Inkluderingsfokus gav nya sponsorer

Dalsjö Golf visar upp golfens positiva sidor för beslutsfattare och omvärld, jobbar med handigolf och har startat upp ett Vision 50/50-arbete för att utveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Det har gett starkare varumärke och nya partnersamarbeten.

Snabbfakta

Aktiva medlemmar: 1 299
Andel kvinnor: 27,7 %
Tillhör: Dalarnas GDF
Anläggning: 18 hål + Lilla banan

Dalsjö GK om Vision 50/50
Det bästa: "Att det skapar drivkraft och engagemang hos medlemmar i klubben som vi annars inte lyckas nå."
Utmaningen: "Den kultur som finns."

Dalsjö Golf ligger mitt mellan Borlänge och Falun. Man svänger av E16 och kör smala vägar genom byar med röda timrade gårdar, små jordbruk och betande får. Trots sitt lite avsides läge sjuder klubben av liv.

– Jag brukar säga att det gäller att ha ett bra fotarbete, och här på Dalsjö springer vi väldigt fort, säger Tony Mullborn, kombinerad vd, klubbchef och banchef.

Tony Mullborn, klubb- och banchef, Dalsjö golf, utanför klubbhuset.
"Jag brukar säga att det gäller att ha ett bra fotarbete, och här på Dalsjö Golf springer vi väldigt fort, säger Tony Mullborn, kombinerad vd, klubbchef och banchef."

Dalsjö Golf blev utsedd till Årets juniorvänliga anläggning år 2012. Samma år invigdes Lilla banan, en tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning med stöd av Allmänna Arvsfonden. I maj 2018 gick klubben med i Svenska Golfförbundets utvecklingsprogram för jämställdhet, Vision 50/50.

– För oss handlar det om att hela tiden hitta nya vägar framåt och det här känns helt naturligt. Konstigt att man inte tänkt det här tidigare. Det är ju bara att titta sig runt, det är ju skämskudde på, säger Tony Mullborn.

Samhällsnytta bygger varumärket

Dalsjö Golf ligger i ett jordbrukslandskap och på gammal odlingsmark. Förändringen kom i mitten av 1980-talet när medlemstrycket på grannklubben blev för högt och man behövde göra en avknoppning.

– Min far frågade mig om han tyckte att vi skulle fortsätta driva jordbruk eller satsa på golf. Jag var 17 år och tyckte att golf lät häftigt, och något år senare började vi bygga banan, berättar Tony Mullborn, vars familj är en av fyra huvudmarkägare på banan.

För Dalsjö Golf handlar verksamheten mycket om att skapa samhällsnytta. Det berättar Johan Höglund, anställd som marknadsansvarig på heltid sedan i februari.

Johan Höglund är marknadsansvarig på Dalsjö golf och förändringsledare för Vision 50/50-processen på klubben. Här tillsammans med Cicci Berglund, ekonomiansvarig och Tony Mullborn, vd, klubbchef och banchef.
Johan Höglund är marknadsansvarig på Dalsjö golf och förändringsledare för Vision 50/50-processen på klubben. Med sig i styrgruppen har han bland andra Cicci Berglund, ekonomiansvarig och Tony Mullborn, vd, klubbchef och banchef.

– Jag har jobbat mycket med varumärken. Medvetenheten blir allt större om vikten av det egna varumärket. I dag har medelstora och större företag policys för hur deras varumärken ska profileras och med vilka andra varumärken man vill synas. Därför blir det mer och mer vanligt att företag frågar vad vi som klubb gör för samhällsnytta, säger Höglund.

Tungan på vågen för sponsorer

Han anser att klubben behöver ha en tydlig tanke med sin verksamhet och kunna beskriva den på ett nyanserat sätt för att nå ut bredare och framför allt få med sig lite större företag.

– Vi behöver kunna berätta om vad vi gör och vad vi tar ansvar för. Exempelvis blev det tungan på vågen för NRC Group att haka på och sponsra vår Lilla bana när vi berättade om att vi jobbar med juniorer, funktionshindrade och nu driver Vision 50/50 för att bli en mer jämställd klubb, säger Höglund.

Sponsortavlan på Dalsjö golf
Sponsortavlan är i princip fulltecknad.

Han menar att golfen generellt sett har varit dålig på att berätta om sina positiva sidor, att människor har en bild av att golfen är en sluten krets för inbördes beundran.

– Men den är faktiskt till för alla. Vi har precis haft vår landshövding här. Det ger naturligtvis publicitet, men huvudskälet var att berätta om vår verksamhet så att landshövdingen får en insikt i vad vi gör.

– Vi har också för avsikt att hålla en välgörenhetstävling nästa år, både för att visa på samhällsnyttan och för att skapa nya långsiktiga relationer.

Långsiktigt arbete

Dalsjö Golf har skapat en styrgrupp för Vision 50/50 som består av Tony Mullborn, Johan Höglund, Cicci Berglund, ekonomiansvarig, Stefan Berglund, ordförande i golfklubben, Kitty Stensdotter och Anita Persson, båda medlemmar.

Skylt med texten Upplev Dalsjö
På Dalsjö Golf stärker man sitt varumärke genom att synliggöra den samhällsnytta klubben gör.

– Det här är nyttigt och bra för vi behöver hitta sätt att fånga upp fler kvinnor. Även om det inte sker mirakel direkt, så är jag säker på att arbetet kommer att påverka på lång sikt, säger Cicci Berglund.

Nästa steg är att skapa en referensgrupp

– Vi har redan hunnit ha tre träffar och verkligen spanat, haft diskussioner om makt och strukturer, så snacket är i gång. Men det kommer att vara en långsam process att skapa jämställda strukturer, det är vi medvetna om, säger Johan Höglund som är förändringsledare för processen.

Text: Lena Lindström