Snabbt in i gänget på Lyckorna GK

Den bohuslänska klubben satsar på att alla ska komma in i gemenskapen genom  nya "Redo för golf"-konceptet för nya golfare. Spaning på attityder och beteenden har också varit viktigt i det långsiktiga Vision 50/50-arbetet.

Filmen: Klubbchefen Marcus Jonsson och tränaren Stefan Bjurhoff berättar om sina erfarenheter efter att ha anordnat klubbens första Redo för golf-kurs hösten 2017.  

Stefan Bjurhoff, PGA pro och Jessica Wallström, assisterande tränare, höll i kursen som var en mixad grupp med fyra män och två kvinnor. Gruppen träffades sex gånger över fyra veckor.

Jag var skeptisk från början, men Redo för golf-konceptet handlar om att lära känna personerna, få dem att känna sig mer hemma på klubben och hitta spelkompisar. Därför har vi inlemmat tänket i våra egna nybörjarkurser, säger Stefan Bjurhoff, tränare på Lyckorna GK sedan 14 år.
"Redo för golf-konceptet handlar om att lära känna personerna, få dem att känna sig mer hemma på klubben och hitta spelkompisar. Därför har vi inlemmat tänket i våra egna nybörjarkurser", säger Stefan Bjurhoff, tränare på Lyckorna GK sedan 14 år.

– Först var vi lite skeptiska. Vanligtvis ligger fokus på att träna svingar, men här ägnade vi mycket tid åt att lära känna personerna. Varje tillfälle inleddes med en pratstund och utvärdering av föregående träff. Deltagarna var väldigt nöjda med konceptet och nu har vi inlemmat sättet att tänka i våra ordinarie kurser, säger Stefan Bjurhoff.

Lyckorna GK ligger sju mil norr om Göteborg alldeles intill E6:an, en kuperad skogs- och parkbana i seaside-miljö med en stor driving range, övningsområden, korthålsbana, reception/shop, ett klubbhus som byggdes i mitten av 2000-talet med restaurang och veranda ut mot hål 18.

En klubb i ständig utveckling

Samma dag som Svenska Golfförbundet är på besök invigs ett nytt aktivitetshus, insprängt mellan utslagsplatserna på driving rangen, med juniorrum, swing studio och en puttingbana med chip-möjligheter.

– Den är i stort sett helt bidragsfinansierad, säger ordförande Hans Johansson och berättar om den färdiga masterplanen för banan, den sålda marken vid klubbhuset där det byggts lägenhetshus och den nya verkstadshallen.

Lyckorna GK:s klubbchef Marcus JOnsson framför nya aktivitetshuset på klubbens driving range.
Lyckorna GK är i ständig utveckling. Just i dag invigs det nya aktivitetshuset insprängt mellan utslagsplatserna på rangen. "Vi hoppas få i gång mer vinterträning", säger klubbchef Marcus Jonsson.

Ändrade attityder ökar inkludering 

Hans Johansson förklarar att Vision 50/50 snabbt gick från att handla om enbart könsroller till den generella attityden mot varandra.

Vi behöver bli mer inkluderande, säger Johansson. 

 Vi såg också en affärsmöjlighet i Vision 50/50 eftersom vi missar en stor marknad i och med att så många kvinnor slutar med golfen, fyller klubbchef Marcus Jonsson i.

Styrgruppen på klubben består av förändringsledare Eva, klubbchef Marcus, tränarna Stefan och Jessica samt damkommitténs ordförande Katarina Almström.

Det har också varit viktigt att få till en större referensgrupp, en liten grupps tyckanden leder ingenstans, man måste ha fler med sig, säger Eva Bergqvist, som är van att leda den här typen av förändringsprocesser.

Kick-off med Carin Koch

Lyckorna GK om Vision 50/50

Det bästa: Att vi som klubb kommer att skapa en ännu mer inkluderande miljö, vilket kommer att resultera i att både nya och befintliga medlemmar vill stanna hos oss. Alla som vill kommer att vara en i gänget.
Utmaningen: Att inte ge upp när det känns som att arbetet inte går framåt. Förändringsarbetet måste få ta tid. Det gäller att skynda långsamt om det ska bli bra.

I referensgruppen finns kommittéordföranden, hela övriga styrelsen och medlemmar, som anmält sitt intresse.

Vi bjöd in till en kick off med Carin Koch, som SISU hjälpte oss att finansiera. Carin delgav oss sina tankar kring jämställdhet, vi bjöd på lunch och drog vad Vision 50/50 handlade om. Till slut hade vi en referensgrupp på ca 30 personer.

För Lyckorna GK är det viktigt att alla ska trivas, att man känner att man är en i gänget.

Det har vi också informerat sponsorerna om hur vi jobbar och det uppskattas, satsningen ligger helt rätt i tiden, säger Eva Bergqvist.

Fortsättningskurser vägen in i gänget

För att få fler att känna sig som en i gänget kör klubben ett fortsättningskoncept kallat Redo för golf (mot hcp 36). Målgruppen är alla medlemmar på klubben med hcp 30 eller högre.

Vi försöker ha en idrottsprofil på klubben, där träning ska vara ett naturligt inslag, och vi säger också till nybörjarna att 56 tillfällen inte gör en golfare, utan att det tar tid att lära sig spelet. Här kan de hitta spelkompisar och lära sig spelet och de här grupperna är alltid fulla, förklarar Stefan Bjurhoff.

Att Lyckorna rönt framgångar handlar enligt klubbchef Jonsson, om att klubben har egna anställda tränare, som kan schemaläggas utifrån klubbens behov.

Porträttbild Lyckorna GK Vision 50/50 förändringsledare Eva Bergqvist.
Klubbens förändringsledare Eva Bergqvist arbetar till vardags som personalchef och är van vid att driva förändringsprocesser.

Fortsättningskurserna är bra på flera olika sätt. De skapar ekonomi för klubben, samtidigt som nybörjarna blir säkrare och säkrare i sitt spel och hittar ett socialt sammanhang. Det hänger ihop med om man fortsätter spela golf och bli medlem i klubben, säger han.

Viktigt att skynda långsamt

Vi har resonerat mycket, framför allt kring attityder och beteenden och vi ska försöka få klubbens vision att innehålla andemeningen i Vision 50/50, men vi är fortfarande i planeringsstadiet. Det gäller att skynda långsamt, det här kommer att vara ett ständigt pågående arbete, säger Eva Bergqvist.

Läs mer om konceptet Redo för golf i intervjun med SGF:s Claes Björklund som du kan läsa här

Text: Lena Lindström, SGF
Publicerad: September 2018