Attityder i fokus på Nyköpings GK

Genom Vision 50/50 har styrelse, klubbchef, tränare och banchef synat verksamheten i sömmarna och hittat delar som behöver förändras. Översyn av värdegrund och uppförandekod har varit viktigt för att få fler att känna sig välkomna.

Filmen: Klubbchefen Gary Cosford, pro Malin Landehag och tre "Redo för golf"-kursdeltagare om hur golfen behöver förstå, förändra och förbättra golfens mottagande och få fler att trivas och känna sig inkluderade.  

Snabbfakta

Aktiva medlemmar: 2 401
Andel kvinnor: 29,9 %
Tillhör: Södermanlands GDF
Anläggning: 36 hål
Övrigt: Sveriges bästa golfwebb 2017 av tidningen Golfbladet.

Nyköpings GK om Vision 50/50
Det bästa: "Att vi i styrelsen, klubbchef, tränare och banchef varit tvungna att syna verksamheten i sömmarna och att vi har hittat delar som behöver förändras."
Utmaningen: "Att vi måste fullfölja vårt arbete och visa på resultat."

– Vi insåg snabbt att det hos oss handlar om attityder, hur vi beter mot varandra. Vi konstaterade att vi inte är en inkluderande klubb, om du inte redan tillhör ett golfgäng, säger förändringsledare Annika Gustavsson.

"Det var aldrig någon diskussion om vi skulle vara med eller inte. Både klubbledning och styrelse ser att det är nödvändigt att få fler medlemmar till klubben för att kunna utveckla banorna och hålla hög kvalitet rakt igenom", säger Nyköpings GKs förändringsledare Annika Gustavsson.
"Det var aldrig någon diskussion om vi skulle vara med eller inte. Både klubbledning och styrelse ser att det är nödvändigt att få fler medlemmar till klubben för att kunna utveckla banorna och hålla hög kvalitet rakt igenom", säger Nyköpings GKs förändringsledare Annika Gustavsson.

Vision 50/50 har för Nyköpings GK inte blivit en strikt genusfråga, utan handlar om att få alla att känna sig mer välkomna. Det har hela styrgruppen konstaterat. Därför har klubben tagit fram en gemensam värdegrund. Som nummer ett på listan står Allas rätt att vara med:

"Alla som vistas på vår anläggning är lika mycket värda. Klubben ska verka för jämställdhet och likabehandling. Vi ska bemöta alla medlemmar, medarbetare och gäster med respekt och omtanke."

– Vi har även på olika sätt tittat på uppförandekoderna på klubben och skapat nya bokningsregler. Då får vi en debatt och alla måste förstå varför. Vi har ett generationsskifte på gång där två världar ska kunna mötas och samsas på samma spelplan, säger Gustavsson.

Kändes naturligt

Nyköpings Golfklubb ligger lite utanför stadskärnan. En vacker allé leder upp mot prydliga reklamskyltar i en dunge på väg in mot klubbhusen i 70-talssnitt i vitt tegel. Här ligger två 18-hålsbanor i parkmiljö.

Redan innan klubben gick in i Vision 50/50 jobbade styrelsen för en jämn könsfördelning bland ledamöterna. Därför kändes naturligt att hoppa på utvecklingsprogrammet när chansen gavs, förklarar Annika Gustavsson.

– Det var aldrig någon diskussion om vi skulle vara med eller inte. Både klubbledning och styrelse ser att det är nödvändigt att få fler medlemmar till klubben för att kunna utveckla banorna och hålla hög kvalitet rakt igenom.

Annika Gustavsson, förändringsledare inom SGFs utvecklingsprogram Vision 50/50 på Nyköpings GK, här tillsammans med referensgruppens yngsta medlem Emma Andersson.
Annika Gustavsson, förändringsledare inom SGFs utvecklingsprogram Vision 50/50 på Nyköpings GK, här tillsammans med referensgruppens yngsta medlem Emma Andersson.

Styrgruppen ett utvecklingsforum

En styrka med Vision 50/50, menar Annika, är att styrgruppen blivit ett forum som träffas regelbundet och diskuterar klubbens utveckling på olika områden.

– Vi diskuterar utveckling av övningsområdena, om vi ska ändra spelformer, skapa familjepaket, ha barnpassning och försöka få en cykelbana hit ut för de som inte har tillgång till bil, berättar hon och fortsätter.

– Medlemmarna har också påtalat ett missnöje med det stora antalet tävlingar på klubben som tidvis gjorde det svårt att komma ut på banan, vilket lett till en minskning av tävlingsprogrammet i år.

En referensgrupp direkt

I maj 2017 bildades en styrgrupp med fyra styrelseledamöter samt klubbchef Gary Cosford, head greenkeeper Magnus Koinberg och klubbens pro Malin Landehag. De i sin tur skapade direkt en referensgrupp.

– Den skulle vara bred med både gamla och nya medlemmar, unga och äldre, och med både höga och låga handicap. Vi gick runt och frågade vanliga medlemmar och till slut hade vi tolv personer i referensgruppen, som vi har haft tre möten tillsammans med, säger Annika Gustavsson.

Referensgruppen har, liksom styrgruppen, gått alla hålen och ronderna i det webbaserade programmet.

– Det är sedan referensgruppen som kommit med synpunkter och åsikter som ligger till grund för det arbete vi gör nu framöver, säger Annika.

"Längst ner på näringskedjan"

"Programmet har öppnat ögonen för hur det ser ut, både inom golfen och i omvärlden", säger Emma Andersson, som ingår i programmets referensgrupp.
"Programmet har öppnat ögonen för hur det ser ut, både inom golfen och i omvärlden", säger Emma Andersson, som ingår i programmets referensgrupp.

Referensgruppens yngsta medlem Emma Andersson jobbar på kansliet. Tack vare sitt arbete i referensgruppen har hon fått ett stipendium av Zonta International.

– Det kommer jag att använda när jag åker på college i USA i höst tillsammans med min storasyster Erica, berättar Emma som tycker att hon lärt sig mycket av Vision 50/50-programmet.

– Det har varit jättebra. Som både ung och tjej står man längst ner på näringskedjan. Programmet har öppnat ögonen för hur det ser ut, både inom golfen och i omvärlden och jag hoppas att kunna vara med och förändra hur man beter sig mot varandra, att man börjar behandla andra som man själv vill bli behandlad, säger Emma och konstaterar det självklara.

– Golfen ska vara ett ställe där alla trivs.

Text: Lena Lindström, SGF
Publicerad: Augusti 2018