Larsson.

Spelupplevelsen nästa steg på resan!

I pipen ligger också att utveckla spelupplevelsen för alla på banan.

– Corona satte stopp för det i år, men vi har många planer, säger ordförande Ove Randberg.

Text och bild: Lena Lindström
Publicerad: September 2020

Torshälla GK:s tre tips för att lyckas

  • Hitta en styrgrupp och en förändringsledare som vill jobba med frågan.

  • Räkna med att ha täta möten i början, avsätt tid för att träffas ofta och se till att alla har konkreta uppgifter att göra mellan mötena.

  • Håll en värdskapsutbildning för personal och ideellt engagerade medlemmar och lyft fram klubbens värdegrund och värdeord. Det gör att alla står på samma plattform.